Geen vraag te gek
088 973 06 00

Bijl blogt: Kunstmatige intelligentie een zegen of niet?

Een grote groep retailers denkt op dit moment na in welke mate ze moeten of kunnen digitaliseren. Een kleinere groep doet concreet commerciële ervaringen op met de inzet van smartphones. Early digitale adapters zetten al enige tijd alles in op de toepassingen van Artificial intelligence, kortweg AI.

Het succes van door AI gedreven platformen als Alibaba en TenCent, is volledig toe te schrijven aan het gebruik van data. Smart data en het interpreteren daarvan is waar het bij AI om gaat. Het lijkt er op dat deze bedrijven een hele grote voorsprong nemen op hun concurrentie. De concurrentie verzamelt wel data, maar kan amper extrapoleren, voorspellen en maatwerk leveren naar specifieke focusgroepen.

Chatbots

Je hoort ondernemers zeggen: ‘Ik geloof niet dat een robot succes boekt door een gemiddelde mens in een doelgroep aan te spreken’. De realiteit van vandaag is dat steeds meer mensen, zoals jij en ik, communiceren met bots, in zowel chatboxen als via sociale media. We willen aandacht, antwoorden en oplossingen aangereikt krijgen. Wat kan het jou schelen of een geautomatiseerd systeem je te woord staat en concreet helpt of een mens.  

We raken als mensen, dus ook als consumensen, gewend aan deze vorm van contact, communicatie en hulp. Snel en efficiënt. Als systemen sneller en beter begrijpen wat mensen verlangen, dan zou je wel gek zijn als je dat commercieel negeert. Toch? De impact van AI wordt door professionals gezien als een van de belangrijkste ontwikkelingen. Zij geloven dat ze met de inzet van AI de klanten eerder en langer blij kunnen maken.

Vertrouwensband

Systemen verwerken grote hoeveelheden data en worden sneller en slimmer. De toekomst van retail gaat over snel kunnen inspelen op de specifieke wensen en voorkeuren van mensen. Wie snel, goed en wendbaar is overleeft. De technologie als aanjager die nieuwe toepassingen mogelijk maakt. Het is de verbindende factor tussen verschillende systemen, ze praten niet alleen met elkaar maar vullen elkaar vooral aan.

Analyses over koopwensen en -gedrag maken het mogelijk om potentiële fans in targetgroepen te plaatsten met vergelijkbare interesses. Vervolgens worden deze mensen subtiel en commercieel beïnvloed. Ethisch goed omgaan met AI is belangrijk, je wilt de vertrouwensband met klanten natuurlijk niet verliezen.

Omdenken

Bedrijven en consumensen zullen, met vallen en opstaan, AI steeds meer gaan waarderen. Hoe lekker is het als je als potentiele koper de ultieme productmatch kan realiseren. De vrijgekomen energie kun je samen aanwenden om de persoonlijke contacten en ervaringen die er echt toe doen te intensiveren. Lekker toch als de ‘domme’ beslismomenten worden afgehandeld door ‘slimme’ algoritmen? Het is noodzaak om te leren omdenken, kansen te zien en ervaringen op te doen met AI. AI wordt een zegen voor de retail als we er relevant, met heldere spelregels en een eerlijk speelveld mee leren dealen.

Ik zou zeggen verdiep je minstens in deze impactvolle AI technologie en kijk hoe je het de komende jaren kunt omarmen.     

Delen