Geen vraag te gek
088 973 06 00

FAQ: Het coronavirus en de retail

Wat betekent het coronavirus voor je winkel, personeel en de vragen van klanten die je kunt krijgen? Hieronder vind je informatie en antwoorden op vragen over het coronavirus.

Klik op een van onderstaande thema's om direct naar de veel gestelde vragen te gaan. 

 1. Op een rij: De meest gestelde vragen
 2. NOW II
 3. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW I)
 4. Tozo
 5. Financieel
 6. Maatregelen kabinet
 7. Horeca
 8. Personeel
  1. Algemeen
  2. Medewerkers en ziekte
  3. Medewerkers en vakantie (risicogebied)
  4. Flexibel werken, verlof en toeslagen
  5. Ontslag en aflopende contracten
  6. BBL-medewerkers
 9. Privacy
 10. CBW-erkend
 11. Bruidsmode
 12. Online
 13. Verzekering
 14. BTW
 15. Lokaal

 Meest gestelde vragen 


Nieuwe maatregelen

Welke regels gelden vanaf 29 september 18.00uur voor winkeliers?

Winkeliers moeten een deurbeleid voeren om te zorgen dat klanten 1,5 meter afstand houden. Grotere winkels in de levensmiddelenbranche zijn verplicht om 2 keer per dag winkeluren voor ouderen en kwetsbare personen te organiseren. Onze posters hebben we aangepast in verband met het deurbeleid wat retailers moeten gaan voeren.Heb jij ze al gezien? Download ze hier. Houd als richtlijn 1 klant per 10m2 aan.

Zijn mondkapjes een verplichting?

Nee, het kabinet stelt het niet verplicht maar adviseert dat deze worden gedragen door klanten in de grotere steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag).
Mocht jij het verplicht willen stellen, dan kan je klanten weigeren wanneer zij geen mondkapje dragen. 

Quarantaine en medewerkers

Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie?

Quarantaine is een voorzorgsmaatregel voor mensen die contact hebben gehad met een positief geteste persoon, of uit een gebied komen met code oranje, maar (nog) niet ziek zijn. Een medewerker blijft daarom 10 dagen thuis. Isolatie is een maatregel voor iemand met ziekteverschijnselen. Diegene moet geïsoleerd worden van anderen zodat hij de ziekte niet verder kan verspreiden. Hij verblijft dus in afzondering.

Mijn werknemer is positief getest, wat nu? (gewijzigde info)

Werknemer moet 72uur (3 dagen) vanaf de testafname thuis blijven in isolatie. Werknemer mag direct uit isolatie als tot 72uur (3 dagen) na testafname geen klachten meer heeft gekregen die passen bij COVID-19.  Als werknemer binnen 72 uur (3 dagen) na testafname klachten krijgt, dan blijft de medewerker langer in thuisisolatie. GGD vertelt hier meer over.

De huisgenoot van mijn werknemer is positief getest, wat nu? (gewijzigde info)

Werknemer moet tot 72 uur (3 dagen) na testafname van de persoon die positief is getest (de huisgenoot) in thuisquarantaine blijven. Krijgt de huisgenoot die positief is getest geen klachten in de 72 uur (3 dagen) na de test? Dan mag de medewerker uit de thuisquarantaine. 

Krijgt de huisgenoot toch klachten? Dan moet werknemer 10 dagen na het laatste risicocontact met deze persoon in thuisquarantaine blijven. De GGD bespreekt dit.

“Normale” verkoudheid en/of een griep is erg normaal in deze tijd, hoe moeten mij medewerkers en ik daarmee omgaan de komende periode?

Net als jij maken ook wij ons zorgen over de komende maanden met de toename van Corona-besmettingen en de “normale” verkoudheid en griep die bij deze tijd van het jaar horen. Hoe ga je dan om met de quarantaine-maatregelen, de wachttijden voor Corona-testen, het effect op je bezetting (want thuiswerken is in de retail geen optie), dubbele personeelskosten, etcetera. Om deze vragen te beantwoorden nemen we quarantaine van medewerkers heel actief mee in onze lobby. In de tussentijd is het van belang dat je als werkgever de juiste acties treft, want je hebt zorgplicht tegenover het gehele personeel, klanten en jezelf. Wanneer een medewerker thuis moet blijven en weer aan het werk mag, vind in dit schema terug.

Waarom duurt het zo "lang" voordat de uitslag bekend is van een corona test?

Momenteel kan het een aantal dagen duren voordat een medewerker getest kan worden en de uitslag ontvangt. Via MKB-Nederland vragen we hier als INretail nadrukkelijk aandacht voor. Zo is er een oproep om de landelijke testcapaciteit te vergroten, omdat de huidige testcapaciteit niet toereikend is. MKB-Nederland en VNO-NCW onderzoeken momenteel wat ze zelf kunnen doen. Met elkaar moeten we alles op alles zetten om een tweede golf te voorkomen, en daar hoort snel testen ook bij.

Mijn medewerker wacht op de uitslag van de corona test, meld ik hem/haar ziek en breng ik een wachtdag in rekening?

Als een medewerker wacht op de test(uitslag) en zich zelf goed genoeg had gevoeld om te komen werken, is de medewerker niet ziek. Dit betekent dat er ook geen sprake is van een wachtdag.
Wanneer de medewerker positief wordt getest en/of zodanig last heeft van de klacht(en) en hierdoor niet kan komen werken, dan kan de medewerker wél worden ziek gemeld. Uiteraard geldt dan wel dat de eerste dag een wachtdag is.
 

Als veel medewerkers preventief thuis moeten blijven, hoe doe ik dat dan met de bezetting?

We willen benadrukken om de veiligheid in je winkel goed te waarborgen zodat je voorkomt dat je winkel moet sluiten vanwege besmetting of bezettingsproblemen. Heb je ook onze modelbrief gezien aan medewerkers met de oproep om ook in privétijd de coronamaatregelen in acht te nemen? 

Er is sprake van een coronabesmetting op de werkplek. Wat nu?

Als de werknemer klachten had tijdens de aanwezigheid op de werkplek, onderneem dan de acties

 • Ga zorgvuldig om met de privacy van alle betrokkenen.
 • Vraag de GGD om advies en informeer eventueel jouw arbodienst.
 • Doe een geanonimiseerde mededeling aan alle werknemers met:
  • een extra oproep alert te zijn op luchtwegklachten.
  • informatie over de door u genomen/te nemen maatregelen.
 • Heb speciale aandacht voor zorgen bij kwetsbare werknemers (zoals zwangere en chronisch zieke werknemers) en werknemers met een verhoogd risico.


Flexibel werken

Het is mogelijk om met een werknemer variabel werken overeen te komen. Met een werknemer spreek je dan af hoeveel uur er gemiddeld per week zal worden gewerkt. Dit zijn de zogenoemde basisuren. In afwijking van de vastgestelde basisuren mag  je de werknemer volgens de cao Retail Non-Food binnen de bandbreedte van + 35% en – 35% inzetten. Dit geeft de mogelijkheid om het personeel op drukke tijden meer en in rustige tijden minder in te zetten. Werken boven het aantal basisuren noemt men “meer-uren”; werken onder het aantal basisuren wordt “min-uren” genoemd. Vraag is, hoe zit dat nu met de corona crisis?

Hoe lang is de referteperiode?

Cao-partijen hebben afgesproken de referteperiode op 1 jaar te houden. Het was de bedoeling om de termijn van de referteperiode met 3 maanden te verlengen, maar dit zou leiden tot een hogere WW-premie, daarom blijft de referteperiode een jaar.

Wat te doen bij minuren einde dienstverband?

Cao-partijen doen werkgevers en medewerkers de aanbeveling om de minuren die door de coronacrisis niet kunnen worden ingehaald fifty-fifty te verdelen bij het einde van het dienstverband.

Wat te doen als mijn winkel dicht is/is geweest?

Meer- en minuren worden bevroren tijdens de periode dat de winkel geheel dicht is.

Een praktische vraag, mag ik mijn medewerker verplichten om vakantiedagen op te nemen?

Nee, je kan dit niet verplichten. Je kunt medewerkers wel vragen of zij misschien een dag vrij willen nemen. Zij hoeven dit dus niet te doen, maar vragen kan altijd. Weet dat de wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in 2019 per 1 juli 2020 verjaren. Wijs je medewerkers daarop want het zou jammer zijn als ze geen gebruik hebben gemaakt van hun wettelijke verlofuren van 2019.

Is het verplicht om de kassa af te schermen met plexiglas?

Nee dat is niet verplicht mits je de 1,5 meter afstand tussen klant en de medewerker (al dan niet door hekken) kunt garanderen.


 NOW II 

De nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten lijkt erg op zijn voorganger. De exacte regeling moet nog bekend worden gemaakt. 

Bekijk hier de meest gestelde vragen over de NOW II


 Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW I) 

Omdat er veel vragen zijn over de nieuwe compensatieregeling (NOW) hebben we hiervoor een speciale pagina gemaakt. Op deze pagina vind je de veel gestelde vragen.

Bekijk hier de meest gestelde vragen over de NOW


 Tozo 

Wat is de Tozo?

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. De nieuwe tijdelijke regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Bekijk hier de meest gestelde vragen over de Tozo-regeling


 Financieel 

Is er ook een uitstel van betalingen bij Pensioenfonds Detailhandel?

Werkgevers die tijdelijk minder, of geen pensioenpremie kunnen betalen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling. Deze werkgevers kunnen een betalingsregeling treffen met Pensioenfonds Detailhandel. Bijvoorbeeld door de premiebetaling met zestig dagen uit te stellen. Neem daarvoor contact op met de Corona-desk van Pensioenfonds Detailhandel, bereikbaar via betalen@pensioenfondsdetailhandel.nl of tussen 9:00 en 17:00 via telefoonnummer 088 - 11 68 381.

Bekijk hier de voorbeeldbrief uitstel betaling pensioenafdracht

Help! Mijn accountant wil op het moment niet een derde verklaring opstellen/ondertekenen, wat nu?

Het kan zijn dat je niet aan alle voorwaarden voldoet van de belastingdienst. Hierdoor zullen accountants terughoudend kunnen zijn, omdat zij niet verantwoordelijk willen zijn voor “valsheid in geschriften”.Wees je hiervan bewust en neem bij vragen gerust contact op met een van de bedrijfsadviseurs.

Ik heb betalingsproblemen, wat moet ik doen?

Een van de maatregelen waar INretail hard voor gelobbyd heeft, is dat je uitstel kan vragen voor het betalen van belastingen. Met het besluit voor bijzonder uitstel van betalingen hoopt de Belastingdienst te gevolgen van het Coronavirus voor ondernemers te verzachten. Daarnaast is het mogelijk om de te betalen voorlopige aanslag aan te passen. Meer informatie over wat te doen bij betalingsproblemen vind je op deze pagina.

Ik heb hulp nodig bij financiering, wat moet ik doen?

Kun je door de tegenvallende omzet op dit moment niet meer aan alle verplichtingen voldoen en heb je extra kredietruimte nodig? Op deze pagina hebben we een aantal mogelijkheden voor je op een rij gezet

Waar kan ik mijn vragen stellen bij banken over kredietbehoefte?

INretail heeft de banken benadert met het verzoek om één loket op te richten voor retail ondernemers met kredietbehoefte als gevolg van de effecten van het Corona virus. Hierdoor is het voor ondernemers in één keer duidelijk waar ze met hun vraag naar toe kunnen. Banken zijn momenteel nagenoeg onbereikbaar voor ondernemers en worden hierdoor ook ontlast in deze voor iedereen hectische tijden.

Wat is de BMKB-regeling?

De overheid maakt het voor banken mogelijk om tegen lagere risico’s kredieten te verstrekken, deze mogelijkheid die banken in mogen zetten wordt BMKB-regeling genoemd.

Wat houdt de verruiming van de BMKB-regeling in?

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft besloten om versneld (per 16 maart 2020) de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Als antwoord op liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB verruimd met een corona luik (BMKB-C). De BMKB is bedoeld voor mkb'ers met hooguit 250 personeelsleden. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Bij het verkrijgen van een BMKB krediet zijn banken verplicht 3.9% van het BMKB krediet door te belasten als provisie. Deze provisie wordt in rekening gebracht om deze regeling te kunnen financieren.

Wat wordt er nog meer gedaan om onze liquiditeitspositie te versterken?

Aan leveranciers en verhuurders wordt gevraagd zich soepel op te stellen en rekening te houden met de sterk onder druk staande liquiditeitspositie van de ondernemers. 

Ik heb een lopende lening bij Qredits, wat is er mogelijk? 

Ondernemers die nu een lening hebben lopen bij Qredits zijn niet op de hoogte van de mogelijkheid om aanvullend op de BMKB regeling een flexibel krediet (rekening-courant krediet) aan te vragen tot een maximum van € 25.000,--. Deze aanvraag kan online gedaan worden. De doorlooptijd zal wel enkele weken duren.

BBZ regeling: wat is het sociaal minimum en hoe hoog is dat? 

Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat u nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. De overheid heeft hiervoor een normbedrag opgesteld, dat ze ieder half jaar aanpast. Het sociaal minimum is meestal even hoog als een bijstandsuitkering. Zie voor bedragen de site van het UWV

Welke informatie moet ik aan de bank aanleveren als ik een financieringsaanvraag wil indienen? En hoe werkt krediet aanvragen bij de banken momenteel?

Kijk hier.


 Maatregelen kabinet 

Mijn winkel is open, hoe waarborg ik de veiligheid van werknemers en klanten? 

Veiligheid van de medewerkers én klanten, is van het grootste belang. Zorg dat je opvolging blijft geven aan de richtlijnen vanuit de overheid en RIVM en vul de bezetting op de winkelvloer zo in dat de veiligheid van je medewerkers gegarandeerd blijft. Lees meer >>


 Personeel 

 1. Algemeen

Hebben de meest recente ontwikkelingen omtrent het coronavirus nog invloed op de afdracht van het IOB?

Met de intrede van de coronacrisis werd met de bonden afgesproken om de start en de inning voor het eerste halfjaar van 2020 te verplaatsen naar 1 juli. Die datum wordt drie maanden later. Het IOB start nu dus pas op 1 oktober van dit jaar en belangrijk: over de eerste 9 maanden van 2020 wordt géén €12,50 per medewerker per maand geïnd! Dat levert per medewerker een besparing van 9 maanden afdracht op.

 1. Medewerkers en ziekte

Een medewerker heeft het coronavirus, wat is nu protocol?

Als een werknemer positief is getest, dan is het advies om contact op te nemen met RIVM of GGD voor verder advies. Als werkgever ben je niet verplicht om het te melden bij de GGD. Een bedrijfsarts is dat wel verplicht. Verder moet je als werkgever maatregelen hebben genomen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen onder medewerkers. Wanneer het gegrond is en/of de voorkeur ernaar uit gaat om het gehele team thuis te laten, dan hebben de medewerkers recht op loondoorbetaling.

Wat is het beleid van de GGD bij een besmetting op de werkvloer?

De GGD adviseert bij een besmetting op de werkplek, op basis van de situatie en de soort werkplek, een combinatie van de volgende maatregelen te nemen:

 • Informeer de bedrijfsarts/ arbodienst en overleg met de GGD over de te nemen stappen;
 • Stuur de desbetreffende werknemer direct naar huis; de werknemer mag terugkeren indien hij/zij gedurende 24 uur volledig klachtenvrij is;
 • Ventileer de werkruimte(s) waar de werknemer is geweest minimaal een half uur;
 • Reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken zoals kassa, toetsenbord, trapleuningen, deurklinken, en dergelijke met alcoholhoudende vloeistof/ doekjes;
 • Noteer met welke personen met de besmette medewerker nauw contact heeft gehad (binnen 1,5 meter en langer dan vijftien minuten). Informeer deze werknemers en laat ze (indien mogelijk) preventief tien dagen thuiswerken;
 • Doe een geanonimiseerde mededeling aan alle werknemers met daarin onder andere: een extra oproep om alert te zijn op luchtwegklachten en deze te melden, en informatie over de door het bedrijf genomen/te nemen maatregelen. Daarbij is speciale aandacht gewenst voor zorgen bij kwetsbare werknemers.

BELANGRIJK: Als altijd de 1,5 meter in acht wordt genomen is het risico veel kleiner dat de GGD aangeeft dat de medewerkers allemaal in quarantaine moeten.

Wanneer kunnen medewerkers weer terug naar de werkplek?

Waneneer werknemers weer terug kunnen naar de werkplek is terug te vinden in in dit schema

 1. Medewerkers en vakantie (risicogebied)

Mag ik mijn medewerker verbieden om naar het buitenland af te reizen?

Nee, als werkgever zijnde mag je jouw medewerkers niet verbieden om naar het buitenland af te reizen. Het is wel raadzaam om op voorhand het personeel te informeren over de huidige stand van zaken. De rijksoverheid geeft adviezen over het reizen naar verschillende vakantielanden. Kijk daarvoor op www.nederlandwereldwijd.nl voor actuele informatie per land. Op vakantie naar  landen waar code geel geldt mag. Reizen landen met kleurcode oranje mag volgens de overheid alleen als de reis echt noodzakelijk is. Vakantie vieren in oranje landen kan niet worden beschouwd als noodzakelijke reis. Reizen naar rode landen raadt de overheid af, omdat de situatie daar levensbedreigend kan zijn (meestal door andere oorzaken dan het Coronavirus).

Wat als een medewerker naar een geel gebied gaat?

Een medewerker mag naar een land afreizen waarvoor een geel reisadvies is afgegeven. Het is niet nodig om bij terugkomst 10 dagen in quarantaine te gaan. De medewerker kan direct weer aan de slag. Heeft de betreffende medewerker klachten? Dan geldt de normale procedure.

Mijn medewerker wordt ziek gedurende zijn/haar vakantie, wat nu?

Als een medewerker naar een geel gebied afreist en tijdens zijn/haar vakantie ziek wordt, gelden de normale procedures. Het is nog steeds noodzakelijk dat een medewerker zich zo snel mogelijk ziek meldt. Wanneer een medewerker niet van zijn/haar vakantie kan genieten gelden de normale regels conform loondoorbetaling het reizen door een medewerker naar een land met kleurcode geel ligt niet in de risicosfeer van de medewerker.

Wat als mijn medewerker een oranje of rood gebied afreist

Je kan een medewerker niet verbieden om naar een oranje of rood gebied af te reizen. Uiteraard kan en mag je wel aangeven dat je dit niet verstandig vindt en het af raadt. Mede omdat je ook zorgplicht hebt naar de rest van het bedrijf. Bij terugkomst moet een medewerker 10 dagen in quarantaine. Het is goed mogelijk dat het loon dan niet wordt doorbetaald of er vakantiedagen in mindering worden gebracht. Ook hier geldt dat het verstandig is de medewerker hier vooraf over te informeren. Download de modelbrief 'Medewerkers informeren over vakantieperiode'

Wat als mijn medewerker besluit om in een vakantiegebied te blijven als de code van geel naar oranje wordt gewijzigd?

Als een medewerker besluit om te blijven nadat de situatie verandert, ligt dit niet meer geheel binnen de risicosfeer van werkgever. Een medewerker neemt dan zelf een risico. Dit kan niet verboden worden, maar daarna dient de medewerker wel in quarantaine te gaan. Hierbij gelden dezelfde regels als in de situatie dat een medewerker naar een oranje/rood gebied afreist.

Wat als mijn medewerker besluit om gehoor te geven aan het advies van de overheid zodra de situatie verandert?

Als een medewerker afreist naar een plek waar de code verandert van geel naar oranje kan een medewerker daar in eerste instantie niet iets aan doen. Als er wordt besloten om dan meteen naar huis te komen gelden dezelfde regels bij het afreizen naar een geel gebied. Je zou, indien mogelijk, de medewerker in quarantaine kunnen laten gaan. Dit aangezien een werkgever zorgplicht heeft voor het gehele bedrijf. Echter, dit is niet voor rekening van werknemer aangezien de situatie voor vertrek anders was.

Wat als een medewerker niet meer terug kan komen vanuit het vakantieland?

In de regel geldt dat de medewerker doorbetaald moet worden. Dit geldt niet als de oorzaak binnen de risicosfeer van de medewerker ligt. Bijvoorbeeld door naar een oranje/rood gebied af te reizen of te blijven als de situatie verandert.

Wat moet ik doen als mijn medewerker niet in quarantaine gaat na terugkomst uit een oranje reisgebied?

Reizigers krijgen het dringende advies om thuis te blijven (quarantaine). Op Schiphol is er een corona-teststraat. Mensen die uit een risicogebied komen kunnen door die teststraat. Verplicht is dat niet. Minister Hugo de Jonge liet weten dat de GGD mensen gaat nabellen die uit het vliegtuig komen dat vanuit een ‘oranje’ gebied kwam om te checken of zij zich aan de regels houden. Mensen die uit zo'n risicogebied komen moeten in quarantaine.Als werkgever zijnde kan je je medewerker verplichten om 10 dagen niet op de werkvloer te verschijnen om anderen te beschermen. Informeer hier vooraf goed over.

Download de modelbrief 'Medewerkers informeren over vakantieperiode'

Kan ik medewerkers ook gedeeltelijk ontslaan?

In het geval jij de werknemer minder uren wilt laten werken, zal deze medewerker toch volledig voor ontslag voorgedragen worden met de toezegging dat je de medewerker voor een X-aantal uren weer in dienst zal nemen. Gedeeltelijk ontslag is namelijk niet mogelijk, wel volledig ontslag met de toezegging om deze werknemer gedeeltelijk weer in dienst te nemen. Een werknemer zal – kort vermeld- tenminste 5 uren dienen te verliezen om aanspraak te maken op een WW-uitkering.

Ook in deze situatie geldt dat het afspiegelingsbeginsel gevolgd moet worden. Dat beginsel bepaalt welke werknemer als eerste voor (deeltijd)ontslag in aanmerking komt. Het evenredig spreiden van urenverlies over meerdere personen is hierdoor niet mogelijk via een UWV-procedure. Wil je het toch op die manier regelen, dan moet dat dus in goed overleg. Je kunt het niet afdwingen. Let op: dit kan voor de werknemers problemen opleveren bij een eventuele WW-aanvraag.

Wie bepaalt of werknemers kwetsbaar zijn?

Kwetsbare personen zijn ouderen en personen met verminderde weerstand. Deze groep moet zoveel mogelijk contact met andere mensen vermijden.

Als werkgever mag je (op grond van de AVG) niet aan de werknemer vragen naar zijn medische situatie. Dat betekent dat je hier als werkgever buiten moet blijven. Als een werknemer aangeeft dat hij kwetsbaar is en thuis wil blijven (werken) dan kan dit bij twijfel worden gecontroleerd door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts overlegt dan (telefonisch) met de werknemer en geeft aan de hand daarvan zijn oordeel. Als je als werkgever twijfelt aan dat oordeel, dan kan je bij het UWV een second opinion aanvragen.

Hoe gaan we om met medewerkers die moeten re-integreren met oog op loonacties vanuit UWV?

Probeer contact te onderhouden en noteer goed waarom re-integratie op dit moment niet mogelijk is. Het is begrijpelijk dat dit gezien het thuis werken een stuk lastiger is dan normaal gesproken.    

Hoe gaat het UWV om met de re-integratieverplichtingen van werkgevers?

 • Indien op aangeven van de werkgever door Covid-19 bepaalde inspanningen niet verricht kunnen worden, is coulance en/of maatwerk aan de orde en bepaalt het UWV of dit een deugdelijke grond is voor de nagelaten inspanningen. Is dat niet het geval, dan wordt een loonsanctie opgelegd.
 • Indien op aangeven van de werkgever door Covid-19 de nagelaten inspanningen niet hersteld kunnen worden, wordt geen loonsanctie opgelegd. Bijvoorbeeld wegens een tijdelijke bedrijfssluiting en de werknemer kan niet thuis of elders de (passende) arbeid verrichten.

Wat als ik mijn re-integratieverslag niet op tijd in kan leveren?

Indien de termijn op aangeven van de werkgever door Covid-19 dreigt te worden overschreden of de benodigde handtekening van de werknemer ontbreekt of vanwege een andere reden, is coulance en/of maatwerk aan de orde en bepaalt het UWV of de argumenten plausibel zijn. Zo ja, dan wordt geen loonsanctie opgelegd. Vervolgens worden de re-integratie inspanningen inhoudelijk beoordeeld op grond van de dan aanwezige informatie.

Ik heb momenteel een loonsanctie opgelegd gekregen, maar kan geen herstelinspanningen leveren, wat kan ik doen?

In het geval dat wel een loondoorbetaling is opgelegd maar als de herstel-inspanningen stagneren door Covid-19 kan een bekortingsverzoek voor de loondoorbetaling worden aangevraagd. Acht UWV de argumenten plausibel dan wordt de loondoorbetalingsverplichting beëindigd en wordt de claimbeoordeling WIA alsnog opgestart en afgerond.

Let op: de coronacrisis is geen reden op zich om geen re-integratie-inspanningen te doen! Zorg er dus altijd voor dat je goed motiveert waarom je bepaalde inspanningen of verplichtingen niet na kunt komen.

Mag een werknemer thuisblijven uit vrees voor besmetting?

Een werknemer mag niet zomaar thuisblijven uit angst voor het nieuwe coronavirus. Daarnaast dient de werkgever te zorgen voor een veilig en gezonde werkplek. Alleen wanneer er een goede gegronde reden is, mag een medewerker thuis blijven. Het is aan jou als werkgever om per medewerker de situatie te beoordelen en mee te denken in oplossingen. Twijfel je over de situatie? Neem contact op met jouw arbodienst. Wanneer er geen gegronde reden is, geldt de volgende regel: geen arbeid, geen loon.

Mijn medewerker is verkouden. Wat moet ik doen?

INretail volgt het advies van het RIVM. Dit houdt in dat wij adviseren dat de medewerker thuisblijft. Zolang de medewerker niet echt ziek is, is ons advies om de medewerker ook niet ziek te melden of als ziek te registreren. Wel heeft de medewerker recht op doorbetaling van het loon. Ook is het goed om de medewerker te adviseren om zich te laten testen.

Heeft een werknemer die in quarantaine zit recht op loon?

Dit kan afhangen van de omstandigheden. Bijvoorbeeld of de werknemer écht ziek is, of de quarantaine slechts uit voorzorg is bepaald.

Als een werknemer ziek is en daarom in quarantaine moet, dan heeft de werknemer recht op loon op grond van arbeidsongeschiktheid ongeacht de reden van een eerdere reis. De werknemer is in dat geval immers “in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling verhinderd om de bedongen arbeid te verrichten”.

Als de werknemer niet ziek is, dan geldt de hoofdregel dat een werknemer recht heeft op loon, tenzij de oorzaak van het niet werken voor rekening van de werknemer komt.

Als een werknemer voor werk op reis is geweest en vanwege die reis uit voorzorg in quarantaine moet, dan zal de werkgever het loon aan deze werknemer moeten doorbetalen. De werknemer is immers tijdens het werk aan besmettingsgevaar blootgesteld. Dat maakt dat de reden van het niet werken niet voor rekening van de werknemer komt. De werkgever zal waarschijnlijk wel van de werknemer mogen verlangen dat er redelijke (vervangende) werkzaamheden vanaf het quarantaine-adres verricht worden.

Als een medewerker niet ziek is, maar wel in quarantaine moet, hangt het af van de omstandigheden of je als werkgever het loon door moet betalen. Neem bij twijfel contact op met de adviseurs van Ondernemersservice.

Uiteraard kun je kijken wat de mogelijkheden zijn om thuis te werken. Dit is in de retail een stuk lastiger, maar je kunt denken aan: (receptie)telefoon doorschakelen, webcare/social media beheren, administratief werk, roosters maken, klachtafhandeling etc. Wanneer dit te realiseren is, maar een medewerker dat liever niet wil zijn de consequenties voor de medewerker. Dit betekent dat het mogelijk is om loon en/of vakantiedagen in te houden voor de beschikbare uren.

Hoe gaan we nu om met medewerker(s) die uit preventie thuis blijven aangezien iemand in het gezin/thuis ziek is (koorts)?

Door de verstrengde maatregelen vanuit het kabinet moet het hele gezin voorlopig thuis blijven als één iemand koorts heeft. Aangezien dit een overheidsmaatregel is, geldt ook hier dat de werknemer(s) recht hebben op loondoorbetaling. Kijk ook hier wat mogelijk is met thuis werken en/of pas het rooster waar mogelijk aan. Ga in ieder geval in overleg met jouw medewerker(s) en probeer tot een passende oplossing te komen.

Ik ben ziek geworden door een collega die het virus heeft opgelopen en daarna op werk verschenen is. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?

De kans is klein dat dit lukt. Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade, moet je kunnen aantonen dat hij/zij opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Wanneer mag ik een wachtdag in rekening brengen?

Wanneer de medewerker echt ziek is, mag er voor hem/haar een wachtdag in rekening worden gebracht. Moet een medewerker preventief thuis blijven? Dan niet.

Mag een werknemer thuisblijven als een thuiswonend gezinslid tot de risicogroep behoort?

Een medewerker mag in beginsel niet thuisblijven als een thuiswonend gezinslid tot de risicogroep behoort. Het is van belang dat deze medewerker, net als alle medewerkers, tijdens het werk de voorschriften voor het veilig werken goed opvolgt. Mocht een werknemer zich er niet prettig bij voelen, bespreek dan of werkzaamheden met minder klantcontact tot de opties behoort.

 1. Flexibel werken, verlof en toeslagen

Mag ik mijn werknemer verplichten om andere werkzaamheden te verrichten?

Werknemers mogen worden ingezet voor ander werk (bijvoorbeeld webcare of logistieke klussen). Ook gevraagd kan worden om op een andere locatie te werken. Dat geldt ook voor andere voorkomende werkzaamheden in redelijkheid. Werkgevers kunnen aan medewerkers vragen de winkel op te ruimen etc. ook als de winkel gesloten is.

De winkel is nu vanwege de Corona-crisis gesloten op de zondag. Heeft mijn personeel dan recht op de zondagtoeslag?

Nee; alleen als werknemers op zondag werken, ontvangen ze de 50% toeslag.

Ben ik momenteel verplicht om het rooster 3 weken van te voren bekend te maken?

Ten aanzien van het opstellen van werkroosters zal wat soepeler worden omgaan zodat de flexibiliteit aan zowel de kant van de werkgever en medewerker kan worden gehandhaafd.

Kan een medewerker minuren opbouwen wanneer de winkel gesloten is?

Nee dat kan niet. De medewerker krijgt bij een winkelsluiting de uren toegekend waarvoor hij een contract heeft. Tijdens de periode van drie maanden (op basis van NOW),wanneer de winkel gesloten is, kan de medewerker niet worden gevraagd om plus-uren in te leveren en worden geen min-uren bijgeschreven.

Afgesproken is dat het aantal plusuren in die maanden dat de winkel gesloten is niet minder wordt (dus een medewerker levert geen plusuren in als hij thuis zit) en dat het aantal minuren niet meer wordt (dus een medewerker bouwt (door thuis zijn) niet meer minuren op, die later door de werkgever gecompenseerd moeten worden).

Stel dat de NOW voor een bedrijf ingaat op 1 maart en de winkel dicht is, dan wordt op die datum de stand van het aantal plus of minuren bevroren tot het moment dat de winkel weer open gaat.

De arbeidsovereenkomst van mijn medewerker eindigt. Wat gebeurt er met de min-uren?

Aan werkgevers en medewerkers wordt de aanbeveling gedaan om dit fifty-fifty te verdelen bij het einde van het dienstverband ongeacht op wiens initiatief het contract eindigt. Het gaat hierbij wel om minuren die niet weggewerkt kunnen worden door het coronavirus.

De reis/vakantie van mijn medewerker is gecanceld. Kan hij zijn vakantie intrekken?

Als de vakantie is toegekend / dagen zijn afgeboekt dan kan de medewerker deze niet intrekken tenzij de medewerker niet kan vanwege zwaarwegende redenen. Denk hierbij bijvoorbeeld concreet aan het niet doorgaan van een huwelijksreis. Ga in een dergelijk geval in overleg met de medewerker. Als werkgever dien je schriftelijk te reageren op een verzoek om vakantie in te trekken.

Kan mijn medewerker zijn ouderschapsverlof intrekken?

Nee dat kan niet. Toegewezen ouderschapsverlof kan niet worden ingetrokken. De achtergrond van deze afspraak is dat het niet zo kan zijn dat een medewerker meer uren uitbetaald krijgt door het terug trekken van dit verlof, terwijl een medewerker deze uren niet kan werken.

 1. Ontslag en aflopende contracten

Kan een medewerker in zijn proeftijd worden ontslagen?

Tijdens de proeftijd kan een werknemer worden ontslagen. Op deze pagina kan je daar meer informatie over vinden.

Hoe moet ik omgaan met contracten voor bepaalde tijd?

Ook contracten voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld van 6 of 12 maanden) komen in aanmerking voor de compensatie van de NOW. Contracten die binnen deze periode aflopen, kunnen dus worden verlengd waarbij de regeling ook van kracht blijft. Wordt het contract niet verlengd, dan eindigt het contract op de afgesproken einddatum. Vergeet daarbij niet op tijd aan te zeggen.

Kan ik een medewerker later weer in dienst nemen na ontslag in de proeftijd of wanneer het contract is afgelopen?

Ja, dat is mogelijk. Wanneer een medewerker binnen 6 maanden weer in dienst wordt genomen is er sprake van een opvolgende arbeidsovereenkomst voor wat betreft de ketenregeling. Die bepaalt dat er binnen een periode van drie jaar drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangegaan. Er mag dan geen nieuwe proeftijd worden overeengekomen.

 1. BBL-medewerkers

De Coronacrisis roept veel vragen op omtrent overeenkomsten met BBL-ers en kosten die daar mee gemoeid zijn. Als een bedrijf gedurende de Coronacrisis dicht moet, is er niet alleen voor de medewerkers maar ook voor de leerlingen geen werk. Ook het loon van een BBL-leerling valt onder de NOW-regeling. Maar dan blijven nog vragen over:

Hoe gaat de school bij bbl-leerlingen om met de bpv-overeenkomst voor de rest van het schooljaar? Loopt deze door of wordt deze verbroken? En bij bol-leerlingen?

De huidige crisis heeft geen gevolgen voor de praktijkovereenkomsten voor bol en bbl. Die blijven gewoon gelden. Wordt de bpv tijdelijk stilgelegd, dan kan de praktijkovereenkomst ongewijzigd in stand blijven. Wordt de bpv stopgezet, dan dient het leerbedrijf of de school de praktijkovereenkomst op te zeggen.

Als de bpv-overeenkomst mocht doorlopen, op welke wijze gaat de school dan in gesprek met het bedrijf over het inhalen van de praktijkuren? Kan de school zelf alternatieven bieden?
(Nu we weten dat de sluiting van de scholen waarschijnlijk tot 1 juni duurt (en misschien langer), is voor veel bedrijven die dicht zijn, het verbreken van de bpv-overeenkomst wenselijk).

Dit is maatwerk in het gesprek tussen de school en het bedrijf. De school heeft als verantwoordelijke voor de opleiding van de student hierin een aantal opties:

 • De bpv toch voortzetten in overleg met het leerbedrijf met inachtneming van de voorschriften van RIVM/GGD. Eventueel met opdrachten die op afstand uitgevoerd kunnen worden mits dat praktisch uitvoerbaar is.
 • De bpv tijdelijk stoppen en bpv vervolgen op het moment dat dit weer kan bij het leerbedrijf
 • De leerdoelen van de bpv tussentijds beoordelen (samen met het leerbedrijf). Die wordt aangetoond door de afgeronde leertaken en opdrachten. In deze situatie is het aan het onderwijsteam te beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden zonde dat de uren geheel gemaakt worden. Het leerbedrijf wordt betrokken bij de beoordeling. Indien voor die beoordeling bewijsmiddelen uit een voorgaande BPV kunnen worden gebruikt dan is hier geen bezwaar tegen. 
 • Een alternatieve bpv-plek zoeken voor de student bij een ander erkend leerbedrijf, bij voorkeur in samenwerking met SBB. Indien geen geschikte leerplaats bij leerbedrijven beschikbaar is kan de school kijken of een andere invulling van de onderwijstijd mogelijk is, zoals schoolopdrachten/ simulatie, etc.
 • Afhankelijk van de situatie van het leerbedrijf, de student en de school zal hierin een maatwerk oplossing gevonden moeten worden.

Kan bbl worden omgezet in bol waarbij praktijk later (maar nog wel binnen het schooljaar) in het bedrijf kan worden ingehaald?

Op de website van de MBO raad staat hierover het volgende bij vragen en antwoorden over Corona: 

Een  BBL'er  heeft vrijwel altijd een arbeidsovereenkomst. Het gesprek over het  eventueel  aanpassen of ontbinden van de arbeidsovereenkomst is een zaak van de student en het leerbedrijf.  De school heeft daar geen rol in. Verandert de arbeidsrelatie tussen leerbedrijf en BBL'er  (ontslag nemen of krijgen, minder gaan werken), dan  is in de vorm van maatwerk een switch van BBL naar BOL mogelijk. Echter, een student kan alleen op individueel niveau worden overgeschreven. Voor groepen raden we een switch van BBL naar BOL af: ook de BOL  staat de  komende tijd  onder druk omdat nu geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden op de locaties van mbo-scholen (uitzonderingen daargelaten). 

Advies is dat scholen ook geen initiatief nemen om studenten over te schrijven van  BBL naar  BOL, met als mogelijk gevolg dat het bedrijf dan de arbeidsovereenkomst van de student aanpast of ontbindt. 

Bij een switch moet de student zich ervan bewust zijn dat hij/zij niet automatisch in aanmerking komt voor studiefinanciering. Dat is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Omdat een BBL'e r een arbeidsovereenkomst heeft, kan het leerbedrijf voor de BBL'-er een beroep doen op de NOW mits het bedrijf voldoet aan de randvoorwaarden daarvoor. 

Als bpv-overeenkomst en  arbeidsovereenkomst met de leerling doorlopen tot einde studietijd, terwijl het bedrijf dicht is, zijn wel loonkosten verschuldigd. Maar behoudt het bedrijf voor die periode ook recht op subsidie praktijkleren?

De uitwerking van de maatregelen op de subsidie praktijkleren is nog niet bekend. Vragen hierover zijn wel gesteld aan het ministerie van OCW. Wij hopen dat er snel duidelijkheid komt voor leerbedrijven. Zodra deze helderheid er is zal SBB ook de leerbedrijven hierover informeren.

Moet de Subsidie Praktijkleren meegerekend worden bij de omzet voor de NOW regeling?

De subsidie Praktijkleren wordt aan het einde van het jaar verstrekt voor het jaar dat dan afloopt en kan dan bijvoorbeeld ook afgewezen of bijgesteld worden. Het is dus nu nog niet precies te overzien hoe groot dat bedrag voor deze corona periode zal zijn.

Voor de NOW worden ook baten, opbrengsten en andere voordelen, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars als omzet gezien voor deze regeling. Indien er sprake is van een (meer-)jaarlijkse subsidie (of andere baten) of langer tijdvak dan het aanvraagtijdvak moeten deze inkomsten naar rato worden verdeeld over die maanden voor zover de grondslagen die worden gehanteerd in de jaarrekening hier niet reeds in voorzien. Het lastige is dat nu nog niet bekend is of je de subsidie ook krijgt. Mogelijk is wel bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming deze informatie bekend.


 Privacy 

Mag ik de temperatuur van medewerkers opnemen voordat ze gaan werken?

Nee dat is onder de AVG niet toegestaan. Het is wel toegestaan om van medewerkers te verlangen om thuis een zelfcontrole uit te voeren zodat de werknemer zelf zijn gezondheid in de gaten houdt. Alleen een bedrijfsarts mag gezondheidscontroles uitvoeren.

Mag ik de temperatuur van bezoekers of bezorgers opnemen?

Dat is onder de AVG niet toegestaan. Deze personen hebben zelf ook de verantwoordelijkheid om hun eigen gezondheid te monitoren alvorens ze gaan werken of gaan winkelen.


 CBW-erkend 

Mijn klant stelt mij aansprakelijk voor het uitblijven van de levering. Wat nu?

 • Heb je een vermoedelijke levertijd afgesproken? Dan heb je sowieso volgens artikel 6 van de CBW-erkend-voorwaarden voor Woonwinkels (maximaal) een maand extra de tijd om te leveren. De consument mag NIET kosteloos ontbinden.
 • Heb je een vaste levertijd afgesproken? Dan heb je in principe geen extra levertijd conform artikel 6.
 • Er is naar mening van de INretail-juristen sprake van overmacht. Dit is geregeld in artikel 14. Je moet dan in overleg met de consument nadere afspraken voor de levering maken. Wanneer de consument niet meer akkoord gaat met een nog latere levering, dan is het belangrijk is om NIET ZELF DE KOOP te ontbinden, omdat er dan mogelijk een vergoeding aan de consument betaald moet worden! Ter informatie: de consument mag dan wel kosteloos ontbinden. Wij adviseren om in een eerste contact (over nadere afspraken, bijvoorbeeld door het gebruik van onderstaande voorbeeldbrief) dat niet te benoemen. Mogelijk wanneer de situatie lang aanhoudt, kun je dan de consument later aangeven dat als de consument dat wil, jij kan instemmen met een kosteloze annulering.
 • Soms kan een deel van de levering wel doorgaan. Bespreek dit met de consument om zo veel mogelijk kosteloze annuleringen te voorkomen.

Voorbeeldbrief vermoedelijke levertermijn

Voorbeeldbrief bij vaste levertijd, bv. 'week 15', '30 april 2020' of 'uiterlijk maart 2020'

Ik ben een CBW-erkende woonwinkel en kan later of niet leveren, wat nu?

In de woonbranche hebben ondernemers enige houvast aan artikel 6 (Levertijd) van de CBW-erkend-voorwaarden, mits er een vermoedelijke (en geen vaste) levertijd is overeengekomen en de overmachtssituatie niet te lang duurt. De voorwaarden geven jou dan nog een maand extra levertijd.

Artikel 14 van de CBW-erkend-voorwaarden gaat over overmachtssituaties. Hierin staat, kort gezegd, het volgende: je bent gedurende de overmachtssituatie van je plichten ontheven. Maar als nakoming van de overeenkomst geheel of deels onmogelijk is, dan moet overleg gevoerd worden om alsnog te kunnen leveren. Als daar geen afspraken over gemaakt kunnen worden, Artikel 14 van de CBW-erkend-voorwaarden gaat over overmachtssituaties. Hierin staat, kort gezegd, het volgende: je bent gedurende de overmachtssituatie van je plichten ontheven. Maar als nakoming van de overeenkomst geheel of deels onmogelijk is, dan moet overleg gevoerd worden om alsnog te kunnen leveren. Als daar geen afspraken over gemaakt kunnen worden, dan hebben partijen het recht de overeenkomst deels of geheel te ontbinden, tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten. Vanwege de laatste zinsnede adviseren we je sowieso om niet zelf de overeenkomst te ontbinden, maar de klant mee te delen dat hij/zij de overeenkomst kan annuleren. De vraag blijft of jij kosten aan de ontbindende partij, de klant dus, kunt berekenen en wat die kosten dan zijn. Een argumenten voor het doorberekenen van kosten is: het betreft geen individueel geval van overmacht, maar algeheel en is bovendien eindig. Dat betekent dat het weliswaar vervelend kan zijn dat de levering moet worden uitgesteld, maar niet onoverkomelijk. Een ontbinding brengt de consument bovendien van de regen in de drup, omdat alle detaillisten met leveringsproblemen als gevolg van corona kampen en bijvoorbeeld keukens nauwelijks uit voorraad leverbaar zijn. Het kan dan onredelijk zijn om akkoord te moeten gaan met kosteloze ontbinding.

Consequenties voor consumenten die een bank hebben gekocht zijn minder vérgaand. Daarvan zou je kunnen zeggen dat kosteloze ontbinding vanwege de overmachtssituatie niet mogelijk moet zijn.

In geval van overmacht kan de overeenkomst ontbonden worden.  De vraag blijft nog steeds of de consument dan ‘redelijke kosten’ van de ondernemer moet vergoeden.

De uitbraak van het virus zorgt voor vertragingen bij leveringen vanuit China. Wat zijn de contractuele gevolgen hiervan?

Het is lastig om op korte termijn in te schatten wat mogelijke contractuele gevolgen zijn van de uitbraak van het virus. Het is goed mogelijk dat de aansprakelijkheid vervalt in contracten die onder Chinees recht vallen, vanwege een 'legal concept of Force Majeure', ofwel overmacht. Of er daadwerkelijk sprake is van overmacht, zal per geval verschillen.


 Bruidsmode 

Ik heb een CBW-erkende bruidsmodezaak en kan later of niet leveren, wat nu? 

Mogelijk stellen ook bruiden inmiddels vragen over het wel, of niet tijdig in bezit krijgen van hun jurk. De CBW-erkend voorwaarden vermelden een leverdatum van uiterlijk een week voor de huwelijksdatum (tenzij anders overeengekomen). Als is te voorzien dat de levering van de jurk in gevaar komt door de corona-maatregelen, dan kan de consument de koop ontbinden. In een normale situatie zou de detaillist zelfs schadeplichtig kunnen zijn, maar als je met succes een beroep op overmacht kunt doen, kan de schade beperkt blijven tot het ongedaan maken van de overeenkomst. 

De juristen van INretail schatten de corona situatie als een vorm van overmacht.  

VormHet huwelijk van de consument is afgeblazen, de klant wil de koop ontbinden. Wat zijn mijn rechten? 

Je hebt een rechtsgeldige overeenkomst gesloten. Naar onze mening is dit geen reden om de overeenkomst kosteloos te annuleren. Je kunt bijvoorbeeld wel met de bruid afspreken dat je de overeenkomst op een later tijdstip uitvoert, je mag er tenminste vanuit gaan dat het huwelijk op enig moment wel weer gaat plaatsvinden.  

De consument zegt de passessie af. Wat moet of kan ik doen? 

Ons advies: 

 • Als je wilt dat de passessie doorgaat, geef dit dan aan bij de klant. Het kan immers zijn dat als meer klanten passessies opschorten, dat zou na het opheffen van de coronamaatregelen tot een stuwmeer aan inhaalafspraken kunnen leiden, die je agendatechnisch niet aankunt (en misschien ook onvoldoende opslagruimte hebt). Dan kan het zelfs voorkomen dat je niet meer in staat bent om de jurk op maat te vermaken.  

 • Geef aan dat je bij de afspraak, uiteraard, alle adviezen van de overheid voor voorzorgsmaatregelen toepast (zie ook onze aparte hygiënecode). 

 • Verzoek de klant zich ook aan de voorschriften te houden. 

 • Verzoek de klant om géén andere mensen mee te nemen naar de passessie. 

 • Bied aan om de jurk in opslag te houden, ook als het huwelijk is uitgesteld. Omdat de jurk bij de eerste passessie en betaling in eigendom wordt overgedragen aan de klant loopt men geen risico. 

 • Overweeg om een extra passessie vlak voor het huwelijk te organiseren, zodat het 100% zeker is dat de pasvorm nog correct is. Je mag hiervoor overigens wel extra kosten bij de klant in rekening brengen. Het is aan jou of je dit wilt doen of dat je het als service aanbiedt.  


 Online 

Bestellingen en corona, wat te doen?

Allereerst is het goed om te weten dat het virus zich niet kan verspreiden via post of pakketjes. Bij de bezorging van de bestelling is de bezorger (jouw medewerker) bevoegd om zelf te tekenen voor ontvangst. In plaats van een handtekening zal de bezorger de laatste 3 tekens van het ID-nummer mogen noteren. Dit om direct contact zoveel mogelijk te voorkomen.


 Verzekering 

Moet we maatregelen nemen als we extra voorraden aanleggen?

Bedrijven leggen als maatregel extra grote magazijnvoorraden aan. Hierdoor zal ook de waarde van de opgeslagen goederen hoger liggen dan normaal. Zodra de goederen geleverd zijn sla je ze ergens op. Dat kan in jouw eigen magazijn zijn, of dat van een derde partij. In beide gevallen is het belangrijk dat de limieten per opslaglocatie in de opslagverzekering minimaal gelijk zijn aan de waarde van de opgeslagen goederen. Als bij opslag van goederen gebruik gemaakt wordt van diensten van derden is het belangrijk dat partijen helder afspreken wie verantwoordelijk is voor deze voorraad en wie voor de verzekering zorgdraagt. 

Moeten we maatregelen nemen als we meer laten verschepen?

Afhankelijk van de gekozen internationale leveringsvoorwaarden is de koper of verkoper verantwoordelijk voor het verzekeren van de zending. Ons advies is om altijd te zorgen voor een eigen transportverzekering en voor het bedrag dat jouw financieel belang bij de zending voldoende verzekerd: zo ben je niet afhankelijk van het wel of niet uitkeren van een buitenlandse verzekeraar en eventueel verhaal wordt door jouw eigen verzekeraar geregeld. Wijkt jouw zending in waarde af - doordat je bijvoorbeeld meer besteld - van wat je normaal laat verschepen, let dan goed op dat de genoemde limieten per zending in jouw verzekering voldoende zijn.

Dekt mijn goederentransport- of vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering schade als gevolg van vertraging?

Voor vervoerders is het belangrijk dat je met verladers afspreekt geen verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de gevolgen van deze vertraging. Afhankelijk van de polisdekking zijn sommige vormen van vertraging verzekerd op de goederentransport- of vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering, de vertraging dient altijd onzeker en niet voorzienbaar te zijn. Of daar in het geval van vertraging door het Coronavirus ook sprake van is, moet nog blijken.

Voor goederen die onderweg zijn maar waarvan de verzekerde reis door het Coronavirus buiten de macht van de verzekerde goedereneigenaar onderbroken, gefrustreerd of beëindigd wordt biedt een goede transportverzekering wel een gelimiteerde dekking voor de additionele kosten om de verzekerde reis alsnog te voltooien. Ook als er geen verliezen van of materiele schade aan de verzekerde belangen zijn.

Kan ik beroep doen op mijn verzekeraar als ik inkomsten misloopt door het Coronavirus?

Wanneer je inkomsten misloopt als gevolg van het Coronavirus is dit bedrijfsschade, maar omdat er geen sprake is van materiele schade is hier geen dekking voor op de bedrijfsschadeverzekering. Het gevolg hiervan is dat je lege schappen hebt en daardoor last kunt hebben van derving van inkomsten. Dit valt niet onder materiele schade.


 BTW 

Ik overweeg mijn btw-afdracht uit te stellen, hoe regel ik dat bij de Belastingdienst?

 • Ondernemers die door het coronavirus worden getroffen kunnen bij de Belastingdienst uitstel van betaling vragen in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil.  
 • Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.  
 • Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. 

Let op, de behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen. 

 LOKAAL 

Help er is handhaving in mijn winkel. Wat zijn de bevoegdheden van een BOA?

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) helpen mee met toezicht houden op de lokale orde en veiligheid. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan, zoals foutparkeren of milieuregels overtreden. Daarnaast hebben zij de bevoegdheid om verdachten staande te houden en boetes uitschrijven.

Bevoegdheden BOA voor naleven coronamaatregelen:
Een BOA kan tegen personen die zich niet houden aan de coronamaatregelen, nadat zij in eerste instantie waarschuwend zijn toegesproken, strafrechtelijk optreden. De bedragen van bekeuringen kunnen wettelijk gezien oplopen tot rond de € 400,- voor inwoners en €4.000,- voor bedrijven.
Ons advies is om na een eventuele waarschuwing van een BOA te vragen wat beter kan zodat dit in het vervolg niet meer hoeft voor te komen. Wanneer je toch een boete van een BOA krijgt is er altijd een mogelijkheid om binnen 6 weken bezwaar hiertegen in te dienen bij jouw gemeente.

Kan een BOA mij verplichten tot het toepassen van looprichtingen in de winkel?

Nee, dat kan een BOA niet. Het is niet verplicht om looprichtingen in jouw winkel aan te brengen, ook niet onder het Protocol Verantwoord Winkelen van voor 1 juli.

Hoe om te gaan met teveel fietsen, uitstallingen en reclameborden en/of routing in de straat?

De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid in de openbare ruimte. Op basis van de Handreiking Verantwoord Bezoek Winkelgebieden wordt lokaal maatwerk verwacht. Je kan samen met de winkeliersvereniging en de gemeenten afstemmen hoe je de openbare ruimte veilig maar ook uitnodigend inricht, zodat jouw klant zich welkom voelt. Maak bijvoorbeeld een circulatieplan voor bezoekers, voetgangers, fietsers en fietsers met de hand. Organiseer waar nodig extra fiets  parkeerplekken.

 Bij drukke momenten in de week kan je ook inzetten op het spreiden van bezoekers over de gehele week:

 • Maak afspraken hoe slim en gastvrij om te gaan met piekmomenten;
 • Zet informatie over bezoekersstromen in en wijs klanten op rustige momenten in de week en kijk hoe je klanten kunt verleiden juist dan te komen winkelen;
 • Organiseer bijbehorende communicatie richting bezoekers;
 • Geef zo sn
Delen