Geen vraag te gek
088 973 06 00

Column: Krachten bundelen tegen leegstand

Uit recent verschenen cijfers van Locatus blijkt dat er een einde is gekomen aan de daling van de leegstand van winkels. Met andere woorden: het aantal winkels dat leeg staat neemt sinds begin dit jaar weer toe.

Ik hoef je niet te vertellen dat de schoendetailhandel hierbij bovengemiddeld is vertegenwoordigd. Een groot aantal schoenenzaken heeft in de afgelopen jaren de deuren moeten sluiten door gebrek aan opvolging, doordat het niet gelukt is de winkel te verkopen of doordat de eigenaar daarmee te laat is begonnen. En wie zegt dat het wel meevalt, heeft het mis. Het valt niet mee!

Schijndaling

Vooral de middelgrote gemeenten zijn de klos. Daar daalt het winkelbestand het hardst. Overigens was de afname van de winkelleegstand tussen 2015 en 2019 min of meer een schijndaling. Veel vrij gekomen winkelpanden zijn in die periode omgebouwd tot woonruimte of horecagelegenheid. Omdat dit proces nu stagneert, komt de klap des te harder aan.

Met het verdwijnen van steeds meer winkels uit middelgrote gemeenten, zie je ook het beleid van de plaatselijke overheid veranderen. Er komen minder bezoekers, dus gaan de parkeertarieven omhoog. Ook investeren gemeentes minder in het bereikbaar houden van het winkelgebied.

Bundelen

Onnodig te zeggen dat dit soort ontwikkelingen niet bepaald bevorderlijk zijn voor het behoud van een goed winkelbestand en vooral van een goede variatie aan branches. De verleiding om de handdoek dan maar in de ring te gooien is groot bij ondernemers die hiermee worden geconfronteerd.

Beter is het, denk ik, dat winkeliers hun krachten nog meer bundelen om deze negatieve spiraal te doorbreken. Je laat het je als ondernemer toch niet gebeuren dat de groeiende winkelleegstand in jouw gemeente jouw mooie schoenwinkel uiteindelijk de das om doet?

Delen