Geen vraag te gek
088 973 06 00

Kerstboodschap met een doorbraak?

De week van Jan Meerman | Week 49 | 2018

De week van Jan Meerman | week 49 | 2018

Nog voor de jaarwisseling wil Wouter Koolmees de Tweede Kamer informeren over de wet loondoorbetaling bij ziekte. Na de zeperd in het pensioenakkoord gunt de minister zichzelf de tijd om het nieuwe plan eerst te bespreken met de oppositiepartijen. Noodzakelijk, denk ik. Want zonder zijn persoonlijke toelichting loopt dit plan gevaar om naar een politiek strijdtoneel te worden getrokken waar het niet thuishoort: de oude controverse tussen socialisme en kapitaal, links en liberaal, werknemer versus werkgever. Gedateerde economie dus, als je het mij vraagt. Terwijl Koolmees een plan in handen heeft dat recht doet aan moderne arbeidsrelaties en de risico’s op loondoorbetaling bij ziekte eerlijk verdeelt tussen werkgever, werknemer en overheid.

Wat dat betekent?

Voor kleine werkgevers - tot 25 werknemers - wordt de loondoorbetalingsperiode verkort van twee naar één jaar en vervalt de verplichting voor ondernemers om na het eerste ziektejaar een werknemer weer terug te nemen. Werkgevers krijgen daarnaast de mogelijkheid om een ‘standaard ontzorgpolis’ af te sluiten met een verzekeraar waarmee het kabinet langlopende afspraken heeft gemaakt. Tegen een vastgelegde basispremie kunnen zij de zorg voor een zieke medewerker volledig overnemen. Hierdoor kunnen werkgevers focussen op de onderneming en wordt een zieke werknemer op een deskundige wijze begeleid naar een terugkeer op de werkvloer.

Een wereld van verschil met de huidige wet doorbetaling bij ziekte, waarin een werkgever gedurende twee jaar verantwoordelijk is voor de begeleiding van de zieke werknemer en diens terugkeer op de werkvloer. Een ingewikkeld traject met onder meer het UWV en de arbodienst, waarin de werkgever moet aantonen dat er alles aan wordt gedaan om een zieke werknemer terug te krijgen in het arbeidsproces. Wordt er ergens een afslag gemist, dan dreigen fikse boetes. Die komen bovenop de dubbele salariskosten én de rekeningen van de arbodienst die de werkgever sowieso al voor zijn rekening neemt.

Het is nu de taak aan minister Koolmees om de oppositiepartijen te laten inzien welke maatschappelijke winst zijn plan oplevert. Er dankzij de beoogde maatregelen veel minder mensen aan de kant komen te staan, zieke werknemers versneld terugkeren op de werkvloer en medewerkers sneller in vaste dienst zullen worden genomen.

Overwegingen die belangrijker zouden moeten zijn dan welke partijpolitiek dan ook, laat staan ouderwetse en achterhaalde tegenstellingen. In het belang van Nederland is het verstandig om daaraan voorbij te gaan.

Wat ik verwacht?

Een mooie kerstboodschap waarin de positieve doorbraak op welluidende wijze wordt aangekondigd.

Jan Meerman

Delen

Reacties

Willem van Putten Dinsdag, 04 december 2018
Het zou een hele verbetering zijn. Alhoewel ik niet zit te wachten op weer een nieuwe polis. Denk ook aan de verplichte bijdrage voor de volstrekt nutteloze Stichting Sociaal Fonds en het straks verplichte abonnement op eHerkenning. We worden aan alle kanten geplukt.
T.J. Heesen Maandag, 03 december 2018
Beste Jan, wij hebben ook regelmatig te maken met "burnouts" gerelateerd aan privé omstandigheden, die zoals je weet vaak langdurig zijn, veel geld kosten en heel erg veel tijd. Je hebt dan wel een ziekengeld verzekering, maar het volgende jaar kan de premie zomaar van ca. € 5.000 naar € meer dan € 10.000 gaan, zodat je de ziekengeld uitkering via een omweg weer op je eigen bordje krijgt, die ook maar langzaam weer wordt afgebouwd. Per saldo levert het natuurlijk wel wat op, maar het kost ook bakken met geld. Dus het wordt echt tijd dat er wat aan de termijn van loondoorbetaling en het vele werk gedaan wordt. Ik mag dan als pensionado die adminstratieve klus voor de famile klaren vanwege de tijd die het kost, zodat zij in elk geval de zaken kunnen blijven runnen. Met vriendelijke groeten, Theo Heesen

Reageer