Geen vraag te gek
088 973 06 00

Stop het faillissement met een time out

De week van Jan Meerman | week 18 | 2019

De week van Jan Meerman | week 18 | 2019

Bestaat er een verband tussen het bankroet van de grootste drukkerij van Nederland en de aanhoudende reeks faillissementen in de retail? Op BNR Nieuwsradio kwam het antwoord van Joost de Haas, bestuursvoorzitter van RotoSmeets. Onomwonden vertelde hij dat het bedrijf ten onder was gegaan aan de financiële druk van transitievergoedingen uit de wet Werk en Zekerheid. Na een dramatisch verlopen boekjaar 2018 (in 2017 werd nog een nettowinst van 4 miljoen euro behaald) zag de leiding zich genoodzaakt te reorganiseren.

Oprotpremie

De Haas: “Totdat de wet Werk en Zekerheid werd ingevoerd, werkten wij met een sociaal plan als we in het personeelsbestand noodgedwongen moesten snijden. Simpel gezegd was dat een aanvullingsregeling, waarin wij de mensen naar ander werk begeleidden en gedurende die tijd een aanvulling op hun WW-premie gaven. Maar sinds de invoering van de wet Werk en Zekerheid moeten we een transitievergoeding betalen. Een oprotpremie, noem ik het. De kosten daarvan zijn drie keer zo hoog en het is een vooruitbetaling in plaats van een gespreide betaling per maand. Onder deze wetgeving kun je niet meer reorganiseren. Dat zie je in de retail sector. Niet voor niets gaan er zoveel retailers onderuit. ”

Spijker op z’n kop. Ook voor flink wat retailers was 2018 een slecht jaar en heeft 2019 nog niet gezorgd voor de gewenste opleving. Op het moment dat je dan verlies draait en de financiële reserves minimaal zijn, kom je in de problemen. Helemaal als de wet je verplicht extra kosten te maken om afscheid te nemen van personeel.

De politiek maakt het erger

Ik stoor mij daarom aan de onredelijkheid waarmee over ondernemers wordt gesproken die in de problemen zitten. Steeds vaker hoor ik beweren dat bedrijven opzettelijk failliet zouden gaan om schoon schip te maken. Hiermee is de suggestie gewekt, dat er iets wordt gedaan wat niet door de beugel kan. Een schop na, als je het mij vraagt. Maar ik plaats sowieso vraagtekens bij de manier waarop we in dit land omspringen met ondernemers. Wantrouwen en jaloezie voeren daarin de boventoon. Evenals het denken in tegenstellingen, in plaats van samenwerkingen. Het gaat in ieder geval voorbij aan economische veranderingen die elkaar in hoog tempo opvolgen. En de politiek maakt de situatie alleen nog maar erger. Zo beslist de Eerste Kamer op 14 mei over de wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze gaat nog veel verder dan de wet Werk en Zekerheid. Hierin is geregeld dat werknemers vanaf hun eerste werkdag het recht hebben op een ontslagvergoeding. Zelfs in hun proeftijd.

Een rustperiode

Een ongelooflijke domme maatregel, waarvan ik ze ik in Den Haag blijf doordringen. Onveranderlijk pleit ik voor een fors lagere transitievergoeding én een grondige aanpassing van de faillissementswetgeving. Zodoende heb ik bij MKB-Nederland neergelegd, dat iedere onderneming het recht moet krijgen op een time out als het in zwaar weer terechtkomt. Een rustperiode, waarin geen faillissement mag worden aangevraagd en onafhankelijke adviseurs met de bedrijfsleiding op zoek gaan naar een oplossing die toekomstgericht is en het belang dient van alle betrokkenen. Ver weg van de bestaande financiële strafexercities, waarin de curator met haastige spoed op zoek gaat naar geld voor hoofdzakelijk de belastingdienst en de bank.

Ondertussen zitten ondernemers en werknemers met de brokken.

Onverteerbaar.

Jan Meerman

Regelmatig plaatsen ondernemers een reactie op mijn column. Leden ontvangen altijd een persoonlijk bericht op het mailadres dat wordt ingevuld.

Delen

Reacties

Henri de Jager Donderdag, 02 mei 2019
Beste Jan en collega's, Je kent me al een tijdje en weet dat ik al heel lang aanschop tegen het ontbrekende van veelgevraagde aandacht voor de echte kleine MKB-ers. Deze groep maakt het verschil in de wereld. Die geven smaak en geur aan het winkellandschap door af te wijken van de grote ketens die elke winkelstraat hetzelfde laten lijken. Zij gaan met passie en compassie dagelijks te werk. Ik lees in de opmerkingen dat het gelukkig bij velen leeft. Behalve in Den Haag! Kun je aangeven waarom er zo weinig verschil is tussen kleinschalig MKB en grootschaliger retailers vanuit het Haagse pluche. En laten we ophouden met links en rechts, rood en groen en laten ze nu eindelijk iets goeds ook een goed doen. Ben het met je column eens. Maar wie kan er gang in zetten? Voorlopig neem ik geen personeel aan. Het is toch te zot voor woorden dat je zo moet denken!
Femke Dinsdag, 30 april 2019
Natuurlijk gaat Den Haag niets doen voor ons kleine ondernemers, wij zijn het braafste kindje in de klas, de melkkoe, het appeltje voor de dorst. De hele regering bestaat uit werknemers en deze zullen niks nadelig voor zichzelf beslissen. Ze zullen een beetje schuiven of een extra verzekering in het leven roepen of een extern bureautje inschakelen en dat dan waarschijnlijk ook nog met subsidie. Wij zijn al jaren de pineut en mogen voor alles opdraaien en als wij het niet redden, jammer dan. Voor ons Is er geen hulp, subsidie of vangnet. Het moet nu worden aangepakt, ontslag, de transitie vergoeding en loondoorbetaling bij ziekte moet worden aangepast. Ik zie niets in een time out met een extern bureau maar wel in fikse aanpassingen. Vanaf dag 1 een vast contract met een vooraf bekend bedrag transitievergoeding, deze wordt maandelijks uitbetaald zolang de werknemer geen andere baan heeft met een max van bijvoorbeeld zes maandsalarissen. Werkt het niet samen, dan verbreekt de arbeidsovereenkomst. Helder en simpel en er is geen extern bureau voor nodig. Faillisementen zullen ook drastisch verminderen.
hans hoogeveen Dinsdag, 30 april 2019
we hebben de ruggen niet recht. het beleid van deze regering vraagt om actie.stop met de afdracht btw bv of schort de betalingen aan de overheid op. het is tijd voor actie.
Jan Mes Dinsdag, 30 april 2019
Beste Jeroen, Ik heb deze conclusie al vaker op deze site proberen duidelijk te maken , maar mijn verwoordingen van dit probleem waar jij het over hebt, werden door de redactie niet op prijs gesteld en verwijderd. Het was te rechts, en te pijnlijk. Maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden ( zie links ). Ze zijn er gek op in Nederland, liever lekker pappen en nathouden, en veel lobbyen en maffia afspraken maken met criminelen en dictators. Ik weet wie er achter deze gordijnen staan, die jij benoemt.
Jeroen Dinsdag, 30 april 2019
Beste Jan , goed stuk. Maar maakt het ook indruk op Den Haag? Ik denk het niet. Ik vrees dat met 10 bussen naar Den Haag gaan zelfs geen indruk maakt. Wie nog gelooft dat dit een democratie is droomt!! Macht corrumpeert. Dit Europa is een dictatuur en de werkelijke leiders staan niet op het toneel, maar achter het gordijn. Daar moet je achter kijken om al deze beslissingen te begijpen. Er is een oorlog gaande achter de coulissen tussen goed en kwaad. Op dit moment leven wij in een socialistisch regime en stevenen af op communisme, de linkse media doet ons geloven dat dit niet zo is. Voor alle kleine ondernemers, zoals ik, succes!!
Charl Bot Dinsdag, 30 april 2019
Charl Bot Dinsdag, 22 augustus 2017 Misschien toch eens kijken hoe e.e.a. in de praktijk in Denemarken uit pakt. Dinsdag, 22 augustus 2017 Beste Jan, Het zou mooi zijn als het Nederlandse model richting het Deense model zou gaan. 3 weken doorbetaling bij ziekte en een wederzijdse opzegtermijn van 3 maanden bij ontslag zonder transitievergoeding. MVG Charl https://www.expand.nl/nl/2306/hr-blog/5-voordelen-van-flexicurity-oftewel-het-deense-model https://nl.wikipedia.org/wiki/Deense_arbeidsmarktmodel
Jan Mes Dinsdag, 30 april 2019
Conclusie: ALS JE CLOWNS STEMT, KRIJG JE VANZELF EEN CIRCUS. EDUARD BOMHOFF
Ron Kieftenbeld Dinsdag, 30 april 2019
Laten we nu eens beginnen met het maken van een onderscheid tussen grote en kleine ondernemingen. Voor veel grote ondernemingen zijn ontslagen onderdeel van hun HR-beleid, kan er op basis van de grote aantallen beleid op worden gemaakt en de kosten worden meegenomen in de kostprijs en winstberekeningen. Voor kleinere ondernemingen zijn ontslagen als het goed is incidenten die een brede achtergrond hebben en veelal niet aan de ondernemer verwijtbaar zijn. Bijvoorbeeld disfunctioneren van medewerkers, teruglopende omzetten, gedwongen of vrijwillige bedrijfsbeëindiging. Zaken die niet dagelijks voorkomen en waarvan de individuele impact groot is. En toch worden beide partijen gelijk behandeld met dezelfde rigide wetgeving. Feitelijk wordt de kleine ondernemer gestraft voor het gecalculeerde ontslagbeleid van de grotere, die daarnaast nog eens met faillissements en doorstartconstructies de wetgeving kunnen omzeilen. Maak nu eens een knip bij ondernemingen tot bijvoorbeeld 100 werknemers en ondernemingen die (zelfstandig danwel in concernverband) daarboven zitten. Beperk de ontslagvergoeding voor de kleinere ondernemers tot bijvoorbeeld 1/2 jaar. En dan voor alle kleinere ondernemingen en niet alleen voor ondernemers die al ver onder de nullijn zitten qua vermogen en resultaat. Het is de bedoeling dat we dat nu juist voorkomen. Stop met het systeem van transitie- en aanzegvergoedingen voor korte dienstverbanden. Het remt elk enthousiasme om mensen vrijuit aan te nemen om te ervaren of werkgever en werknemer bij elkaar passen en stimuleert zeker de verlenging en/of de overgang naar vast dienstverbanden niet. En de vergoedingen worden al helemaal niet gebruikt waar ze voor waren bedoeld: budget voor opleiding en/of omscholing om sneller een nieuwe werkgever te vinden. Degenen die goed in de markt liggen hebben direct een nieuwe baan en steken het geld in de zak. Lukt dat niet dan maak je eerst je vergoeding op voordat je echt initiatief neemt om weer aan het werk te gaan. Omscholen uit het transitiebudget? Ik heb ze nog niet gezien. Misschien bij de grotere ondernemingen die een actief exitbeleid hebben. Ook hier geldt dat het in de praktijk van de kleinere onderneming niet werkt. Nu zou je zeggen dat met de huidige krapte op de arbeidsmarkt de MKB-er al blij mag zijn dat hij überhaupt personeel kan vinden. Dus wat zeuren we nu. Maar de wereld is veranderd en de eisen die door onze klanten aan ons personeel worden gesteld zijn steeds hoger geworden. En dat vraagt om kwaliteit, wil de MKB-er overleven. En dus ook om een flexibel aanname-en ontslagbeleid zonder drempels en penalties. En dat lijkt me geen probleem voor de werkzoekende want is immers werk genoeg, toch? Genoeg werk aan de winkel dus Jan.
Theo van der Ploeg Dinsdag, 30 april 2019
Vreemd dat de politiek wel handelt als ze last op onze schouders kan schuiven maar niet handelt als grote online spelers te veel business uit de regio kapen. Zien ze dat in Den Haag dan niet? Geen BTW ontvangsten op verkopen door AliExpress/ Amazone e.d. maar ook geen her besteding meer in de regio door MKB ondernemers. “Zoek”, “zoek”, “zoek” zou ik als advies aan de Haagse politiek willen geven naar regels waarmee negatieve richtingen “POSITIEF” omgebogen kunnen worden met als idee: “overweeg eens naar een flinke milieubelasting op retour zendingen naar online aanbieders” en doe dat “SNEL”. Ik ben anti-demonstraties maar aan een gele hesjes demonstratie “tegen alle problemen die door de politiek veroorzaakt worden en/of niet aangepakt worden” doe ik mee.
Jan Marc ter Steege Dinsdag, 30 april 2019
Hoe ver staat Den Haag vd werkelijkheid ??? Waar ondernemen wordt gestraft alsof onze marges goud zijn.. de rek is er helemaal uit en door dit soort maatregelen word je als kleine zelfstandige gedwongen je personeel te laten gaan voor 1 mei. Geen keuze anders verklaar je jezelf failliet.
Hugo Vis Maandag, 29 april 2019
Een dame die bij mij werkzaam was wil aanspraak maken op een transitie vergoeding van maar liefst € 15.000,- Zij was tijdens haar dienstbetrekking bij mij als shopmanager een eigen Online bedrijf begonnen (zelfde branche). Inmiddels zie ik de 3e rechtzetting alweer tegemoet. Oh ja, zij wil ook nog een WW uitkering omdat de omzet tegenvalt. Zij natuurlijk rechtsbijstand en ik alweer € 5.000,- advocaat kosten achteruit. De rechter hoort het allemaal aan, begrijpt niets van de samenhang tussen Online en fysiek winkelen en vind dat ik moet bewijzen dat deze “dame” tijdens haar werkzaamheden bij mij al actief (fysiek binnen mijn winkel) aan het verkopen was. De transitie vergoeding nodigt uit tot misbruik en rechters zien de absurditeit niet in van de enorme bedragen waar men aanspraak op maakt. Het zou nog een beetje begrijpelijk zijn als er geen werk was, maar er is werk in overvloed in de Retail, niemand hoeft aan de kant te staan, nog geen dag!
lisette schennink Maandag, 29 april 2019
beste jan, ik ben het eens met mijn collega!!! Transitievergoeding moet weg,doen we dat met gele HESJES naar den haag of gaat In retail een campagne opzetten waarin we georganiseerd gaan met heel veel bussen naar den haag,we betalen toch ook met zijn allen heel veel contributie aan in retail,tijd dat we daar iets voor terug krijgen,de retail is nog altijd de grootste werkgever in nederland,maar niet voor lang als dit zo doorgaat...HET MOET NU ECHT STOPPEN.lisette schennink
leo van den Berg Maandag, 29 april 2019
uiteraard vind ik dit ook niet kunnen zo! noodzakelijk dat hier wat tegengas gegeven wordt !
ard Wessels Maandag, 29 april 2019
Het wordt tijd dat we ook maar een geel hesje gaan aantrekken en met de bus naar Den Haag afreizen. Doel is dan afschaffing van die belachelijke transitie vergoeding waardoor er niet meer gereorganiseerd kan worden en stopzetten van het bedrijf een utopie is.
Henk Wouters Maandag, 29 april 2019
Wederom de spijker op zijn kop Jan. Ik begrijp Den Haag niet meer. Men pleegt roofbouw op de Nederlandse economie. Waarom niet een gezamenlijk pot waar alle bedrijven én werknemers samen aan betalen om ontslagen werknemers tegemoet te komen. Den Haag, laat het mes eens aan twee kanten snijden. Wees eens eerlijk, want dat is het al lang niet meer.
Edward van Dijk Maandag, 29 april 2019
Jan , volledig eens met jouw verhaal en echt keihard de realiteit , maar hoe gaan we ervoor zorgen dat hier ook echt iets aan gedaan gaat worden . Ben er van overtuigd dat als we het ontslagrecht soepeler maken en die absurde transitievergoeding afschaffen , dit uiteindelijk meer zekerheid geeft voor werk en het de maatschappij veel minder geld kost , en wij als ondernemers eerder bereid zijn om vaste contracten te geven. De politiek heeft echt vaak geen flauw idee hoe het in de praktijk werkt.

Reageer