Geen vraag te gek
088 973 06 00

Afspraken in het convenant

Bedrijven die het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekenen gaan akkoord met het volgende.

Een due dilligence uitvoeren

Dit is een onderzoek waarin de onderneming in kaart brengt in hoeverre het handelen van de onderneming een negatief effect kan hebben op milieu, mens en dier en hoe dit kan leiden tot bepaalde risico’s in de keten.

Jaarlijks opstellen plan van aanpak

De onderneming maakt jaarlijks een actieplan om de risico’s te beperken. Het secretariaat van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel beoordeelt de plannen van aanpak van bedrijven volgens de uitgangspunten die zijn vastgelegd in het convenant. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in beoordelingscriteria die voor deelnemende bedrijven inzichtelijk maakt hoe deze beoordeling plaatsvindt.

Het bekend maken van de productielocaties (sinds 2017).

Een jaar na de eerste ondertekening in 2016 hebben de aangesloten bedrijven samen bekend gemaakt in welke fabrieken hun productie plaatsvindt. Een concrete stap om verbetering in gang te zetten op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en milieu.

Risicoanalyse communiceren

Bedrijven maken in het derde jaar na hun ondertekening openbaar welke risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu en dieren er spelen in hun supply chain en wat ze hieraan doen. Deze maatregel is op 4 juli 2019 ingegaan. Bedrijven die na 1 januari 2017 het convenant hebben ondertekend zijn in 2019 nog niet verplicht om te communiceren over hun risico-aanpak.

Meedoen aan het Convenant

Het doel is dat in 2021 zo’n 80% van alle kleding- en textielbedrijven, actief op de Nederlandse markt, het convenant heeft ondertekend. Daarbij verwacht de consument steeds meer transparantie in jouw beleid op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus tijd om ook mee te doen!

Doe mee aan het convenant

Delen