Geen vraag te gek
088 973 06 00

Column: Niet doen!

Marktwerking is een fenomeen dat door de overheid gezien lijkt te worden als een soort toverformule om allerlei maatschappelijke problemen op te lossen. Waartoe marktwerking in de zorg tot nu toe heeft geleid en welke onrust dit in de samenleving heeft teweeg gebracht, weten we maar al te goed.

Ook in de retail willen overheden de markt liefst zoveel mogelijk zelf haar werk laten doen. Wat mij betreft geen goed plan en zeker niet voor de schoenenbranche.

Roofbouw

Want wat is het geval? In plaats van échte marktwerking toe te passen, dus met zo weinig mogelijk beïnvloeding door de overheid, worden door met name gemeentelijke bestuurders juist steeds meer regels en verordeningen voor de detailhandel ingevoerd. Maatregelen die de ondernemer uiteraard geld kosten. Zo help je de plaatselijke middenstand, die het toch al moeilijk heeft door de steeds grotere concurrentie van het grootwinkelbedrijf en de internetgiganten, écht niet vooruit. Het resultaat is juist dat er roofbouw op het mkb wordt gepleegd.

Ophoesten

De schoenretail behoort tot de top 3 van branches waarin de meeste winkels hun deuren moeten sluiten. Dit is natuurlijk in de eerste plaats een enorm drama voor de ondernemer die dit treft. Maar het is ook een slechte zaak omdat er zo een steeds verdere verschraling van het winkelbestand optreedt. Een belangrijke oorzaak is dat ondernemers de alsmaar stijgende kosten niet meer kunnen ophoesten, terwijl ze door de eerder genoemde ontwikkelingen juist kosten zouden moeten kunnen besparen.

Verschraling

De markt haar werk laten doen is prima, maar maak het ondernemers dan niet juist extra moeilijk om op de been te blijven. Wie het onderste uit de kan wil hebben, krijgt vroeger of later het lid op zijn neus. In dit geval een steeds verdere verschraling van het plaatselijke winkelbestand met alle gevolgen van dien. Niet doen dus!

Delen