Geen vraag te gek
088 973 06 00

Ondernemers in gesprek met Thierry Aartsen

Vanochtend, twee dagen na Prinsjesdag ging Thierry Aartsen, Tweede Kamerlid namens de VVD, in gesprek met vier ondernemers. Ze hadden veel vragen voor Thierry Aartsen die spelen in de praktijk en verschillende onderwerpen werden besproken.

Aan bod kwamen onder andere de behoefte aan meer regie vanuit de overheid en erkenning van de maatschappelijke waarde van winkelgebieden. Thierry Aartsen ondersteunt het feit dat hierop een duidelijke visie vanuit de overheid moet komen plus erkenning voor de toegevoegde waarde van winkelgebieden aan de leefbaarheid van dorpen en steden. Met een landelijke visie op retail en handvatten voor provincies en gemeenten kunnen we de transitie van de retail beter in goede banen leiden.

Natuurlijk werden ook de kosten van transitievergoedingen en de huren aangekaart. Aartsen erkent dat deze niet meebewegen met de huidige economische situatie. Hij zegde toe samen met INretail een expertsessie te willen organiseren rond de problematiek dat huren en de waarde van het vastgoed aan elkaar gekoppeld zijn. Ook beseft hij dat de transitievergoeding zwaar drukt op met name MKB-bedrijven en dat meer maatwerk kan zorgen dat bedrijven de ruimte krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Nu is de vergoeding vaak een hoge drempel wanneer een ondernemer zijn bedrijf wil ‘afslanken’ of stoppen.

De enorme en onwenselijke macht van digitale platforms en de oneerlijke concurrentie die daarvan het gevolg is, werd ook aangekaart en Thierry Aartsen geeft aan dit punt serieus mee te nemen en aan te willen pakken zodat er eerlijke concurrentie ontstaat. 

De retailers vonden het een nuttige, online sessie die zeker een vervolg gaat krijgen. Daarvoor gaat INretail ook andere Tweede Kamerleden uitnodigen want in de aanloop naar de verkiezingen willen we breed uitventen waarvoor we knokken.

Delen