Geen vraag te gek
088 973 06 00

Regelingen lobby

Op dit moment zijn we op heel veel fronten bezig om zoveel mogelijk ondersteuning vanuit de overheid te realiseren en te zorgen dat ondernemers voldoende liquiditeit houden.

Succesvolle lobby: gerealiseerd!

 • Een tegemoetkoming (Tozo-regeling) voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis;
 • Tegemoetkoming in de loonkosten tot 90% via het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling), óók voor winkels die vrijwillig sluiten;
 • Verruiming van de BMKB-regeling, zodat mkb-ondernemers makkelijker geld kunnen leden, hoewel we nog volop knokken om de aanvraag ook echt snel en simpel te maken!;
 • Meer geld voor de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) voor leningen en garanties vanaf € 1,5 miljoen tot nu maximaal € 150 miljoen per onderneming;
 • Een tegemoetkoming van € 4000 voor MKB non-food retail via de TOGS-regeling;
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits;
 • Uitstel voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting met drie maanden;
 • Banken geven MKB-bedrijven met een financiering tot € 2,5 miljoen een half jaar uitstel van aflossing leningen;
 • Uitstel betalen pensioenpremie met 60 dagen;
 • Uitstel van betaling waterschapsbelasting;
 • Steeds meer gemeenten geven uitstel voor de lokale lasten (reclame, OZB- en precario) en we blijven strijden voor uitstel in alle gemeenten;
 • Een protocol veilig winkelen inclusief checklists om maximale veiligheid en gezondheid klanten en personeel te waarborgen.

Samen met leveranciers deden we een oproep tot solidariteit en coulance op onder meer betaaltermijnen, leveringen en levertijden. Ook maakten we afspraken met vakbonden over de toepassing van de cao tijdens de coronacrisis.

Lees verder over "Afspraken partijen cao Retail Non-Food over toepassing cao tijdens coronacrisis"

Lees verder over "Dringend appèl op partijen in de bedrijfskolom"

Hoogste prioriteit van dit moment

 • Overleg met vastgoedpartijen over huren.

Samen met Detailhandel Nederland, Nederlandse Raad van Winkelcentra, Vastgoedoverleg, Vastgoed Belang (vereniging van particuliere vastgoedbeleggers) en IVBN (institutionele beleggers) hebben we alle verhuurders opgeroepen voor de maand april geen factuur te sturen voor de huur. Dit geeft tijd lucht op de korte termijn om samen voor 20 april te komen tot een lange termijn oplossing. We hebben een gezamenlijk appel naar buiten gebracht dat ook wordt gestuurd door de Nederlandse Vereniging van Banken en het ministerie van Economische Zaken.

Lees verder over: "Overleg met vastgoedpartijen over huren"

Hier knokken we voor

We hebben al veel binnen gehaald, maar knokken op dit moment nog voor:

 • Dat gesloten winkels geen Buma en Sena hoeven te betalen over periode dat de winkel gesloten is vanwege corona;
 • Verlaging van de provisie en rente op de BMKB- en de GO-regeling;
 • We willen dat uitstel van aflossingen bij banken ook gaat gelden bij een financiering groter dan € 2,5 miljoen;
 • Dat ondernemers de compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid sneller uitbetaald krijgen, bijvoorbeeld met een voorschot
 • We willen de uitbetaling van het Lage-inkomensvoordeel (LIV en jeugd-LIV) over het kalenderjaar 2019 zo snel mogelijk, in plaats van na de zomer 2020;
 • Coulante toepassing Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bij flexibele inzet van personeel om de WW-boete te voorkomen;
 • Meer steun van gemeenten en provincies om winkelondernemers te helpen overleven;
 • Uitstel voor de rekeningen gas, water en licht;
 • Een oplossing voor specifiek de mode, sport, schoenen en wonenbranche in verband met incourante goederen inclusief ruimte daarvoor bij de ACM;
 • Uitstel van faillissementsaanvragen vanwege corona door derde partijen;
 • Bij sluiting van winkels, wil INretail meer inzet van politie om de veiligheid van winkelgebieden te waarborgen.

Voor het kunnen onderbouwen van de urgentie van overheidssteun hebben we feiten en cijfers heel hard nodig. Hoe meer inzicht we hebben in de economische effecten van het coronavirus in de retail, hoe harder we kunnen knokken voor meer geld.