Geen vraag te gek
088 973 06 00

Subsidie voor aanschaf emissievrije auto’s

Per 15 maart is er een subsidie beschikbaar voor ondernemers om een emissievrije auto aan te schaffen. Deze subsidie is er vanwege de invoering van emissievrije zones in 30 á 40 binnensteden per 2025. INretail vindt in deze tijd de timing beroerd, maar omdat er beperkt budget is, wijzen we je er op om als je wilt er snel gebruik van te maken.

Binnen het Klimaatakkoord is één van de doelstellingen om de stadslogistiek volledig emissievrij te maken. Om dit te realiseren zijn er afspraken gemaakt om in dertig tot veertig grotere gemeenten van 2025 zero-missiezones in te stellen voor vracht- en bestelauto’s. Dit is een stap naar de doelstelling om volledig emissievrij transport te hebben in 2050. Meer over de totstandkoming van de zero-emissiezones vind je hier.

INretail stelt dat de timing van de eis aan ondernemers om ook een investering op korte termijn te doen om de wagenpark emissievrij te maken, niet haalbaar is. Wij blijven ons dan ook inzetten voor een ruimere subsidieregeling en het naar achteren plaatsen in de tijd van de invoering van de emissie-vrije zones, zodat alle ondernemers de kans krijgen om deze overstap te kunnen maken. 

Om de overstap naar emissievrij vervoer voor het bedrijfsleven beter betaalbaar te maken, is er een subsidieregeling die vanaf 15 maart open gaat en waar ondernemers gebruik van kunnen maken. De subsidie vergoed 10% van de netto catalogusprijs of verkoopprijs tot een maximum van 5.000 euro, als het voertuig voldoet aan de eisen van een emissievrije bedrijfsauto. De hele regeling vind je hier. Per jaar is er een subsidieplafond. Daarom is het belangrijk dat je - als je van plan bent dit jaar over te stappen op emissievrij vervoer - zo snel mogelijk van deze regeling gebruik maakt. Volgend jaar komt er een nieuw budget vrij. Zo is er voor elk jaar een budget gereserveerd tot en met 2025.

Delen