Geen vraag te gek
088 973 06 00

Noblesse oblige

De week van Jan Meerman | Week 47 | 2018

De week van Jan Meerman | week 47 | 2018

Best raar.
Sinds gisteren zijn we Koninklijk. Daarmee voegen we ons bij een illustere rij namen van koninklijken. Dat zijn bedrijven en organisaties die minimaal 100 jaar bestaan en een bijzondere betekenis hebben voor Nederland. Het nieuws werd ons gebracht door Mirjam Maasdam, loco-commissaris van de Koning. Ze deed dat aan het slot van het INretail ledenevent en ze nam het publiek mee naar 1918, het begin van onze geschiedenis. Daarna stond ze stil bij de rol die INretail vertolkt in het streven naar goede loonafspraken, eerlijke concurrentie en waardevolle opleidingen. Maasdam: ‘Vanwege de onverminderde relevantie voor de Nederlandse samenleving, mag INretail zich vanaf vandaag Koninklijke INretail noemen.’  

Ik mag het misschien niet zeggen, maar ondanks al die eer, ligt het hoogtepunt van het ledenevent voor mij toch ook nog op een ander vlak.

Want zouden ondernemers die de moeite hebben genomen om uit hun winkel naar ons toe te komen ook iets hebben opgestoken van vandaag? Een paar tips meegekregen waar je in de praktijk wat mee kunt? Geïnspireerd zijn geraakt?

Drie factoren

Zelf was ik onder de indruk van het praktijkverhaal van Toon Gerbrands, de algemeen directeur van PSV. Hij gelooft in drie factoren voor succes en dat begint bij een duidelijke visie of doel. ‘Ik vroeg aan het begin van mijn contract bij PSV wat de ambities van de club waren. Het antwoord luidde: ‘We willen meespelen voor de prijzen.’ Dat heb ik meteen veranderd. We willen toch landskampioen worden? Dat is een concreet doel, daar kun je wat mee.’

Daarna zoomde hij in op de twee andere factoren voor succes: actie en passie. Onder actie verstaat hij de wil om keihard te willen werken en onder passie het vertrouwen om te blijven doen waarin je gelooft. ‘Ongeacht de tegenslagen die op je pad komen’. Volgens Gerbrands horen daar heldere normen en waarden bij. Zoals het niet meer accepteren van excuses waarom iets niet kan.

Slim, helder en praktisch, als je het mij vraagt. Datzelfde geldt voor de andere verhalen die dag. Zo hoorde ik Loes Lieste (directeur van Dungelman Schoenen) een lans breken voor een andere kijk op personeel. ‘Zie medewerkers niet meer als kostenpost, maar betrek ze juist bij de doelstellingen van de winkel en heb een scherp oog voor hun irritaties. Zij zijn namelijk bepalend voor het gevoel dat de klant in je zaak krijgt. Mensen maken het verschil.’ Binnen diezelfde lijn vielen de adviezen van Lizette Lulofs (directeur Benelux Rituals). ‘Koester samen met je medewerkers het moment waarop een klant in de winkel komt en maak daar iets speciaals van.’

Floor van de Pavert (eigenaar van SuperBra) vertelde over de kracht van persoonlijk advies en ontboezemde dat het haar bijna pijn doet als een vrouw een slecht zittende BH draagt. Een heel ander aspect werd daaraan toegevoegd door Gursul Iz (franchisenemer van COCO-MAT). Hij onderstreepte het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en opperde dat ‘duurzaamheid helemaal geen vraag meer is, maar gewoon bij je winkel hoort.’ Het ledenevent werd inhoudelijk afgesloten door Architect Thomas Rau (‘hoe gaan we beter om met onze aarde?) en staatssecretaris Mona Keijzer (‘meer samenwerken en blijvend innoveren’).

‘Leuk Jan!’ Klonk het toen ik de proostzaal inliep, terwijl ik nog wat confetti van mijn pak afpeuterde.

‘Voelt het anders nu je Koninklijk bent geworden?’

‘Noblesse oblige,’ antwoordde ik. En deed er glunderend het zwijgen toe.

Jan Meerman

Terugblik Ledenevent Reflection

Delen

Reageer