Geen vraag te gek
088 973 06 00

Toepassing bandbreedte tijdens lockdown december 2020 & januari 2021

Het grootste verschil met de eerste intelligente lockdown van maart 2020 is dat winkels vanaf 15 december verplicht zijn gesloten. Dus waar in maart de werkgever de keuze had om zijn winkel te sluiten is het nu een verplichting. Dit maakt ook dat er nu andere afspraken gemaakt zijn met de bonden inzake de cao-retail non food. In maart gold de afspraak met vakbonden dat volledige sluiting van de winkel geen gevolg zou hebben voor het plus- en min uren saldo van personeel.

Voor de huidige Lock down is deze afspraak niet gemaakt. Zoals gezegd hebben ondernemers nu namelijk geen keuze en is het verplicht. De Steunmaatregelen geven namelijk onvoldoende dekking voor alle (personeels)kosten tijdens deze zware Lock down en veel reserves zijn inmiddels al opgegeten om het personeel gewoon door te kunnen betalen. 

Voor iedere werkgever geldt dat zij gebruik kunnen maken van de flexibiliteitsregeling in de cao. De standaardregeling is dat er een  bandbreedte geldt van plus en min 35% aan inroosterbare uren bij flexibele contracten of als dat is afgesproken met het personeel. Voor de woonbranche geldt dat gebruik mag worden gemaakt van de werktijdenregeling uit artikel 2 van de module van de cao. Heb je niet een flexibel contract met je medewerker afgesproken, ga dan in overleg om de flexibiliteitsregeling van de cao alsnog toe te passen.

Medewerkers hebben er wel recht op dat hun normale salaris wordt doorbetaald. De uren die nu echter niet gewerkt worden, kunnen binnen de marges van de bandbreedte of werktijdenregeling van de module wonen, op een later moment worden ingehaald als er weer omzet gerealiseerd kan worden bij opening van de winkels. Werkgever en werknemer dienen hier samen afspraken over te maken en te kijken naar de mogelijkheden die er zijn. 

Om je medewerkers goed te informeren hebben wij 2 modelbrieven opgesteld: 1 voor de woonbranche en 1 voor de mode, schoenen en sportbranches.

Bandbreedte & werktijdenregeling

De bandbreedte in het algemeen deel van de cao kent een afwijkingsmogelijkheid van 35% van de uren per week. Met een minimale afwijking van 6 uur. Een medewerker met een arbeidsduur van 12 per week kan daarbij minimaal 6 uur werken en maximaal 18. Een medewerker met een arbeidsduur van 30 uur per week kan minimaal 19,5 uur werken per week en maximaal 40,5 uur. Dus voor kleine contracten is de mogelijkheid van afwijking groter dan 35%.

Hierbij geldt dat gemiddeld de basisuren die zijn afgesproken wel over een referteperiode van 12 maanden gelijk moeten zijn. Voorbeeld. Stel je hebt een medewerker met een contract van 20 uur dan zijn de uiteindelijke uren die een medewerker per jaar werkt 1040 uur (inclusief vakantie-uren etc) maar dat kunnen weken zijn van 14 uur maar ook weken van 27 uur. De referteperiode hoeft niet gelijk te zijn aan een kalenderjaar.

De werktijdenregeling voor de woonbranche kent een standaardafwijking van 8 uur naar boven en 5 uur naar beneden, gemeten over een referteperiode van 6 maanden.

Delen