Geen vraag te gek
088 973 06 00

Kille cijfers

Enkele malen per maand voeren we een flitspeiling uit onder ondernemers in de bij INretail aangesloten branches. Die leveren steeds weer een goede respons op doordat de vragen in vijf minuten beantwoord kunnen worden. Het geeft ons een helder beeld van wat er leeft in de sector. Daarnaast gebruiken we de uitkomsten bij onze lobbyactiviteiten richting overheid. Al ken ik het grote leed dat momenteel branchebreed speelt, ik schrik toch van de kille cijfers die hierachter schuilgaan.

Lening noodzakelijk

Zo geeft maar liefst 46,5% van de sportondernemers aan dat ze hun omzet in februari met 80 tot 100% hebben zien teruglopen in vergelijking met een jaar geleden. Op de vraag waar de schaarse omzet dan vandaan komt, blijkt dat die bij 77% van click & collect komt en bij 75% uit de eigen webshop of platformen waarbij ze zijn aangesloten. Om toch de middelen te hebben om de leveringen van nieuwe collecties te kunnen betalen, sluit 68% een lening bij een bank. Het hoogste percentage van alle branches.

Alleen voorschot

Dat laatste is nodig omdat de uitbetaling van de regelingen erg lang op zich laat wachten. Veel ondernemers hebben alleen nog maar een voorschot ontvangen en hebben dringend behoefte aan liquide middelen. Als je geen nieuwe collectie in je winkel kunt aanbieden en het bijna alleen moet hebben van ‘sale’, raak je alleen maar meer op achterstand in de gunst van de consument.

Steviger inzetten

En als we sportondernemers vragen naar hun perspectief, geeft 13% aan te willen stoppen of daarvoor maatregelen te hebben getroffen. 6% heeft het zelfs al definitief besloten. 49% zegt het overwogen te hebben, maar nog geen besluit te willen nemen. Deze cijfers bevestigen mijn onderbuikgevoel en illustreren keihard hoe hoog de nood is. Voor INretail een helder signaal om nog steviger in te zetten op verdere versoepeling van de maatregelen.

Nú open

De versoepeling die afgelopen dinsdag in is gegaan, waarbij het toegestane aantal winkelbezoekers afgestemd is op het aantal vierkante meters, is wat INretail betreft nog steeds volstrekt onvoldoende. Sportwinkels zijn er allang klaar voor om klanten veilig te ontvangen. Het enige dat helpt is dat er in de winkel weer meer klanten ontvangen mogen worden. ‘De retail moet nú open!’ is de keiharde eis waarvoor INretail onvermoeibaar blijft strijden.

Delen