Geen vraag te gek
088 973 06 00

Column: Recycling

Een bericht dat me vorige week in de media is opgevallen, is de mededeling van Bever dat ze hun recycleprogramma nu uitrollen naar alle vestigingen.

Bij de proef in vier winkels werd maar liefst 1.900 kilo aan gedragen kleding ingezameld. Een mooi initiatief. In de eerste plaats natuurlijk voor het milieu, maar daarnaast ook voor de goodwill en klantenbinding die Bever hiermee genereert.

Hergebruik

Duurzaamheid is dus als een mes dat aan twee kanten snijdt. Door als retailers in te zetten op het aanbieden van services die helpen de afvalstroom te verminderen, werken we mee aan een steeds grotere bewustwording bij de consument. Want dat het noodzakelijk is dat we met elkaar anders gaan denken over dit soort zaken, staat buiten kijf. Ik verwijs in dit verband naar het Retail richting 2030 onderzoek waarin hergebruik als één van de belangrijkste retail shifts wordt genoemd.

Profiteren

Kijkend naar de sport- en outdoorbranche zou je kunnen zeggen dat het bieden van de mogelijkheid om gedragen kleding in te leveren ons als winkels nog een derde voordeel oplevert. We laten zien dat we onze verantwoordelijkheid voor de natuur en het milieu serieus nemen. Door spullen voor sport en outdoor te verkopen, dragen we immers bij aan de afvalstroom, maar profiteren we tegelijkertijd wél van diezelfde natuur. Veel sport- en outdooractiviteiten worden immers buiten beoefend.

Ketenverantwoordelijkheid

Het kan niet anders dan dat we met elkaar recycleprogramma’s gaan ontwikkelen. Ik zeg met nadruk ‘met elkaar’, want als retailers kunnen we dat natuurlijk niet alleen. De keten moet hiervoor als geheel zijn verantwoordelijkheid nemen. Want ook sport- en outdoormerken zijn, net als retailers, gebaat bij een zo groot mogelijke goodwill en klantbetrokkenheid.

Delen