Geen vraag te gek
088 973 06 00

Terugblik workshop 'Duurzaam Hout': Loop voorop!

De bossen staan in brand, letterlijk. Deze zomer nog in het Amazone-gebied en nu in Australië waar een gebied ter grootte van 2,5 keer Nederland is verwoest. Dat zijn vreselijke gevolgen van klimaatverandering.

Ook vindt ontbossing plaats om aan onze behoefte aan hout te voorzien. Daarover ging het met name tijdens de workshop Duurzame inkoop van hout. De retail importeert veel hout en veel producten waar hout in is verwerkt vanuit het buitenland.

Workshop

Vanuit het Convenant Hout organiseerden INretail en Tuinbranche Nederland een workshop waarin twee vragen centraal stonden: 1. Weten wij of het hout in de ingekochte producten in de winkels legaal gekapt is? en 2. Weten we of de meubels en spullen die verkocht worden onder goede arbeidsomstandigheden zijn geproduceerd? De vraag die dan meteen opkomt: moet een retailer dat allemaal weten? Het antwoord is ja!

Verantwoordelijk voor afkomst en productie

De European Timber Regulation (EUTR) schrijft voor dat je, als je producten in de markt brengt, een antwoord op deze vragen moet hebben. Het is niet zo dat je als retailer simpelweg deze verantwoordelijkheid af kan schuiven op de leverancier, omdat deze de producten importeert. Als retailer ben je zelf volledig verantwoordelijk om na te gaan waar de producten vandaan zijn gekomen en hoe deze zijn geproduceerd. Sterker nog, de NVWA heeft de bevoegdheid te controleren of jij je wel aan de verplichtingen uit de EUTR houdt.

Gecertificeerd hout

Tijdens de workshop werd erop ingegaan hoe je op een goede manier deze vaak lastige vragen kan beantwoorden. Een optie is om alleen producten te verkopen die gemaakt zijn van gecertificeerd hout. Maar ook dan moet je alsnog checken of de certificaten kloppen. Daarnaast is het zo dat certificaten wel het grootste deel van de risico’s dekken, maar deze staan niet garant voor goede arbeidsomstandigheden. Daarvoor is een extra check van jouw kant vereist.

Iedere retailer zal dus een beleid moeten opzetten voor producten die hout bevatten. Dit kan door een Due Diligence te doorlopen. Dat begint bij het in kaart brengen van de keten van de kap van het hout, tot het vervaardigen van het product en de levering aan jouw winkel. Daarna moet worden gekeken naar de risico’s in de keten die kunnen worden voorzien. Traceerbaarheid in de keten is daarbij van belang. Importeer je de producten niet zelf? Zorg er dan voor dat je goed door- en navraagt bij de toeleveranciers.

Inventarisatie

Een dergelijk beleid inrichten lijkt misschien lastig, maar ga er in elk geval over denken! Zorg in elk geval voor een inventarisatie van wat je al wel weet en waar je nog vragen over hebt. Want het advies dat bij veel sprekers doorklonk tijdens de workshop was toch wel: Loop voorop! De verwachting is dat er in de toekomst meer vragen aan de retail gesteld gaan worden door klanten én dat de regelgeving strenger wordt.

Vragen? Neem dan contact op met beleidsadviseur Femke den Hartog via fdhartog@inretail.nl

Delen