Oproep aan gemeenten: 'Aandacht voor impact van corona op middellange termijn'

Oproep aan gemeenten: ‘Aandacht voor impact van corona op middellange termijn’

11 mei 2021

INretail vraagt gemeenten aandacht voor de impact van corona op middellange termijn, met de aanbeveling om nu te starten met het actualiseren van detailhandelsbeleid en centrumvisie. Door corona staat het voortbestaan van veel retailers – en daarmee van goede voorzieningen in binnensteden, dorpskernen en buurt- en wijkwinkelcentra voor inwoners – op het spel. 

Door corona gebeurt in verhoogd tempo wat reeds speelde: de fysieke winkelmarkt verliest terrein t.o.v. het online winkelen. Consumenten hebben in coronatijd massaal de weg naar online oriënteren én aankopen gevonden. De detailhandelssector als geheel verandert nog sneller dan voor corona én daarmee verandert de rol van winkels als vanzelfsprekende drager van centra. 

Door deze ontwikkelingen zal het aantal winkels komende jaren blijven afnemen. Hierdoor dreigt een afname van de vitaliteit en attractiviteit in dorps- en stadscentra. Het centrum is echter een belangrijke imagodrager, het visitekaartje én de ontmoetingsplek voor de inwoners van het desbetreffende dorp of de stad. Het relevant houden van onze centra heeft dan ook vanuit sociaal-maatschappelijk perspectief prioriteit.

Nederlandse gemeenten: Aan de slag! 

Colleges en gemeenteraden: wacht de coronacrisis niet af, maar onderneem nu actie en neem zelf de regie. Door nú detailhandelsbeleid en centrumvisies te actualiseren (elke vier/vijf jaar zou het beleid moeten worden geactualiseerd), bieden gemeenten inwoners en ondernemers na corona het noodzakelijke perspectief op leefbare dorpen en steden, met vitale centra en winkelgebieden. College en gemeenteraad is zo al voor de raadsverkiezingen van 2022 aan besluitvorming en uitvoering toe, en zodoende kunnen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente na de crisis direct gezamenlijk aan de slag!

Dynamiek door beleid

Met ‘Dynamiek door beleid – de corona-update’ biedt INretail gemeenten een concrete leidraad met alle actuele achtergronden. Download hier het rapport.

INretail brief aan gemeente – corona actualisatie detailhandelsvisie

Advies nodig?

Wil je meer informatie of heb je een vraag? Neem dan gerust contact met mij op, ik help je graag verder!

Contacteer de adviseur Bel ons
Marcel Evers

Marcel Evers

Business development

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.