Geen vraag te gek
088 973 06 00

Een gouden een-tweetje

De week van Jan Meerman | week 36 | 2020

De week van Jan Meerman | week 36 | 2020

“Is jouw werk ingewikkeld?”, vraagt mijn kapper, terwijl hij de tondeuse door mijn haar laat glijden. Op de radio is een interview te horen met de woordvoerder van Vereniging Eigen Huis. Die spreekt zijn verontwaardiging uit over gemeentes die een veel te hoge prijs rekenen voor een bouwvergunning. Zo vraagt de gemeente Den Haag tweeduizend euro voor het papiertje (een simpele administratieve handeling waarop geen winst mag worden gemaakt), Leiden zevenduizend euro, Veendam negenduizend euro en Texel twaalfduizend euro. Ondanks de inspanningen van Vereniging Eigen Huis is het al jaren onduidelijk waarom er zulke hoge prijzen worden gerekend en de verschillen per gemeente zo groot zijn. “Dan doet u uw werk toch gewoon slecht?”, vat de interviewer droogjes samen.

Mijn kapper knikt instemmend.

“Hoe werkt dat eigenlijk bij jullie?” vraagt hij met een door zijn mondkapje gedempte stemgeluid.

Ik vertel dat de politiek in de afgelopen dertig jaar enorm is veranderd. Er nauwelijks meer sprake is van een visie of lange termijn denken. Het rennen is van de ene crisis naar de andere en van verkiezing naar peilingen. “Je moet over een engelengeduld beschikken en je trots dikwijls aan de kant zetten”, zeg ik. Maar ik leg ook uit dat er door de coronacrisis veel in positieve zin is veranderd. Voor het eerst krijgen we dingen ongehoord snel voor elkaar. Ook nu weer, met het derde steunpakket. “Eigenlijk had het kabinet dat willen versoberen, maar heeft allerlei concessies gedaan.”

“Zoals wat dan?” vraagt mijn kapper.

“Neem de NOW-regeling”, antwoord ik. “Het liefst hadden ze een lagere vergoeding uitgekeerd en de regeling opgetrokken naar 30 procent omzetverlies. Toch blijft men bij het bestaande (minstens 20 procent derving van omzet) en werkgevers krijgen 90 procent van de loonkosten vergoed. Ook heeft men ingestemd met het verzoek om de ontslagboetes te schrappen. Dat maakt het makkelijker om te reorganiseren of te stoppen. Daarnaast kun je langer gebruik maken van uitstel van belastingbetaling (24 maanden tegen een minimale rente) en krijgen ondernemers die willen investeren een belastingkorting.”

Mijn kapper zijgt neer op zijn krukje, monstert mijn nek en kijkt weer op. “Maar hoe werkt dat dan in de praktijk Jan? Dat lobby’en?”

“Eigenlijk heel eenvoudig”, geef ik aan. “Ik doe dat in nauwe samenwerking met Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. Vanaf de lockdown geef ik hem regelmatig input om met de betrokken ministers te bespreken. Op zijn beurt heeft hij meerdere keren per week contact met Koolmees, Wiebes en Hoekstra. Dat doet hij ongelooflijk goed. Jacco heeft de gunfactor. Hierdoor is onze invloed groot.”

“Klinkt als een gouden een-tweetje, Wim Jonk en Dennis Bergkamp, Ajax”, grinnikt de kapper achter zijn mondkapje.

Ik bijt op mijn tong. Hij weet dat ik hartstochtelijk Feyenoord-supporter ben. Zonder een spier te vertrekken, vervolg ik mijn verhaal en leg uit dat ongeveer 20 procent van onze leden nu nog gebruik maakt van de NOW-regeling, circa 40 procent de belasting heeft uitgesteld, 5 tot 10 procent wil stoppen en 30 procent overweegt met een nieuwe investering de crisis uit te komen. “Het is daarom fantastisch dat dit kabinet zo meedenkt en de NOW-regeling tot 1 juli volgend jaar in versoberde vorm laat bestaan”, onderstreep ik.

“Wat ik alleen niet begrijp,” zegt de kapper, “is dat 10 procent van de loonvergoeding in een potje gaat voor omscholing van werknemers. Natuurlijk is dat op zichzelf gezien prima, maar hoe zit dat voor ondernemers? Stel dat zij wil stoppen en omscholen? Dan is er niks! De bijstand. Ik vind dat echt een trap na. Moet daar niet snel wat aan gebeuren?”

Ik knik: “Heel snel.”

Jan Meerman

P.s. Dank voor alle reacties. Door alle Corona-hectiek lukt het Jan niet om iedereen persoonlijk een reactie terug te sturen. Weet wel dat alle ideeën, opmerkingen en suggesties worden gelezen en eventueel worden meegenomen.

Delen

Reageer