Geen vraag te gek
088 973 06 00

Herstel en transitie van centrum- en winkelgebieden 

Veel aandacht gaat uit naar de huidige situatie. Toch is het van belang om voor de korte termijn ook vooruit te kijken.

Hoe is nagedacht over de komende 12 maanden? Zegge: periode maart 2021 – maart 2022? Van gemeente, winkeliersvereniging/centrumorganisatie mag je verwachten dat er een herstelplan is, met aandacht voor: 

 • Verlagen financiële druk; 
 • Versoepelen lokale regelgeving; 
 • Overlegstructuur: samenwerking met onder meer gemeente, vastgoedpartijen en ondernemers; 
 • Collectieve ideeën die ontstaan financieel en met kennis te stimuleren (Denken aan het inzetten van het ondernemersfonds, BIZ of lokale en provinciale subsidies); 
 • Beperken faillissementen en leegstand; 
 • Lokale platformen voor het winkelgebied, alsmede de gezamenlijke bezorging; 
 • Advies aan individuele ondernemers. Denk aan adviesvouchers voor Bedrijfsadvies, versnelde digitalisering, financiering, bedrijfsbeëindiging en schuldhulpsanering;
 • Het aanbieden van vouchers om ondernemers te helpen digitaliseren, juist ook die ondernemers die nog geen webwinkel hebben. Het aanbieden van online coaching;
 • Middellange termijn: actualiseren detailhandelsbeleid en middellange termijn programma (komende 3 jaar) gericht op het investeer in de toekomstbestendigheid van winkelgebieden.

De periode februari – mei 2021 is alles beslissend voor het tempo van komende jaren! 
De periode tussen februari 2021 tot de zomer staat voor gemeenten, winkeliersverenigingen en centrumorganisaties in het teken van acute hulp voor het overeind houden van winkels en winkelgebieden. Zie ook de brief ‘houdt retail overeind’ en de FAQ: ‘Hoe spoor ik mijn gemeente aan om het winkelgebied aantrekkelijk en levendig te houden?'. Acuut is het van belang dat gemeenten helpen met verlichting financiële druk. 

Van lockdown naar (gedeeltelijk) open gaan 
Houd onze pagina ‘actueel’ in de gaten voor de laatste stand van zaken. Bij (opnieuw) openstellen van de winkelstraten is het van belang dat retailers zich goed blijven houden aan protocol veilig winkelen en dat gemeenten en centrumorganisaties terugvallen op de handreiking bezoek winkelgebieden en de veiligheidskaart. 

Niet alleen focus op korte termijn 
Voor de korte termijn wordt gemikt op de huidige coronaperiode. Oftewel wordt er nagedacht over acute steun en hoe om te gaan met veilig winkelen en slimme projecten richting de zomer. Toch moet voor de zomer van 2021 ook worden nagedacht over het najaar, wat te doen vóór de gemeenteraadsverkiezingen.  

Ga nu aan de slag met de middellange termijn 
Benut deze periode (februari/maart) dus de periode vóór de zomer, om scherp te krijgen hoe de periode na corona eruitziet. Denk opnieuw na over de positie van je winkelgebieden, over de detailhandelsstructuur van jouw gemeente. Kortom: kom in actie voor je winkelgebied. Het is van belang dat nu invulling wordt gegeven aan de versnelde transitie van de retail. Richt hiervoor het volgende in: 

 • Een Klankbordgroep retail transitie; 
 • Uitmondend in een nieuwe detailhandelsstructuurvisie, centrumbeleid en transformatiebeleid;
 • Uitmondend in een programma welke start in 2022, tot en met 3-5 jaar.

Vragen?
Laat het ons weten via David Lansen, dlansen@inretail.nl.
 

Zie hier ons eerdere raamwerk, relevant voor herstel- en transitieplan

Delen