Geen vraag te gek
088 973 06 00

Uitloop levertijden door corona

Door corona haalt de ondernemer de opgegeven levertijd niet: hij kan pas 5 weken later leveren. De consument wil de koop ontbinden. Wie staat er in zijn recht? Wat zijn de mogelijkheden? Je leest het in het juridische weetje van de week!

Situatie 

"Door corona halen wij de opgegeven levertijd niet. We kunnen pas leveren vijf weken na de opgegeven levertijd. De klant wil de koop ontbinden. Maar ik wil annuleringskosten rekenen, want hier kan ik niets aan doen. 

Vraag van de ondernemer

Wie staat er in zijn recht? De consument of de ondernemer? 

Antwoord

Daar kunnen we duidelijk over zijn: de klant! Corona heeft de rechten van consumenten niet aangetast. Zeker nu corona meer een gegeven is dan een onverwachte omstandigheid, zul je met het opgeven van levertijden rekening moeten houden met vertraging in de levering van de fabriek, én met logistieke vertraging door de drukte in jouw eigen bedrijf.

In de CBW-erkend-voorwaarden, artikel 6, staat dat de consument kan ontbinden bij overschrijding van:

  • een vaste levertijd (bijvoorbeeld ‘week 36’, ‘eind september’)
  • een vermoedelijke levertijd (ongeveer 6-8 weken, ca. september/oktober) + een maand.

Die regel geldt in de huidige corona-situatie dus ook gewoon.

De oplossing? Geef reële (liefst vermoedelijke) levertijden op, om een kosteloze ontbinding te voorkomen. En heb je daar eerder niet aan gedacht of duurt het toch langer dan vooraf ingeschat? Het slechtste dat je kunt doen is niets. Als je wacht tot de klant gaat bellen waar het blijft, is de kans een stuk minder dat hij begrip heeft voor de vertraging en jou toch de omzet nog gunt. Houd de klant dus actief op de hoogte van de nieuwe levertijd en beloof niets dat je niet waar kunt maken!

Voor deze en andere juridische vragen kun je altijd gratis terecht bij de INretail Ondernemersservice. Bel 088-9730600 of stuur een mail naar info@inretail.nl

Delen