Geen vraag te gek
088 973 06 00

PERSBERICHT: Definitief akkoord cao Retail non-food

Het onderhandelaarsresultaat over een nieuwe cao Retail non-food dat afgelopen juni tot stand kwam is omgezet naar een definitief cao akkoord. Een brede peiling onder werknemers door de vakbonden heeft groen licht opgeleverd.

Er werd gepeild bij leden en niet-leden van vakbonden en een ruime meerderheid van de medewerkers oordeelde positief over het onderhandelingsresultaat dat INretail samen met de tuin-, parfumerie- en juweliersbranche en VGT bereikte met vakbonden CNV Vakmensen, de Unie en AVV.

Lange looptijd

De nieuwe cao Retail non-food is nu definitief en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018. De cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2020. Naar verwachting bedraagt de loonstijging rond 5% over de looptijd van de cao. Het loonstijgingspercentage voor medewerkers die in het loongebouw vallen en de vijf afgesproken loonstijgingsmomenten zijn namelijk gekoppeld aan de stijging van het wettelijk minimumloon en daarmee indirect aan de gemiddelde loonstijging in Nederland. 

Opleidingspotje

Naast de loonstijging bevat de cao Retail non-food vernieuwing in de vorm van een individueel opleidingspotje per 1 januari 2020. Hierin storten werkgevers €150 per jaar voor elke werknemer die aan de gestelde voorwaarden voldoet. Die gaan met name over de grootte van het dienstverband (tenminste 16 uur per week) en de periode in dienst (tenminste een jaar op peildatum). Belangrijke voorwaarde is wel dat dit opleidingspotje zo wordt ingericht dat het werkbaar en administratief uitvoerbaar is.  

Vernieuwend

Een ander vernieuwend aspect betreft de duurzame inzetbaarheid: medewerkers die 10 jaar voor de AOW-datum zitten en een dienstverband hebben van tenminste 80% kunnen opteren voor de zogenaamde 80-85-100 regeling: ze gaan dan 80% van hun contracturen werken tegen 85% salaris en 100% pensioenopbouw (van het oorspronkelijke contract).

Delen