Geen vraag te gek
088 973 06 00

UitgesprokenZaak.nl half jaar actief

Twee jaar geleden nam INretail het initiatief om een alternatieve geschillenregeling in plaats van de Geschillencommissie Wonen op te zetten. Het resultaat: Stichting UitgesprokenZaak.nl. Vandaag is de regeling een half jaar operationeel. Tijd om de tussenbalans op te maken!

Nieuwe zaken lieten nog even op zich wachten. Logisch want er zijn levertijden, er ontstaan niet direct na het sluiten van de koop klachten en vaak wordt er nog een tijd over de klacht gecommuniceerd en onderhandeld of duurt de oplossing van de klacht langer. Pas wanneer de klacht een geschil wordt, zoekt de consument een oplossing buiten de ondernemer. In dit geval bij UitgesprokenZaak.nl. 

Op het moment zijn er 15 klachten aangemeld bij UitgesprokenZaak.nl. De aard van de klachten varieert van misleiding bij de koop tot levering van het verkeerde product. Er zijn twee klachten met goed succes bemiddeld in fase 1 (door de geschilbehandelaar, een nieuwe service in de geschillenregeling), er is een zaak doorgestroomd naar de deskundige en er is een bindend advies gewezen. De overige zaken zijn nog in behandeling.

INretail is tevreden over de nieuwe regeling. Natuurlijk wordt er regelmatig bijgestuurd, bijvoorbeeld als de communicatie of instructie niet helemaal duidelijk is of als er bugs in het functioneren van het portal zitten. Maar er is goed en regelmatig contact met de partij die de geschillenportal ontwerpt en doorontwikkelt. INretail en CBW-erkend blijven voorlopig nog betrokken bij de perfectionering van het systeem en de communicatie. De rol van secretariaatsvoering blijft wel structureel. Vanwege de essentiële onafhankelijkheid van de regeling heeft INretail of CBW-erkend echter met de behandeling van de geschillen geen bemoeienis.

We hebben er alle vertrouwen in dat UitgesprokenZaak.nl dé geschillenregeling voor de woonbranche zal worden, met de broodnodige voordeligere exploitatie én bemiddeling in de beginfase als onderdeel van de procedure, die de aanleiding waren voor het alternatief.

Voor inhoudelijke vragen over lopende geschillen kun je contact opnemen (via het geschillenportal, na inloggen) met de geschilbehandelaar van UitgesprokenZaak.nl. INretail heeft geen toegang tot de individuele geschillen.

Naar UitgesprokenZaak.nl 

Delen