Geen vraag te gek
088 973 06 00

Subsidieregelingen corona per provincie

Het coronavirus treft bedrijven in alle provincies van Nederland. Om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis worden er naast nationale maatregelen ook provinciale en regionale noodmaatregelen getroffen. We hebben per provincie voor je opgezocht van welke financiële steun je gebruik kan maken:

Groningen

Friesland

 • Verbetering van de inrichting van de openbare ruimte

 • Presentatie, promotie of profilering van het winkelgebied

 • Het vormgeven of verbeteren van samenwerking tussen ondernemingen die fysiek gevestigd zijn in het winkelgebied

 • Bevordering van deskundigheid bij fysiek in het winkelgebied gevestigde ondernemingen en werknemers op het gebied van ondernemerschap, innovatie, strategie en bedrijfsvoering, via deelname aan een door een externe deskundige aangeboden opleidings-, begeleidings- of adviestraject

  Hier lees je meer informatie en via deze link kan je de subsidies aanvragen

Overijssel

 • Subsidie voor ondersteuning bij het digitaal bereiken en bedienen van klanten en om te investeren in de digitalisering van producten of productieprocessen, voor de volgende activiteiten:
  • Aanschaf van producten of diensten voor digitale dienstverlening en/of verkoop. Deze dragen direct bij aan het vergroten van omzet en/of marktbereik, niet zijnde reclame- of advertentiekosten, of:
  • Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen, digitale diensten en processen óf het verbeteren van bestaande producten, diensten of (productie)processen door toepassing van digitalisering.

   ​​Meer informatie vind je hier

Drenthe

 • De Subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe (HRMD) heeft als doel om mkb-ondernemers aan te moedigen een toekomstgericht professioneel personeelsbeleid te voeren en te investeren in de ‘inzetbaarheid’ van hun medewerkers, klik hier voor meer info.
 • Subsidie kan worden aangevraagd door Drentse mkb-ondernemers voor de inhuur van een kennisleverancier die advies levert ten behoeve van:

Flevoland/ Utrecht

Geen subsidie voor non-food branche

Zuid-Holland

Helemaal geen corona subsidie

Zeeland

 • Dockwize heeft een SOS programma (snel ondernemers support) waarbij een team van experts intensief met ondernemers aan de slag gaat om niet alleen de crisis te overleven maar er ook sterker uit te komen.
 • Ondernemers met een financieringsbehoefte kunnen bij Impuls (komende drie maanden) een voucher aanvragen waarin een deel van de kosten voor het inhuren van een (financieel) adviseur wordt vergoed.
 • Impuls gaat kijken naar gebruikers van het participatiefonds en InnoGo! Die door corona schade hebben en gaat kijken waarin zij ondersteund kunnen worden. (bijvoorbeeld door uitstel van aflossing en of rente voor een aantal maanden). Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden binnen andere financieringsvormen.

Meer informatie vind je hier

Noord-Brabant

 • 5 miljoen euro beschikbaar voor de Brabantse economie en werkgelegenheid
 • Overbruggingskrediet voor het innovatieve MKB
 • Uitbreiding werkgeverspunten
 • Accountmanagers per regio
 • Brabantleert.nl voor online cursussen

  Kijk hier voor meer informatie

Noord- Holland

 • Online spreekuur voor ondernemers uit het netwerk van de provinciale MKB-instrumenten. Ondernemers krijgen antwoorden op vragen over ondersteuningsmaatregelen en de provincie brengt in kaart waar welke problemen spelen.
 • Het participatiefonds duurzame economie Noord-Holland en het Innovatiefonds Noord-Holland gaan soepel om met voorwaarden voor bestaande financieringen.
 • Het programma investering gereed innovatief MKB Noord-Holland om getroffen ondernemers te adviseren over steunmaatregelen en werkkapitaal.
 • Corona-overbruggingslening kan worden aangevraagd.

Kijk hier voor meer informatie

Gelderland

Geen subsidie voor non-food branche

Limburg

 • MKB-coronacrisisplan: korte trainingsmodules en kennisuitwisseling om de moeilijke periode door te komen of juist stappen te zetten om sterker uit de crisis te komen.

 • LIOF: voorschotten op ontvangers van LIOF subsidie. Uitstel van aflossing en rentebetaling voor het Participatiefonfd, Limburg Development Fonds en MKB-leningenfonds zijn andere mogelijkheden namens LIOF.

 • Corona-overbruggingslening

 • Overbruggingskrediet voor start en scale ups.

  Meer informatie vind je hier

Delen