Geen vraag te gek
088 973 06 00

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 stijgt het wettelijk minimumloon (WML) met 1,03%.

WML per maand, week en dag

Onderstaande bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor medewerkers met een volledige werkweek. 

Het hangt af van de branche hoeveel uur een volledige werkweek is. Voor de volgende branches zijn de volledige werkweken vastgesteld op: 

  • Wonen: 37 uur per week 
  • Schoenen en Sport: 38 uur per week
  • Mode, Verf en Woninginrichting: 38 uur per week

Dit betekent dat de wettelijke minimum uurlonen per branche verschillen: 

Nog geen loontabellen beschikbaar

Normaal gesproken sturen we naast de bedragen van het aangepaste wettelijk minimumloon ook de loontabellen mee, zoals die per de genoemde datum (in dit geval 1 juli a.s.) gelden. Aangezien er op dit moment volop met vakbonden wordt onderhandeld over een nieuwe cao per 1 juli 2018, kunnen we nog geen nieuwe loontabellen aanleveren. 

Zodra er iets bekend is over nieuwe tabellen die moeten worden toegepast, melden wij dat direct. Tot dat moment kun je volstaan met aanpassen van de lonen die lager zijn dan de nieuwe bedragen van het WML per 1 juli aanstaande. 

Heb je vragen over de aanpassing van het wettelijk minimumloon? Neem dan contact op met Ondernemersservice via 088 973 0600. 

Delen