Geen vraag te gek
088 973 06 00

Column • We hoopten op beter

Ik wil deze eerste column in het nieuwe jaar graag beginnen met alle ondernemers in de sportdetailhandel een goed, gezond en sportief nieuw jaar te wensen. Een wens die wat mij betreft meer lading heeft dan ooit na het ronduit slecht verlopen 2020. Alhoewel het ernaar uitziet dat we het coronavirus dit jaar onder de knie gaan krijgen, is het voor wat betreft het herstel van de sportbranche nog geen gelopen race.

Geen bijzondere regelingen

Ik had gehoopt het nieuwe jaar met goed nieuws te kunnen beginnen. Waar we met elkaar absoluut niet blij over kunnen zijn is de halsstarrigheid van de overheid als het gaat om het in het leven roepen van bijzondere regelingen voor extra zwaar getroffen sectoren. INretail strijdt daar keihard voor, maar de oplossingen waar we op hadden gehoopt gaan er niet komen. Zoveel is inmiddels wel zeker. 

Overheid geeft geen gehoor

Ik heb het al vaker gezegd. Je zal maar als wintersportspeciaalzaak het zo belangrijke winterseizoen compleet zien mislukken. Dan kun je alle hulp gebruiken die maar beschikbaar is. Ik heb helaas moeten constateren dat de overheid wel naar ons luistert, maar doof lijkt voor de mijns inziens terechte wens van de sportretail om de sector te helpen met speciale steunmaatregelen. 

Klem in je eigen winkel

In mijn vorige column gaf ik het al aan: chapeau voor de vele creatieve initiatieven van sportondernemers, bijvoorbeeld op sociale media, om toch omzet te maken. Maar het blijft een druppel op de gloeiende plaat. In feite word je als ondernemer door de overheid klemgezet in je eigen winkel. We zijn in onze branche dan ook volledig op elkaar aangewezen.

Voorbeeldbrief voor leveranciers

Daarom heeft INretail een voorbeeldbrief opgesteld, die sportretailers naar hun leveranciers kunnen sturen. We doen daarin een dringend beroep op de leveranciers om juist nu intensiever dan ooit samen te werken met de retail en hen bij te staan in de strijd om te overleven. Eerder stelden we al een soortgelijke brief beschikbaar die aan verhuurders gestuurd kan worden. Terwijl INretail onvermoeibaar verder strijdt, wijs ik er nog eens op dat sportondernemers altijd bij ons terecht kunnen voor op maat gesneden advies, hulp en ondersteuning. Maak daar, juist nu, gebruik van!

Download de voorbeeldbrief voor leveranciers

Delen