Geen vraag te gek
088 973 06 00

Bijl blogt: Hoe we algoritmes gebruiken

We krijgen het misschien niet bewust mee maar ons leven wordt steeds vaker beïnvloed door algoritme toepassingen. Is dat gewenst of ongewenst?

In de middeleeuwen zat er een poortwachter bij de poort van een stad. Hij was geïnstrueerd alleen mensen binnen te laten op basis van het betalen van een aalmoes. Alles wat structuur en duidelijkheid aangaat in ons leven werkt zo.  Het principe van algoritmes is vergelijkbaar.

Wat is een algoritme?

Algoritmes draait om machines die geautomatiseerd keuzes maken en gegevens beoordelen op basis van relevantie. Volgens vooraf ingestelde instructies en stap voor stap. Algoritmes worden gebruikt voor zowel simpele (mens gestuurde) taken, als wel voor complexe (machine gestuurde) processen.

De machine gestuurde variant, ook wel kunstmatige intelligentie, kan op basis van het inrichten van het systeem zelfstandig dingen regelen. Het systeem krijgt in dat geval doelstellingen mee, verwerkt de datastromen en ontvangt feedback. Met deze datastromen het kan het systeem leren en zichzelf constant verbeteren.

Het doel van algoritme

Algoritmes helpen ons vooral om gegevens te filteren en rangordes aan te brengen. Hoofddoel is in de meeste gevallen data verwerken, gedrag en processen begrijpen, toekomstige stappen voorspellen en daarop sneller kunnen reageren.

Het is boeiend om te ervaren welke toepassingen ons leven al verbeteren en hoe we de klantreis kunnen optimaliseren. Mits goed toegepast helpt het ons om gelukkiger te worden. De crux voor het verantwoord en vertrouwd gebruik van algoritmes zit vooral in hoe open we over het gebruik ervan zijn. 

Normen en waarden

In de fysieke wereld wil het merendeel van de mensen niet willens en wetens manipuleren, sturen of  hun wil opleggen aan anderen. Mensen groeien op met normen en waarden die ons daarvan weerhouden. Het mensenbrein regelt feilloos, bewust en onbewust, hoe we moeten omgaan met prikkels. Mensen hebben op machines voor dat ze de gevoelswaarde en context, waarbinnen zaken gebeuren, snappen en kunnen relativeren. Het menselijk brein is creatief, ziet andere verbanden en kan effectief en heel bewust de logica overrulen.

Het succes van de inzet van algoritmes hangt af van hoe we er mee omgaan. Hoe ver willen en mogen we gaan als het gaat om thema’s als privacy, rechtssystemen, gezondheid, veiligheid en commercie? De digitale transitie, die we nu doormaken, schept nog niet voldoende duidelijkheid over de toepassingen en mogelijkheden van algoritmes. Nieuwe referentiekaders moeten zorgen voor het herijken van ons normen- en waardensysteem. Gezien de massale toepassingen zullen we hier mee moeten leven. Het gaat ons veel voordelen en zeker ook nadelen opleveren. Het leven bestaat toch uit geven en nemen?

Leestip: het boek Algoritmes aan de macht van Hannah Fry. Of lees de inspiratiecase uit het Retail Richting 2030 onderzoek over aankoop & algoritme.

Delen