Geen vraag te gek
088 973 06 00

Leeswaarschuwing: pensioen!

De week van Jan Meerman | week 25 | 2019

De week van Jan Meerman | week 25 | 2019

Mocht je denken dat je het ergste hebt gehad aan pensioenabracadabra, dan heb je het mis. Een ondernemer vergeleek het vorige week met een wetenschapper die katjelam probeert uit te leggen hoe het inertiaalstelsel uit de relativiteitstheorie werkt. Vanaf september wordt het alleen nog maar onbegrijpelijker. Dan wordt de Uniforme Rekenmethode (URM) geïntroduceerd. Hiermee moeten pensioenfondsen de koopkracht én risico’s van iemands pensioen berekenen over vijf, maar ook over veertig jaar. Met een pessimistisch, optimistisch en verwacht toekomstscenario.

Bij pensioenfondsen vrezen ze voor onrust onder de deelnemers. Het eindbedrag in het pessimistische scenario is namelijk zo laag, dat mensen vol verbijstering naar het eindbedrag zullen kijken. Met deze URM-rekenmethode wil de overheid de burger ervan bewust maken dat het ontvangen van pensioen geen zekere en uitgemaakte zaak is. 

Zouden burgers dit niet allang weten? Na alle negatieve berichten van de afgelopen jaren over casinopensioenen? 

De beste ter wereld

Als ik ondernemers beluister die ik over dit onderwerp spreek, zijn de meesten snel afgehaakt. Ze vinden het te ingewikkeld. Hetzelfde geldt voor het gros van de werknemers. Bij het woord pensioen alleen al sluit men zich af. Pas wanneer medewerkers tegen de 55 jaar lopen, groeit de belangstelling mondjesmaat. Pensioen lijkt de financiële paria van het land geworden.

Doodzonde, als je het mij vraagt, want het Nederlandse pensioenstelsel mag gerekend worden tot het beste ter wereld: met een duizelingwekkend vermogen van meer dan veertienhonderd miljard euro. Toch zijn we erin geslaagd om daar schamper over te doen en het blijvend met twijfels te omringen. Met dank aan de politiek en de DNB. Die aan de ene kant zekerheden tot in de hemel wensen en aan de andere kant veel te laat zijn begonnen om het stelsel te actualiseren naar onze langere levensverwachting. Iets waar eind jaren ’50 overigens al voor werd gewaarschuwd, toen werkgevers en werknemers bovenop de aow afspraken maakten over het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. 

Nieuw pensioenakkoord

Inmiddels ligt er na negen jaar onderhandelen eindelijk een nieuw pensioenakkoord. Een akkoord, dat in hoofdlijnen ervoor zorgt dat de aow-leeftijd tot 2022 wordt bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna loopt deze op tot 67 jaar in 2024 en er wordt gekeken of de aow-leeftijd in de toekomst gekoppeld kan worden aan 45 dienstjaren. Ook zzp’ers kunnen straks eenvoudiger pensioen opbouwen en mensen met zwaar werk krijgen de mogelijkheid om eerder te stoppen. Pensioenfondsen mogen bovendien minder hoge buffers aanhouden, waardoor bij voldoende rendement de pensioenuitkeringen en -opbouw gemakkelijker kunnen meestijgen met de prijzen.

Ik sta grotendeels achter dit pensioenakkoord. Toch denk ik dat de oplossing stuk eenvoudiger had gekund. Hoe? Door het totale vermogen van de ruim veertienhonderd miljard euro, dat nu wordt beheerd door pensioenfondsen, onder te brengen in één nieuw te creëren Dutch Superfund. Een organisatie die, net als het watermanagement in dit land, wordt bestuurd door een pensioencommissaris. Deze tilt het beleid uit boven het politieke gekrakeel en maakt een einde aan het versnipperde landschap van fondsen.

Daarnaast zou ik de fiscus eenmalig belasting laten heffen over het belegde vermogen van de bestaande pensioenfondsen. Met die inkomsten alleen al, kun je de aow substantieel verhogen en het begrotingstekort dicht rekenen. Als ondernemingen zoals Shell en Philips ook nog netjes hun winstbelasting gaan betalen, kan het helemaal niet meer stuk. Zo creëren we een dijk van een aow en ouderdoms- en nabestaandenpensioen.

Hup Holland hup.

Jan Meerman

Regelmatig plaatsen ondernemers een reactie op mijn column. Leden ontvangen altijd een persoonlijk bericht op het mailadres dat wordt ingevuld.

Delen

Reacties

Willem van Putten Vrijdag, 05 juli 2019
Ooit het Pensioenfonds gevraagd of ze hun factuur niet op 1 A4-tje konden zetten i.p.v. op 2. Scheelt de helft in de kosten van het uitprinten. Keurig antwoord gehad. Nee, konden ze niet. Dat zegt al genoeg. Ze zitten er hoofdzakelijk alleen voor zichzelf.
Wil Drijvers Zaterdag, 22 juni 2019
Het gaat om geld dat door de werknemer/werkgever 'verplicht', afhankelijk van soort CAO, moet worden afgedragen en waar deze vervolgens niets over te zeggen heeft. Ook niet via de zogenaamde vertegenwoordigende organisaties. Een programma als "zwarte zwanen" gepresenteerd door Cees Grimbergen laat duidelijk zien wat een mistige bedoening het is. Bestuurders en anderen betrokkenen, tot aan de minister toe, weigeren antwoorden op terecht gestelde vragen. Het meest frustrerende aan de discussie is dat je als individu een platform krijgt om iets te roepen maar waar vervolgens niets mee wordt gedaan. Dit noemen we "democratie". Sinds het invoeren van de nieuwe rekenrente is het totaal pensioenvermogen gegroeid van grofweg 800 naar 1400 miljard nu! En maar uitleggen dat je pensioen mogelijk weer gekort gaat worden. In feite gaat het over verplichte afdrachten door werkgevers en werknemers en waar je vervolgens niks meer over te zeggen hebt. Als een pensioenfonds slecht presteert is aan het eind van de rit de werknemer de klos. Als de overheid naar goeddunken besluit geld uit pensioenfondsen te 'ontvreemden' kan dat zomaar. Ik snap dat het geheel complex is maar in de kern is het eenvoudig. Het wordt verziekt door allerlei organisaties die veel geld verdienen aan ons pensioen en daarvoor geen rekening gepresenteerd krijgen. Ja, die krijgen wij als werkgevers en werknemers. De oplossing van Jan Meerman is er mogelijk een van de velen. Het huidige systeem is doorgeslagen en dient niet meer ons belang maar ook niet van de huidige generatie jongeren. Immers wie durft keihard te beweren dat de problematiek over 20, 30 of 40 jaar hetzelfde zal zijn. De historie van de afgelopen 20, 30, 40 jaar laat duidelijk anders zien...
Jolanda Breedvelt Dinsdag, 18 juni 2019
2 jaar geleden rond deze tijd kreeg ik, toen 59 jaar en al gestopt met werken, te horen dat mijn levensverwachting over 5 jaar 25-30% was, longkanker. Ik ben inmiddels schoon, maar voor mij hoeven ze niet uit te rekenen wat mijn pensioen over 40 jaar is. Ik ga uiteraard wel het percentage verhogen, maar 100 zal ik niet worden.
Harm Alting Dinsdag, 18 juni 2019
Wij zijn er mooi met z'n allen ingetuind. Vorige week gaf de ECB al aan dat de rentevoet tot 2022 laag zou blijven. Daarna gingen wij toch stemmen voor het pensioenakkoord en daarna kwam DNB met het bericht dat de rekenrente omlaag gaat. De FNV was stom verbaasd? Wie van het bestuur heeft er zin in een regeringsbaantje zoals Wim Kok in de jaren 80? Die wist ook waar hij moest graaien. Heb mijn lidmaatschap van de bond maar opgezegd. 48 jaar gewerkt en goed voor je oudedag gezorgd, dacht ik........
Vera Stoeltie Maandag, 17 juni 2019
Het is een groot drama, met name voor veel vrouwen die gewerkt hebben of nog werken in de detailhandel in de zeventiger en beging tachtiger jaren. De vroegere DETAM U weet wel de bedrijfs vereeniging voor handel en winkels. Heeft gehuwde vrouwen uitgesloten van pensioenopbouw recht. Een detailhandelsbedrijf of detailhandels filiaalbedrijf nam dit gewoon. De gehuwde vrouwen kregen geen pensioenopbouw het was immers niet verplicht. In de jaren 90 was er een organisatie man/vrouw arbeid en gelijke rechten. Maar die deden hier niets aan zij wilde de handen daaraan niet branden. Kortom eind jaren 90 moest er een pensioen reparatie komen. Het ABP heeft het zover ik weet netjes gerepareerd. Voor de rest als vrouwen niet meer in dienst waren en niet door middel van loonstroken konden aantonen ( een bedrijf hoeft personeelsgegevens niet langer te bewaren dan 6 jaar.Konden naar reparatie fluiten. Vrouwen hadden immers een man met een pensioen en er was weduwenuitkering en aow. Dat is allemaal verleden tijd. Maar er zijn heel veel vrouwen die zwaar de dupe gaan worden en al zijn van deze wetgeving. Leve de emancipatie!!!!
W. Timmer Maandag, 17 juni 2019
Pensioenen zijn altijd al een duistere zaak geweest, neem nu pensioenfonds wonen deze gaat pas uitkeren op je zevenenzestigste jaar ter wijl b.v. pensioenfonds bouw uitkeert vanaf je vijfenzestigste jaar, als je dan een vraag stelt bij het pensioenfonds wonen krijg je geen antwoordt. graag zou ik willen weten of deze wijze van betalen zomaar kan. met vriendelijke groet, Wim Timmer

Reageer