Geen vraag te gek
088 973 06 00

Druk op de ketel

Om maar met een keihard statement te beginnen. INretail zet in op het veilig openen van de winkels op 3 maart. Dat durven we zonder enige restrictie te stellen, in de wetenschap dat de Nederlandse schoenretail haar zaakjes ook vóór de lockdown al uitstekend voor elkaar had. Dat fysieke winkels hun klanten ook toen al veilig konden ontvangen, zoals in onze branche, leidde ertoe dat winkelbezoek vrijwel niet bijdroeg aan de verspreiding van het virus. Dat bleek uit onafhankelijk onderzoek. En toch moesten we dicht.

Veel ruis

Als we stappen willen zetten bij de overheid om op 3 maart open te kunnen, dan moeten we als schoenenbranche wél één standpunt uitdragen. Helaas vinden bepaalde sectoren, winkelketens en retailorganisaties dat ze voorrang moeten krijgen bij de versoepeling van de lockdown. Door voor eigen parochie te preken ontstaat er veel ruis in Den Haag in de vorm van irritatie en tegengas.

Met één stem

Gaan voor het eigen belang verstoort het proces dat INretail en andere belangenorganisaties in gang hebben gezet om voor de totale retail te bereiken dat winkels 3 maart weer open mogen. Een positief resultaat is alleen mogelijk als we ervoor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant uit blijven wijzen. Alleen als we ons daarvoor als detailhandel collectief inzetten en met één stem spreken, is de kans op het gewenste resultaat het grootst.

Zeer waardevol

Het is geweldig om te merken dat onze leden ons daarbij ondersteunen. Dat bleek onlangs tijdens het zogenoemde lobby bijpraatuurtje van Jan Meerman met schoenondernemers. De suggesties, tips en meningen die aan Jan werden meegegeven naar de lobbytafel, worden door INretail als zeer waardevol beschouwd. Daardoor weten we uit eerste hand hoe zwaar onze leden het hebben en motiveert het ons extra om samen de druk stevig op de ketel te houden.

Delen