Geen vraag te gek
088 973 06 00

Sportfocus 2019: De rol van merken

Leveranciers – en dus sportmerken – zijn grote spelers in de sportretail. Zij bepalen in welke winkels hun merk wel of niet verkocht mag worden en zetten steeds vaker hun eigen verkoopkanalen in.

De afgelopen jaren is het omzetaandeel van leveranciers, gerealiseerd door sportretailers, gedaald met 12%. Toch blijven de retailers het grootste afzetkanaal voor de leveranciers (64%). Een goede samenwerking tussen leveranciers en sportretailers is dus cruciaal.

Samenwerkingen

Want die 12% zal de komende jaren verder dalen. Bijvoorbeeld door steeds meer mode- en schoenenzaken die sport verkopen en door het verder toenemen van de verkoop via de eigen kanalen van de sportmerken. Toch zijn leveranciers en ondernemers het erover eens dat ze gezamenlijk moeten zorgen voor het optimaliseren van het assortiment.

Waar ze het minder over eens zijn is in hoeverre beide partijen tevreden zijn over de huidige samenwerking: 29% van de retailers ziet de samenwerking met leveranciers als een belemmering, terwijl slechts 4% van de leveranciers er zo over denkt. Een oplossing hiervoor kan zijn om gezamenlijk te gaan inkopen, ruim twee derde (68%) van de ondernemers staat hiervoor open. Ook is een steeds grotere groep bereid om afspraken te maken over maximale omzet en doorverkoopresulaten. Het merendeel van de leveranciers staat open voor een samenwerking met ondernemers op basis van voorraad risicodeling en optimalisering of op basis van ‘open to buy budgetten’.

De meningen over wie de verantwoordelijkheid heeft loopt ook steeds verder uiteen. Zo vinden beide partijen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de afstemming van het assortiment op de behoefte van de klant en trekken leveranciers de verantwoordelijkheid over het adviseren en informeren van consumenten steeds meer naar zich toe.

Veranderende consument

Door de selectiviteit van leveranciers kunnen retailers niet alle merken voeren die ze zouden willen. Afhankelijk van de doelgroep, kan dit effect hebben op de verkopen. De doelgroep boven de 45 jaar heeft nog wel de voorkeur voor een fysieke multibrand of singlebrand winkel. Terwijl jongeren een voorkeur ontwikkelen voor de fysieke merkwinkel en online winkels. Let wel, ruim één op de vier consumenten geeft aan helemaal geen voorkeur te hebben.


Figuur 1: Voorkeur naar waar producten van een bepaald sportmerk worden gekocht – Consumentenonderzoek GfK (2019)

Verder komen er steeds meer private labels op de markt. Deze groeiende markt brengt kansen met zich mee voor de sportretail. Steeds meer consumenten hebben sportartikelen van private labels in hun bezit, terwijl het aantal mensen met artikelen van A-merken gelijk is gebleven. Wel zijn consumenten minder loyaal aan private labels, dus kan deze groep een kans vormt voor merken.

Lees verder

Een goede samenwerking tussen leveranciers en retailers is van groot belang voor beide partijen. Het Sportfocus 2019 helpt je op weg door inzichtelijk te maken op welke gebieden nog iets te winnen valt om er zo samen voor te zorgen dat de consument optimaal kan worden bediend.

Download het rapport           Aan de slag!

Delen