Geen vraag te gek
088 973 06 00

Loop jij geen risico met je inbraakalarm?

Als je een inventaris-, goederen- en bedrijfsschadeverzekering afsluit voor je winkel, dan ben je verplicht om een inbraakalarm met meldsysteem te monteren. Dit is een eis van de verzekeraars. Heb je nog geen alarm met ‘doormelding’ naar een meldkamer dan keert je verzekeraar niet uit wanneer er wordt ingebroken.

Wat zijn de eisen waar ik aan moet voldoen?

Controleer allereerst je polis, er zijn enkele uitzonderingen waarbij je niet aan onderstaande eisen hoeft te voldoen.
Ondanks dat elke verzekeraar zijn eigen clausules heeft, komen ze in grote delen overeen. Wanneer er eisen worden gesteld aan je inbraakalarm dan komt dit in grote lijnen op het volgende neer:

 • Je moet als ondernemer met een winkel/pand een inbraakalarm hebben in je winkel die afgaat als iemand inbreekt;
 • Met afgaan wordt bedoelt dat het inbraakalarm automatisch -zonder jou tussenkomst- de meldkamer informeert (zij belt direct de politie);
 • Dit inbraakalarm met doormelding moet zijn aangelegd door een erkend VEB of BORG installateur.

Het inbraakalarm met doormelding naar een meldkamer, maakt onderdeel uit van een geheel aan inbraak voorkomende maatregelen, een volledig overzicht hiervan vind je hieronder:

 • Een VEB of BORG installateur inventariseert in je winkel welke inbraakpreventie al aanwezig is;
 • Aan de hand van risicoklassen, (de kleine winkels meestal risicoklasse 2) bepaalt deze VEB of BORG installateur welke maatregelen nog (extra) aangepast/ gemonteerd moeten worden om aan de eisen van verzekeraars te voldoen;
 • Is het geheel aan inbraakpreventie gemonteerd, dan ontvang je een VEB of BORG certificaat;
 • Dit VEB of BORG certificaat moet je de verzekeraar kunnen tonen na inbraakschade.

Waar moet ik nog meer aan voldoen naast een gecertificeerd inbraakalarm?

De tekst hierboven heeft alleen betrekking op het inbraakalarm. In de clausules van de verzekeraar staan ook andere inbraak voorkomende maatregelen.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen technische en bouwkundige maatregelen en organisatorische maatregelen.

Technische en bouwkundige maatregelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Inbraakalarm;
 • Hang- en sluitwerk (minimaal 2**SKG).

Organisatorische maatregelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Goed sleutelbeheer;
 • Laatste loopronde;
 • Controleren van ramen en deuren bij vertrek.

Deze organisatorische maatregelen kun je vastleggen in een Personeelshandboek die inhoudelijk is vormgegeven volgens de laatste cao- en juridische richtlijnen.

Wat als ik niet aan de eisen van de verzekeraar voldoe?

Stel, er wordt ingebroken en je blijkt geen alarm met doormelding te hebben, dan zal de schade ten gevolge van de inbraak niet vergoed worden. De reden hiervoor is dat verzekeraars harde eisen (zogenaamde garanties) stellen, hier moet je verplicht aan voldoen. 

Actie!

Wil je precies weten aan welke inbraakpreventie-eisen je moet voldoen, raadpleeg dan in eerste instantie je installateur. Of neem contact op met je INretail verzekeringsdienst adviseur.
Blijkt dat jouw inbraakalarm nog niet voldoet of beschik je nog helemaal niet over een inbraaksysteem? Dan heeft All Right Security nu een speciale aanbieding voor je: een compleet inbraaksysteem. Dit systeem wordt voor je geïnstalleerd en is conform alle inbraakpreventie-eisen zoals hierboven benoemd.

Delen