Geen vraag te gek
088 973 06 00

Specialist in vitaliteit

Nu elke euro omzet door de beperkende omstandigheden in de fysieke retail bevochten moet worden is de strijd om de consument in alle hevigheid losgebarsten. Dat geldt zeker in onze sector, waarin de macht in de keten sterk bepaald wordt door invloedrijke merkleveranciers die een steeds hardere direct-to-consumer strategie voeren, zoals recent weer eens is gebleken. Het gevolg is dat de sportretail meer en meer uitgespeeld raakt.

Verloren tijd

We spreken in onze branche inmiddels al tientallen jaren over de noodzaak om keuzes te maken. Keuzes in assortiment, in specialisaties en in leveranciers. Wie die keuzes zelf nog niet heeft gemaakt wordt steeds meer geconfronteerd met een situatie waarin deze vóór hem worden gemaakt. Helaas moet ik constateren dat er nog altijd veel tijd verloren gaat met discussiëren. Feit is nu eenmaal dat we te maken hebben met een aantal grote spelers die volledig hun eigen koers varen, mét of zonder ‘preferred retail partners’.

Slim samenwerken

Nog te weinig maken sportzaken gebruik van de aspecten van het ondernemen die zij het beste  beheersen. Zoals de binding met de lokale markt  en de snelheid en wendbaarheid waarmee ze zich aan veranderingen kunnen aanpassen. Dat je dat als sportretailer niet alleen kunt doen staat buiten kijf. Slim samenwerken is dan ook het devies. Doe je dat niet, dan word je – zoals eerder opgemerkt – door anderen uitgespeeld.

Andere behoeftes

Al is perspectief momenteel ver te zoeken, er gloort wel degelijk licht aan het einde van de tunnel. En dan heb ik het niet alleen over de korte termijn, maar vooral over de toekomst voor onze sector. Dat het aantal sporters gaat groeien als gevolg van de voortgaande vergrijzing is evident. De oudere consument die vitaal en in beweging wil blijven heeft echter wél andere behoeftes dan de traditionele sportklant. Andere producten, een andere benadering in de winkel, een andere informatiebehoefte en een andere service.

Dé local hero

Kortom: maak je minder afhankelijk van partijen die de teugels steeds strakker aanhalen en de retail het liefst helemaal zouden uitschakelen. Neem het heft in eigen handen door meer in te zetten op je kracht als lokale specialist in vitaliteit en bewegen. Maak de keuzes die noodzakelijk zijn om ook voor deze nieuwe doelgroep dé local hero te zijn.

Delen