Geen vraag te gek
088 973 06 00

Wat moet je doen als een zieke medewerker een ontslag indient?

Ondernemers weten vaak niet hoe ze met langdurig zieke medewerkers om moeten gaan en wat de mogelijkheden zijn om het dienstverband te beëindigen. Tijdens de eerste 104 weken van ziekte geldt een opzegverbod en kan de arbeidsovereenkomst niet zomaar worden beëindigd. Maar wat doe je als jouw werknemer zelf het dienstverband wil beëindigen?

Opzeggen door werknemer

Het dienstverband opzeggen tijdens ziekte is niet raadzaam. Een werknemer die zelf de arbeidsovereenkomst opzegt komt namelijk niet in aanmerking voor een WW- of Ziektewet uitkering.  Indien een zieke werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt, dien je uit zorgvuldigheid de werknemer uitdrukkelijk te wijzen op de gevolgen en te vragen of hij het zeker weet.

Recht op een uitkering via een vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst kan je met de medewerker afspraken maken over de beëindiging van het dienstverband. Daarvoor moet de werknemer wel beter gemeld zijn op de datum van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. De werknemer komt namelijk niet in aanmerking voor een WW-uitkering als hij een vaststellingsovereenkomst ondertekent op het moment dat hij ziek is. Vergeet niet dat bij een vaststellingsovereenkomst en de daarin verwerkte voorwaarden de medewerking van de werknemer is vereist.

Voorstel doen?

Wees wel voorzichtig met het voorstellen van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte. Pas als de werknemer concrete signalen geeft om te willen stoppen, dan pas kan je een vaststellingsovereenkomst bespreekbaar maken. Verzeker je ervan dat dit ook duidelijk de wens is van de werknemer.

Een voorbeeld

Wij krijgen namelijk nog regelmatig te maken met werkgevers die te snel ingaan op een signaal van een nog zieke werknemer en een vaststellingovereenkomst voorleggen. Met het gevolg dat de werknemer een advocaat of jurist inschakelt en stelt dat het aanbod (in verband met het opzegverbod) onbeschoft is. De werknemer kan vanwege ziekte niet ingaan op het voorstel, maar is wel bereid om tegen een aanzienlijke vergoeding (hoger dan de transitievergoeding) de vaststellingsovereenkomst toch te ondertekenen’.

Kortom, een dienstverband kan tijdens ziekte met wederzijds goedvinden (of opzegging door werknemer) worden beëindigd, maar wees wel voorzichtig.

Wil jij ook inzicht in jouw situatie?

Neem dan contact op met de ondernemersservice.

Delen