Geen vraag te gek
088 973 06 00

WAB moet je weten: de ketenregeling na 1 januari 2020

De ketenregeling bepaalt wanneer opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract. Wat verandert hierin volgend jaar na de invoering van de WAB, INretail-jurist Hans Wolters legt het uit…

Wat houdt de ketenregeling precies in?

Tot 31 december 2019 mocht een werkgever maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten afsluiten met de maximale duur van 24 maanden voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstond. Deze keten kan alleen worden doorbroken als er tussen twee contracten een periode zit van meer dan zes maanden.

De ketenregeling geldt niet voor BBL’ers én jongeren onder de 18 jaar die gemiddeld maximaal 12 uur per week werken. Op het moment dat de medewerker 18 jaar wordt geldt het dan lopende contract als eerste in de keten.

Meer weten over wat er volgend jaar anders wordt door de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), kom naar de gratis informatiesessie op 23 september of 14 oktober a.s.

Hoe werkt de ketenregeling met uitzendkrachten?

In  de basis tellen alle voorgaande contracten mee voor de ketenregeling. In de cao Retail Non-Food is echter een bepaling opgenomen ten aanzien van uitzendkrachten. Indien een werkgever een voormalige uitzendkracht in dienst neemt die direct hieraan voorafgaand als uitzendkracht voor de werkgever heeft gewerkt, dan worden de verschillende arbeidsovereenkomsten als één arbeidsovereenkomst voor de gezamenlijke duur van de uitzendovereenkomsten aangemerkt. Dit geldt dus tezamen als een eerste contract in de ketenregeling. De medewerker die na als uitzendkracht bij de werkgever gewerkt te hebben direct bij de werkgever in dienst treedt, begint derhalve aan de tweede ketenovereenkomst.

Wat wijzigt er per 1 januari 2020?

Op 28 mei 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in de Eerste Kamer aangenomen. Op grond van deze wet mag een werkgever vanaf 1 januari 2020 maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten afsluiten met de maximale duur van 36 maanden (3 jaar) in plaats van 24 maanden.

De nieuwe regels zijn direct van toepassing. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 de ketenbepaling van drie jaar van toepassing is, ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020.

Hierbij drie voorbeelden ter verduidelijking:

Voorbeeld 1

  • Eerste arbeidsovereenkomst voor 7 maanden van 1 april 2018 tot 1 november 2018.
  • Tweede arbeidsovereenkomst voor 12 maanden van 1 november 2018 tot 1 november 2019.
  • Derde arbeidsovereenkomst voor 12 maanden van 1 november 2019 tot 1 november 2020.

Door de inwerkingtreding van de nieuwe regeling op 1 januari 2020 ontstaat in dit geval nog geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, omdat vanaf 1 januari de termijn van 24 naar 36 maanden is ingegaan. Een contract na 1 november 2020 wordt van rechtswege onbepaalde tijd.

Voorbeeld 2

  • Eerste arbeidsovereenkomst voor 12 maanden van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019.
  • Tweede arbeidsovereenkomst voor 18 maanden van 1 oktober 2019 tot 1 april 2021.

Ook hier ontstaat geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd omdat de nieuwe regels per 1 januari 2020 gaan gelden. De overschrijding van de tweejaarstermijn gebeurt na de invoering van de nieuwe regels die directe werking hebben.

Voorbeeld 3:

  • Eerste arbeidsovereenkomst voor 8 maanden van 1 december 2017 tot 1 augustus 2018.
  • Tweede arbeidsovereenkomst voor 12 maanden van 1 augustus 2018 tot 1 augustus 2019.
  • Derde arbeidsovereenkomst voor 12 maanden van 1 augustus 2019 tot 1 augustus2020.

Door de inwerkingtreding van de nieuwe regeling op 1 januari 2020 ontstaat in dit geval op 1 december 2019 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd omdat op dat moment de duur van 2 jaar wordt overschreden en de nieuwe wetgeving nog niet in is gegaan.

Vragen? Neem dan even contact op met Thijmen de Coo, adviseur ondernemersservice en weet alles over de WAB. Geen vraag te gek (088 973 06 00 en info@inretail.nl).

Leg het mij nog een keer uit op 23 september, ik kom graag!

Delen