Geen vraag te gek
088 973 06 00

Regelingen lobby

Op dit moment zijn we op heel veel fronten bezig om zoveel mogelijk ondersteuning vanuit de overheid te realiseren en te zorgen dat ondernemers voldoende liquiditeit houden.

Succesvolle lobby: gerealiseerd!

 • Een nieuwe richtlijn ‘Verantwoord winkelen’ en nieuwe richtlijn ‘Winkelen en de openbare ruimte’ opgesteld tezamen met de overheid.
 • In oktober hebben wij het afschaffen van de koopzondag en avondopenstelling tegengehouden en ook een maximum van 30 klanten in de winkel.
 • Het Time Out Arrangement (TOA) zal per 1 januari van start gaan. De TOA stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Wanneer de situatie weer verbetert, kunnen zij snel weer van start gaan. Op die manier hoeven in de kern gezonde bedrijven geen faillissement aan te vragen met alle gevolgen van dien.
 • Een ruime terugbetaalregeling van opgelopen betalingsachterstanden waarbij in juli 2021 gestart moet worden met terugbetalen en de terugbetaling kan worden gespreid over 36 maanden (3 jaar).
 • Een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) die verder is verruimd vanaf het 3de steunpakket
 • Een tegemoetkoming (Tozo-regeling) voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis;
 • Tegemoetkoming in de loonkosten tot 90% via het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling), óók voor winkels die vrijwillig sluiten;
 • Verruiming van de MKB-regeling, zodat mkb-ondernemers makkelijker geld kunnen leden, hoewel we nog volop knokken om de aanvraag ook echt snel en simpel te maken!;
 • Meer geld voor de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) voor leningen en garanties vanaf € 1,5 miljoen tot nu maximaal € 150 miljoen per onderneming;
 • Een tegemoetkoming van € 4.000,- voor MKB non-food retail via de TOGS-regeling;
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits;
 • Uitstel voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting met drie maanden;
 • Banken geven MKB-bedrijven met een financiering tot € 2,5 miljoen een half jaar uitstel van aflossing leningen;
 • Uitstel betalen pensioenpremie met 60 dagen;
 • Uitstel van betaling waterschapsbelasting;
 • Steeds meer gemeenten geven uitstel voor de lokale lasten (reclame, OZB- en precario) en we blijven strijden voor uitstel in alle gemeenten;
 • Steunakkoord met vastgoedpartijen rond uitstel en kwijtschelding huren (tot 1 juli 2020);
 • Als onderdeel van het derde corona steunpakket, heeft de landelijke overheid € 100 miljoen gereserveerd voor de herstructurering van leegstand van bedrijventerreinen en winkelgebieden. Daarnaast wordt eenmalig € 20 miljoen ter beschikking gesteld via de Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie om winkelpanden te transformeren naar woningen.

Samen met leveranciers deden we een oproep tot solidariteit en coulance op onder meer betaaltermijnen, leveringen en levertijden. Ook maakten we afspraken met vakbonden over de toepassing van de cao tijdens de coronacrisis.

Lees verder over "Afspraken partijen cao Retail Non-Food over toepassing cao tijdens coronacrisis"

Lees verder over "Dringend appèl op partijen in de bedrijfskolom"

Hoogste prioriteit van dit moment

 • Click & Collect moet mogelijk zijn voor alle retailers waar dit mogelijk is zonder drukte 
 • Winkels zo snel als mogelijk weer open
 • Een goede en passende compensatie voor de periode waarin winkels verplicht gesloten moeten zijn
 • Extra beveiliging in de winkelstraat nu deze leeg zijn en winkeldieven hun kans zien 
 • Compensatie voor werkgevers van kosten veroorzaakt door coronaverzuim.
 • Overleg op lokaal niveau met vastgoedpartijen over huren
 • Afspraken maken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over handhaving van de coronamaatregelen in winkels en winkelgebieden.

Hier knokken we ook voor

We hebben al veel binnen gehaald, maar knokken op dit moment nog voor:

 • Duidelijkheid voor winkeliers omtrent handhaving en naleving van coronamaatregelen
 • Aandacht voor de retail in verkiezingsprogramma’s en uiteindelijk in het nieuwe regeerakkoord na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021
 • Het derde maatregelenpakket willen we beter passend maken voor de praktijk van de retail
 • Een regeling voor ondernemers om te kunnen stoppen met de onderneming, zonder failliet te hoeven gaan
 • Een coulante toepassing Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bij flexibele inzet van personeel om de WW-boete te voorkomen;
 • Meer steun van gemeenten en provincies om winkelondernemers te helpen overleven;
 • Door middel van samenwerking tussen de 13 grote steden en het grootwinkelbedrijf samen met de steden winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken ten tijde van corona.

Voor het kunnen onderbouwen van de urgentie van overheidssteun hebben we feiten en cijfers heel hard nodig. Hoe meer inzicht we hebben in de economische effecten van het coronavirus in de retail, hoe harder we kunnen knokken voor meer steun.