Geen vraag te gek
088 973 06 00

Wees voorzichtig

Door de coronacrisis heeft de schoenenbranche forse averij opgelopen. Dat geldt niet alleen voor ons als retail, maar net zo zeer voor onze leveranciers.

Forse vertraging

Zonder luchtig te doen over de omzetterugval bij de detailhandel, merk ik op dat de crisis onze partners aan de distributiekant extra zwaar treft. Fabrieken hebben maandenlang stil gelegen, waardoor de productie voor het komende herfst/winterseizoen forse vertraging heeft opgelopen. De vraag is: hoe gaan we daar als retail mee om?

Machtspositie

Want hoe je het ook wend of keert, doordat levertijden in bepaalde artikelsegmenten behoorlijk uit de pas zullen gaan lopen, is een verschuiving opgetreden in de machtsverhoudingen. Rechttoe-rechtaan geredeneerd, ben je als schoenretailer gerechtigd een order te annuleren als die contractueel te laat wordt uitgeleverd. Toch moet je je als ondernemer, denk ik, goed realiseren of je deze machtspositie zomaar klakkeloos moet uitbuiten.

Zonder ‘gaten’

Zo moet je de vraag beantwoorden of je er wel rekening mee hebt gehouden dat er een deel van het aanbod in een bepaald segment wegvalt. En wat gaat de annulering van een order betekenen voor de toekomstige verhouding met de betreffende leverancier? Voor je klant is het belangrijk dat je hem ook tijdens de coronacrisis een evenwichtig assortiment zonder ‘gaten’ aanbiedt. Dat moet het uitgangspunt zijn bij de wijze waarop je met je leveranciers omgaat, ook als zij niet kunnen voldoen aan de afgesproken levertijden.

Streepje voor

Mijn advies is dan ook: wees voorzichtig met het cancellen van herfst/winterorders wegens te late levering. Scheer niet al je leveranciers over één kam. Bekijk de situatie realistisch en beoordeel of je bepaalde series van merken die te laat dreigen te leveren omzetmatig wel kunt missen. Zeker als het om leveranciers gaat die zich als échte partners opstellen door je steeds goed te informeren over de actuele situatie voor wat betreft leveringen. Zulke leveranciers mogen gerust een streepje voor hebben.

Delen