Geen vraag te gek
088 973 06 00

Politiek raakt een open zenuw bij ondernemers

De week van Jan Meerman | week 25 | 2020

De week van Jan Meerman | week 25 | 2020

“Als het aan Den Haag ligt, blijft er geen winkel open. Waarom geen rechtszaak tegen deze overheid? Waarom niet schermen met onafhankelijk onderzoek waaruit blijkt dat iedereen gewoon veilig kan winkelen? Sorry, maar ik ben klaar met dit te lieve beleid. Wanneer gaat INretail het licht zien?”

Reactie van een ondernemer op mijn Facebookpagina afgelopen zaterdag. Wie over politiek begint in onze achterban raakt een open zenuw. Toch zullen we de komende maanden in gesprek moeten gaan met de politiek. Er staat namelijk te veel op het spel. Op 21 maart 2021 zijn er verkiezingen en op dit moment wordt er door het kabinet gewerkt aan een ‘perspectiefpakket’ voor het bedrijfsleven. Hiermee wil men het ondernemers makkelijker maken om de coronacrises achter zich te laten. Het pakket zal voor 1 oktober van dit jaar worden gepresenteerd en is een van de belangrijkste punten op de agenda van het wekelijkse bestuursoverleg tussen de ministers Eric Wiebes en Wouter Koolmees, Jacco Vonhof (MKB Nederland), Hans de Boer (VNO-NCW) en de vakbonden. Omdat ik Jacco iedere week spreek, wil ik hem zoveel mogelijk munitie uit onze achterban meegeven om de politiek te helpen de juiste beslissingen te nemen. Want wat moet er in dit land echt veranderen om goed te kunnen ondernemen? Waar lopen we in de retail tegenaan en welke issues willen we zo snel mogelijk van tafel?

Allereerst, laat daar geen twijfel over bestaan, zijn er oplossingen nodig voor de twee grootste pijnpunten van dit moment: de transitievergoeding en de loondoorbetaling bij ziekte. Maatregelen die voelen als een blok aan het been, omdat de risico’s en lasten eenzijdig bij de ondernemer worden neergelegd. Wil de retail – de grootste werkgever van Nederland (800.000 banen) - nieuwe waardevaste werkgelegenheid creëren dan is er een moderne visie nodig op arbeidsverhoudingen. Eentje die veel meer rekening houdt met de eigen verantwoordelijkheid van een werknemer. Waarbij er financiën worden gecreëerd om dat te kunnen doen. Denk aan een hoger nettoloon voor de werknemer. Vanaf dat moment kan de werknemer het veel meer zelf organiseren en hoeft de overheid zich niet met de details van een arbeidsovereenkomst te bemoeien.

Daarnaast zal de nationale overheid veel meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor het gemeentebeleid. In de meeste gemeentes worden ondernemers horendol van de ambtenarij en de beperkingen die worden opgelegd. De coronamaatregelen maken die situatie alleen nog maar schrijnender. Zo ontving ik dit weekend een mailtje van een ondernemer die een boete had gekregen. Er hadden mensen te dicht op elkaar voor zijn etalage gestaan. Niet de verantwoordelijkheid van de winkelier, wél een boete. 

Razend kun je ervan worden.

Toch is het belangrijk om in gesprek te blijven. Want willen we de crisis in dit land achter ons laten, dan zal er een herwaardering moeten komen voor het midden- en kleinbedrijf en de retail in het bijzonder. Dat begint bij kennis en begrip van het ondernemerschap. Voelen wat een ondernemer drijft. Of zoals Jan Vos het in dagblad Trouw uitlegde, hij is oud-PvdA-Tweede Kamerlid en eigenaar van een IT-bedrijf: ‘Ondernemers doen vooral waar ze gelukkig van worden. Net als politici geloven ze dat de toekomst maakbaar is’.

Kom maar op met de ideeën.

Jan Meerman

P.s. Dank voor alle reacties. Door alle Corona-hectiek lukt het Jan niet om iedereen persoonlijk een reactie terug te sturen. Weet wel dat alle ideeën, opmerkingen en suggesties worden gelezen en eventueel worden meegenomen.

Delen

Reacties

Michiel Dinsdag, 16 juni 2020
Hoi Jan, Er is al een zaak: https://viruswaanzin.nl/…/viruswaanzin-nl-eist-beeindiging…/
Jeroen Dinsdag, 16 juni 2020
Ik ben het eens met je inleiding Jan: "Rechtzaak tegen de overheid is het enige dat zal helpen".
Pieter Lap Maandag, 15 juni 2020
Belasting op arbeid omlaag en op consumptie, kapitaal en winst omhoog. Belasting op milieubelastende productie omhoog en andersom. Invoerrechten idem. Voor ouderen: zie Een gemaximeerd pensioen als inkomen uit arbeid. Belast vervuiling, verder kan een overheid het best sturen door te belasten, subsidies leiden altijd tot oncontroleerbare fraude. Belast wel zo min mogelijk.
Ilse van Kleef Maandag, 15 juni 2020
'Juist nu investeren in mensen en digitalisering' luidde het advies tijdens de afgelopen maanden. Ik zou niets liever willen, maar als ik het gedrag van de prijsvechters in onze fashionbranche zie, dan vraag ik me af of ik 'gekke Henkie' ben. De zelfstandige retailer die zich elke dag weer inzet voor zijn klanten wordt het leven onmogelijk gemaakt door de partijen die het blijkbaar steeds weer nodig vinden om vroegtijdig in het seizoen het prijswapen te hanteren. Op deze plek wil ik andermaal van de gelegenheid gebruik maken om aandacht te vragen voor de regel van de ACM die verticale prijsbinding verbiedt. Een jurkje van een franchise-keten mag in iedere vestiging hetzelfde kosten, maar een jurk van een merkfabrikant niet. Een fabrikant die zich ook nog eens inzet om 'de keten' te verduurzamen, mag haar retailers niet op die wijze beschermen. Het belangrijkste doel van de ACM is toch 'het goed functioneren van markten'?! Indien de zelfstandige winkelier niet eens een normale kans wordt geboden om in de eerste 4 maanden na uitlevering van nieuwe collecties een normale marge te verdienen, waarom investeren we dan uberhaupt nog in geldverslindende vehikels als 'De Retailagenda'. Mona Keijzer heeft INretail reeds in april een opening geboden om met een voorstel te komen rondom de uitverkoopwet of iets soortgelijks, maar tot op heden heb ik slechts enquetes voorbij zien komen over dit onderwerp, maar hoor ik nog niet het voorstel dat ik graag zou willen horen. GEEF MERKFABRIKANTEN DE MOGELIJKHEID VOOR VERTICALE PRIJSBINDING (net als bij boeken), er blijft dan nog voldoende concurrentie over tússen de merken. Hiermee kan een merk wereldwijd regie voeren over 'haar collectie'. Dit is een kosteloze maatregel voor de Nederlandse (en Europese) overheid die de binnensteden een positievere impuls zullen geven dan de hele 'Retailagenda' bij elkaar. Ik hoop nu eindelijk eens een inhoudelijk antwoord te krijgen van INretail waarom dat niet zou kunnen. Of hebben de heren in Zeist zelf belangen in de bewuste grootwinkelbedrijven die blijkbaar alleen maar met het prijswapen de strijd kunnen winnen?! Begrijp me niet verkeerd, ik ben blij met alles wat INretail voor haar leden doet en ik ben ook blij dat ik in Nederland woon en onderneem, maar bovenstaande probleem ontneemt mij het vertrouwen dat ik als ondernemer nou eenmaal nodig heb om te blijven investeren......
Maggy Maandag, 15 juni 2020
Ik deel alle zorgen en snap de frustraties en eens Den Haag moet “aan de bak voor het mkb”. Toch mis ik in de reacties de spiegel waar we zelf, als ondernemer, in moeten kijken.? Wat kunnen we zelf veranderen om succesvol te blijven? Waar heb je zelf wel invloed op? De retail transitie begint bij ons als ondernemers. Is ons business model toekomst proof? Onderzoeken we innovatie, wat doen we anders dan de afgelopen 2 jaar.? Ik heb ook geen antwoord maar ben ervan overtuigd dat verandering, vernieuwing en innovatie bij jezelf begint.
lisette schennink Maandag, 15 juni 2020
Beste Jan,helemaal eens met het feit dat de transitievergoeding eraf moet,net als de net ingevoerde WAB wet,je moet in de Retail Mode Flexibel personeel in kunnen zetten op uren(ook als ze in vaste dienst zijn,die Wet is er alleen om de Pot UWV te spekken,belachelijk. Verder hebben we nog steeds geen antwoord Jan op de NOW regeling,die onvoldoende is dooe de verkeerde rekenformule (vooral de omzetindicator)de Belastingdienst heeft toch alle omzetten van de bedrijven in de Maand maart<april,mei etc etc. De steun is alleen voor werknemers,maardat de ondernemer heel veel omzet en binnenkort Marge verlies lijdt wordt niet naar gekeken. Verder kan een ondernemer met meerdere winkels niets met 4000euro voor vaste lasten.en nu Jan met NOW 2 vangt de ondernemer ook weer achter het net,door dat je een omzetverlies moet hebben van meer dan 30% dat hadden ze in de eerste ronde moeten doen,in de damesmode liggen de omzetten in maart,april,mei 100% hoger dan juni,juli,augustus> Niet eerlijk Verder moet er inderdaad een verdien model komen voor de ondernemer met alle beperkingen(Corona) we weten allemaal dat er vele bedrijven zullen omvallen,wat het winkellandschap zal veranderen.dus de plannen moeten zijn transitie van de winkelgebieden,vele meters opheffen zodat de centra compact worden,Huurprijzen drastisch Omlaag,dat had al in de Financieel Crisis moeten gebeuren. Dus Jan nog meer werk aan de Winkel, de toekomst van die 800.000 mensen staat echt op het spel. veel succes met je gevecht,en denk aan de Schade dit Seizoen wat betreft het grote Margeverlies. gr Lisette Schennink
Anke Griffioen Maandag, 15 juni 2020
Jan, Het MKB/INretail moet de maatschappelijke agenda van Thomas Piketty, Rita Haworth (Donuteconomie), Kees Vendrik, Jane Goodall en Ramsy Nasr e.a.volgen. Kijk even naar Buitenhof van afgelopen zondag. Deelbelangen prima maar het grotere verhaal is belangrijker en dan komen de details vanzelf. De toenemende ongelijkheid in vermogen en mogelijkheden, de uitwassen van het neo-liberalisme, de overmacht van Big Tech; financialisering van de economie, uitbuiting van het milieu. Oplossing: hogere belasting van kapitaal en vieze economie en lagere lasten arbeid; bedrijven redden prima maar dan wel met duurzaamheidseisen en tijdelijke verlaging BTW zoals Angela heeft geregeld is ook goed idee. Zoals Vendrik (Triodosbank) heel helder uitlegt, door onze mondiale rooftocht op de natuur teren we in op ons eigen vermogen. Ons klimaat, de biodiversiteit en ecosystemen staan diep in het rood en dat vergroot de kans op pandemieën. Hier is voor gewaarschuwd, wij zijn de gulzige generatie. Er is een grote reset van de huidige economie nodig. Het natuurlijk kapitaal waar onze economie en beschaving op draaien word bedreigd en de ongelijkheid is de laatste 30 jaar enorm toegenomen. Het is nu de tijd voor verandering, we kunnen niet meer terug naar de oude situatie. De komende 10 jaar zijn cruciaal voor de klimaattransitie. Europa: Green & Just recovery, mondiale solidariteit. Overheid moet bedrijven steunen maar wel doelmatig uitgeven in de zin van klimaat transitie. De geldverruiming moet indirect ook naar publieke doelen. Opkoopprogramma’s houden financiële stabiliteit op orde maar het gaat ook over verdelingsvraagstukken en rechtvaardigheid. Groen, duurzaam, inclusief, herstel. Nasr wist daar nog briljant aan toe te voegen: Het is werkelijk achterlijk bijgeloof om winstmodellen en marktwerking toe te passen op iets dat ons fundament is; onderwijs; zorg; cultuur. Is ook van belang voor de winkelstraten, we moeten weer gemeenschappen bouwen en in de winkelstraten komt al het beleid samen. We hebben bezuinigd op alles wat niet in geld uit te drukken is; zachte waarden We hebben fundamenten als ornamenten beschouwd. We hebben iets nodig dat groter is dan onszelf. Juist ook ondernemers moeten groter durven denken in algemene belangen en dan komt het met onze toko's ook wel goed. Zal ik een keer aanschuiven bij dat wekelijkse bestuursoverleg ipv Jacco ? Al die mannen in pakken is toch niet meer van deze tijd ? groet, Anke
Kazia Pieterse Maandag, 15 juni 2020
Inmiddels zijn we weer een maand verder en het is ons nog niet duidelijk of er inmiddels, na het aannemen vd motie, een uitvoerbaar plan voor ondernemers, die wel degelijk met seizoenen te maken heeft, bekend is. Vanaf de lockdown van 16 maart tm heden, zonder 1 dag de winkels gesloten te hebben, hebben wij een omzet verlies van ruim € 80000 t.o.v. dezelfde periode verleden jaar. Zoals tot nu toe bekend, lees manier van berekening, ontvangen wij € 0,— NOW. Mag toch aannemen, dat het ministerie zich enigszins kan voorstellen, dat de mode- en schoenenbranche, welke toch een behoorlijk grote groep vertegenwoordigd in het land, dus niet zomaar een uitzonderlijke branche (dus geen maatwerk voor een kleine groep) het niet gaan redden met een eenmalige tegemoetkoming van € 4000.—. Help onze branche a.u.b. Van de slordige 100.000 NOW aanvragen, zullen er dus heel veel niet definitief gehonoreerd worden. Hoop van harte, dat INretail, een behoorlijke invloed kan uitoefenen op deze kwestie.

Reageer