Geen vraag te gek
088 973 06 00

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

In de Arbowet staat beschreven dat werkgevers werknemers periodiek in de gelegenheid moeten stellen een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

De [...]

Om het hele artikel te kunnen lezen dien je te zijn ingelogd.