Geen vraag te gek
088 973 06 00

Tijdig bijsturen

Als ik kijk naar het aantal winkels van zelfstandig ondernemers in onze branche, zie ik de taart alleen maar kleiner worden. 2018 was wat dit betreft een gedenkwaardig jaar en beslist niet in positieve zin.

Dat de gevestigde schoenretail alleen nog maar meer onder druk is komen te staan, bewijst het aantal faillissementen van schoenwinkels en zelfs hele ketens. Dat aantal was lange tijd niet zo groot als in 2018.

Faillissement

Gelukkig zijn ondernemers die zien aankomen dat ze het niet gaan redden zo verstandig om zichzelf en hun medewerkers daar op voor te bereiden. Het sluiten van de winkel is daar niet minder verdrietig om. Maar zijzelf en hun personeel komen niet van het ene op het andere moment op straat te staan. Ze hebben tijdig maatregelen kunnen treffen. Toch zijn er ook winkels die noodgedwongen abrupt moeten stoppen, omdat een faillissement op de loer ligt.

Niet vanzelfsprekend

Is het dan allemaal kommer en kwel in onze sector? Absoluut niet! Er is gelukkig nog altijd een groot aantal ondernemers die door tijdig bij te sturen hun bedrijf succesvol de toekomst inloodsen. Inventiviteit, alert ondernemerschap en de bereidheid om écht te veranderen zijn in dit geval een groot goed. En hoe vervelend ook voor wie het overkomt, het wegvallen van verkooppunten geeft anderen meer lucht. Maar bedenk wel dat klanten van een collega die heeft moeten sluiten, niet vanzelfsprekend naar jou toekomen.

Zorgverzekering

Wie in zwaar weer zit, vindt INretail aan zijn zijde. Wij staan ondernemers met raad en daad ter zijde. Bijvoorbeeld door samen met hen te bekijken of een eventuele overname of fusie haalbaar is. Maar ook bij het verminderen van de bedrijfskosten. Bijvoorbeeld in de vorm van aantrekkelijke kortingen op de zorgverzekering voor ondernemers en hun medewerkers. Meer informatie is te vinden op INretail Verzekeringsdienst.

Delen