premie

Subsidie voor energiebesparing en verduurzaming

29 september 2021

Let op: per 14 juli 2022 is deze regeling tijdens stop gezet omdat er veel signalen van fraude bij de overheid binnenkwamen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe regeling die op zijn vroegst dit najaar open zal gaan. De kosten die voor 14 juli zijn gemaakt komen nog wel in aanmerking voor subsidie. Voor meer informatie kijk hier

Wil jij als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? Zeker nu de energieprijzen stijgen en er wordt gesproken over een crisis op de energie(gas)markt is het extra belangrijk om stappen te ondernemen en als INretail zien we dat de vraag voor hulp toeneemt. Daarom zijn we blij met de nieuwe regeling vanuit de overheid om per 1 oktober een nieuwe subsidieregeling te openen.

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) wil ondernemers helpen met het verduurzamen. Met deze subsidie kan je namelijk een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft je inzicht in het verder verduurzamen van je onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. Uiteraard kan je voor dit advies terecht bij onze INretail Energie.

Voor wie is de regeling?

Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte’s) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

  • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 maardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Waarvoor krijg je subsidie?

Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van je bedrijfspand of bedrijfsvoering. Voor het opstellen van een energieadvies op maat door een gespecialiseerde adviseur en voor de ondersteuning bij de uitvoering van het advies. Beide onderdelen vraag je aan in één aanvraag per bedrijfspand.

Hoogte van de subsidie

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand. Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. Dit zijn netto bedragen. 

De kosten van de uit te voeren of uitgevoerde maatregelen zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Voor de maatregelen zelf zijn mogelijk andere subsidies beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) of belastingaftrek via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Je kan je laten ondersteunen om voor deze regelingen subsidie aan te vragen en INretail Energie helpt je daar graag bij.     

Alleen de kosten voor het energieadvies en ondersteuning die gemaakt zijn vanaf de publicatiedatum van de regeling, 2 augustus 2021, komen in aanmerking voor subsidie. En je komt alleen voor subsidie in aanmerking als je een bewijs kunt overleggen dat je één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of hebt uitgevoerd.

We helpen je met je aanvraag!

Wil je hulp bij de subsidieaanvraag? INretail Energie staat voor je klaar:

  • Volledige ontzorging door professionele adviseurs i.p.v. zelf aan de slag;
  • Maatwerkadvies i.p.v. op basis van kentallen (schetst een verkeerd beeld van de werkelijkheid);
  • Professionele ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen;
  • Specifiek toegespitst op wat het beste is voor jouw onderneming (geen eenheidsworst en onrealistische maatregelen);
  • Een advies dat gericht is op de maatregelen die zoveel mogelijk energie besparen en financieel haalbaar zijn (rekening houdend met beschikbare (energie)subsidies, bijvoorbeeld de ISDE);
  • Kostenbesparing door middel van een minimale eigen inspanning;
  • Laagdrempelig en integraal inzicht;
  • 1 jaar gratis abonnement op het energiedashboard EnergyPanel.

Kan INretail Energie jou ook helpen met het aanvragen van de SVM? Vul in de Ledenwinkel het (vrijblijvende) aanvraagformulier in.

Margriet Baan

Margriet Baan

Manager dienstverlening

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.