Geen vraag te gek
088 973 06 00

Belt vertelt: Werk aan de winkel

‘Ondernemers met een winkel moeten serieus aan de slag. Ze moeten zorgen voor een goede website en excelleren in de operatie.’ Zomaar een conclusie uit de 3e KwartaalUpdate Retail & Groothandel die de Rabobank recent publiceerde.

En ook ABN AMRO deed onlangs een duit in het zakje. Die bank kwam met een onderzoek getiteld Werk aan de winkel in de kledingbranche. ABN AMRO werkte hiervoor samen met onderzoeksbureau Locatus dat informatie verzamelt over winkels, winkelgebieden en winkelpassanten.

De conclusies uit de bankrapporten waren zorgwekkend maar weinig verrassend. Ze sluiten aan bij de toekomstvisie die we al eerder uiteen hebben gezet in ons rapport Retail richting 2030. Ook daarin wordt aangegeven dat verandering noodzakelijk is wanneer je als ondernemer relevant wilt blijven en mee kan gaan met de snelle ontwikkelingen in retailland.

Neem bijvoorbeeld de traditionele waardeketen van fabrikant via groothandel en retailer naar consument. Die staat op de helling omdat de consument steeds meer centraal komt te staan en diverse andere partijen daarop inspelen en direct contact met de consument zoeken en vice versa.

In de kledingbranche lijkt de groei er nagenoeg uit. De omzet van online en offline kledingwinkels samen nam in 2018 slechts 0,1 procent toe en voor dit jaar wordt zelfs stilstand verwacht. Meer dan de helft van de kledingwinkels had vorig jaar te maken met een dalende omzet.
Gelukkig laat het rapport ook zien dat er nog steeds mogelijkheden zijn om omzetgroei te realiseren denk bijvoorbeeld aan winkels op een drukke locatie in een van de grote steden. Maar ook buiten de Randstad kun je eveneens goede omzetten behalen. Een omnichannel strategie waarbij entertainment en horeca het plaatje compleet maken kan voor jou bijdragen aan dit succes.

Want consumenten komen weliswaar nog steeds graag naar fysieke winkels, maar zijn niet meer afhankelijk van de aanwezige voorraad. Bijvoorbeeld een intensieve samenwerking tussen merken en leveranciers kan dit voor jou faciliteren. Ook hierin verandert de rol van de winkel.

Wie niet meegaat in dergelijke ontwikkelingen valt als ondernemer vroeg of laat buiten de boot. Kom daarom in actie en werk niet alleen ín je winkel, maar ook áán je winkel. Dat iedere retailer hierin zijn eigen specifieke meerwaarde moet exploiteren, is niet meer dan logisch. Maar zorg dan ook dat je zichtbaar bent on- en offline. Geef meer aandacht aan klanten om die te binden of naar je winkel te krijgen. Dat kan op allerlei manieren. In de winkel via acties - die niet altijd om korting hoeven te draaien – of events georganiseerd met leveranciers of collega’s uit de straat.

Online kun je veel doen via social media. Bijvoorbeeld Facebook kan als verkoop- of actieplatform fungeren en kan hiermee eveneens een bijdrage leveren aan de omzetgroei.

Ook lokaal wordt steeds meer samengewerkt op dat niveau. Denk bijvoorbeeld aan platforms die tot verkoopkansen kunnen leiden. Zo kun je je website inzetten om je zichtbaarheid te vergroten immers de klantreis start meestal online en is dus een belangrijk instrument om klanten te verleiden naar je fysieke winkel te komen.

De investering in een goede online strategie via verschillende kanalen betaalt zich terug doordat je hiermee je toekomstige klant goed in kaart kan brengen en je omzet kan vergroten.

Je kunt kansen creëren door samen te werken met je merken, je lokale omgeving of door online en offline met elkaar te integreren.

Wil je dat deze strategie goed aansluit bij jouw klanten, je medewerkers en je eigen identiteit kom dan werken aan je winkel tijdens een van de vier workshops Wat maakt jouw winkel uniek?.

Workshops

Delen