Geen vraag te gek
088 973 06 00

Week van de veiligheid: Vier dingen die je moet weten over de RI&E

Ben jij RI&E-plichtig? We zetten de meest voorkomende vragen en antwoorden voor je op een rij.

1. Is iedere werkgever verplicht een RI&E op te stellen, inclusief plan van aanpak?

De Risico Inventarisatie en Evaluatie is sinds 1994 verplicht voor alle werkgevers, ongeacht de omvang van het bedrijf (ZZP’ers uitgezonderd). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Ook de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) kan naar de RI&E en plan van aanpak vragen tijdens een bedrijfsbezoek.

2. Hoe lang moet de RI&E en het plan van aanpak bewaard worden?

Alhoewel er volgens de Arbowet geen wettelijke bewaar- en herhaalverplichting is, doe je er verstandig aan om de RI&E en het plan van aanpak zeker voor een termijn van 5 jaar te bewaren.

3. Ik ben RI&E-plichtig, maar heb (nog) geen RI&E uitgevoerd. Wat nu?

Dan loop je kans op een boete wanneer de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) een bedrijfsbezoek aflegt. Ook wanneer zich een bedrijfsongeval voordoet kan naar de RI&E worden gevraagd. Het niet kunnen tonen van de RI&E met plan van aanpak kan een boete of zelfs een proces verbaal opleveren.

Heb jij nog geen RI&E of heeft jouw RI&E een update nodig? Maak dan direct een afspraak bij een van onze adviseurs.

4. Ik ben gevestigd in een huurpand. Ben ik dan ook verplicht een RI&E uit te voeren?

Ongeacht of je in een huur- op kooppand zit, iedere werkgever in Nederland is verplicht een RI&E uit te voeren. Indien er knelpunten naar voren komen die betrekking hebben op het pand, is de werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor het oplossen van deze knelpunten. In de praktijk kan jij je ook tot de verhuurder richten.

Meer vraag en antwoorden lees je op de site van het RI&E-steunpunt.

Meer informatie over een gezonde en veilige winkel?

Delen