Geen vraag te gek
088 973 06 00

Verzekeraars verzekeren niet

De week van Jan Meerman | week 19 | 2019

De week van Jan Meerman | week 19 | 2019

Je kunt erop wachten. Ondernemers zullen zich binnenkort verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Zo wil de overheid verhinderen dat zelfstandigen en zzp’ers geen inkomen meer hebben als ze niet meer kunnen werken. Een maatregel die tot veel discussie zal leiden, want met regelmaat melden ondernemers bij INretail een probleem met hun verzekeraar. Dat varieert van het niet willen betalen van waterschades tot het bot betwisten van burn outs. Telkens wordt hierbij dezelfde methode gehanteerd: de zaak zo traineren dat je in de financiële problemen komt. Eerst wordt gewezen op mogelijk gemiste stappen in de procedure, daarna komen de expertise-rapporten, polis-uitsluitende voorwaarden en eigen schuld dikke bult redeneringen. Eind van het liedje is vaak een jarenlange juridische strijd.

Ziekmelding na huisartsbezoek

Helaas staat bij een verzekeraar de klant nooit centraal. Zo bleek maar weer eens toen ik vorige week een e-mail ontving van een ondernemer die tegen zoveel teleurstellende ervaringen is opgelopen, dat hij er andere ondernemers voor wil behoeden. Hij schreef onder meer:

‘Op vakantie kwam ik de man met de hamer tegen. Wekenlang had ik migraine, griep, vermoeidheid en extreem prikkelbare reacties. Wat er nou precies aan de hand was… Geen idee. Vanaf mijn vakantieadres heb ik mij netjes ziekgemeld bij de verzekeringsmaatschappij en toen ik terugkwam in Nederland ben ik direct naar de huisarts gegaan. Bij het idee dat ik terug moest naar mijn bedrijf, raakte ik steeds meer gestresst. Intussen hoorde ik niets van de verzekeringsmaatschappij. Vanaf het moment dat de huisarts een GGZ Psycholoog besloot in te schakelen, heb ikzelf contact met de verzekeraar opgenomen. Ze gaven me te verstaan dat het eigen risico pas in zou gaan vanaf het ogenblik, dat ik de huisarts had bezocht en níet vanaf de ziekmelding. Immers, in de polisvoorwaarden werd duidelijk gesteld dat er zo snel mogelijk een huisarts geraadpleegd had moeten worden. Teleurgesteld in mijn verzekeraar, die vooral bezig was met de aanleg van een dossier, in plaats van de zorg om mijn zorg, ging ik toch met goede moed naar de GGZ Psycholoog…’

Los het zelf maar op

Bij de eerste afspraak bij die psycholoog beantwoordt de ondernemer eerst een lijst met vragen zoals: ‘Hoe is uw relatie t.o.v. uw werkgever? Waarna een onderhoud volgt met een riedel standaardvragen. Na afloop luidt de diagnose: ‘een arbeid gerelateerde burn out, niet gedekt door de verzekeraar omdat het geen DBC somatoforme stoornis betreft.’ Met andere woorden; de klachten vallen onder de Arbowetgeving en dienen te worden opgelost door de werkgever…

Inmiddels zijn er maanden verstreken en heeft de controlearts van de verzekeringsmaatschappij de ondernemer voor 80 procent arbeidsongeschikt verklaard. In afwachting van de goedkeuring op een hersteltraject zit de retailer grotendeels thuis en heeft 600 euro schadevergoeding gekregen, terwijl het verzekerd inkomen bijna 25.000 euro bedraagt.

Pakket doorlichten

Het bewijst maar eens hoe belangrijk het is om je verzekeringen op orde te hebben. Dat wil zeggen: laat je bestaande verzekeringspakket doorlichten en sluit geen polis meer af zonder het deskundige oordeel van een onpartijdig assurantie-expert. Met de INretail Verzekeringsdienst bieden we die onafhankelijkheid. Dat is geen promopraatje, maar een feit. Want in Nederland wordt er nauwelijks meer onafhankelijk advies gegeven, laat staan een vuist gemaakt naar de paar verzekeringsconcerns die de dienst uitmaken.

Kom in actie, broodnodig.

Jan Meerman

Regelmatig plaatsen ondernemers een reactie op mijn column. Leden ontvangen altijd een persoonlijk bericht op het mailadres dat wordt ingevuld.

Delen

Reacties

Marianne van den Bos Donderdag, 09 januari 2020
Dominique en Jan, Ik kwam dit artikel tegen en wil jullie allebei melden dat we een vereniging op hebben gericht, "geen broodfonds maar wel broodnodig" die er ook speciaal is voor deze ondernemers die een beperking ondervinden zowel fysiek als psychisch. Tuurlijk zijn wij er ook voor de gezonde ondernemer en waar de andere crowdinsurance organisaties en broodfondsen de kleine ondernemer links laten liggen ( wij noemen ze micro zzp-er ) doen wij dat ook niet, ook al heb je een bescheiden winst van 500 per maand, je zal het maar tekort komen als je ziek bent. Ik zal hieronder mij beter voorstellen Mijn naam is Marianne van den Bos uit Zoetermeer, ik ben zelf een zzp-er met een beperking. Ik kon mij ook niet verzekeren (teveel uitsluitingen) bij een verzekeringmij. Maar en dat viel mij wel tegen ook geen lid worden van een (brood) fonds Ben voor ruim 75% op UVW normen afgekeurd en bij fondsen die dan nog wel zzp-ers met een beperking aannemen mag dit niet meer dan 65% zijn, Onzinnig in mijn optiek, die percentages hebben niets met de mate van beperking te doen maar alles met hetgeen je aan inkomen verliest, iemand met hoog inkomen heeft dus hoog percentage afkeur en andersom. Ik ben dus van mening dat het totaal anders kan, de (brood) fondsen werken toch op basis van elkaar gunnen en solidariteit, dan hebben de beperkten onder ons dat ook voor elkaar over, we zitten vaak in hetzelfde schuitje, beperkt met ons lichaam/geest en beperkt in de mogelijkheden om je te verzekeren en vaak tegen hoog kostenplaatje. Begrijpelijk voor commerciële verzekeringen, zuur maar logisch. Onbegrijpelijk in mijn ogen van de collectieve “sociale maatschappelijke initiatieven” De solidaire onwil onder zzp-ers die lid zijn van een (brood)fonds om voor de beperkte mede zzp-er misschien € 1.- per maand meer te schenken voert de boventoon, jammer want we schermen wel met het sociale gedachtengoed, zolang het maar niet eng wordt. De fondsen stellen allemaal dat het ziekteverzuim onder de “gezonde” zzp-ers gemiddeld 1,5% is, laat het onder de beperkte zzp-ers dan 2,5% zijn, betwijfel ik trouwens, de “beperkte” zzp-er is niet anders gewend dan om door te moeten gaan, het zal dan ook niet zo zijn dat ze snel opgeven. Ik denk dat ze zelfs wel eens een minder % ziekteverzuim kunnen hebben. Met deze gedachtengang en overtuiging ben ik gelijkgestemden gaan opzoeken in mijn omgeving om samen een vereniging op te richten die dit wel mogelijk maakt! Kijk de blinde gaat geen schenking krijgen omdat hij/zij blind is maar wel voor alle andere gevallen van AO, ook als dat veroorzaakt is door die blindheid, stel je valt van een stoep af omdat je dat niet ziet en je breekt je heup. Rug patiënten gaan niet uitgesloten worden voor de hele rug en nek, indien je lid wil worden van de “beperkte” schenkkring heb je dat voor elkaar over, het echte gunnen. Tuurlijk zijn wij er ook voor de “gezonde” zzp-er, die hebben hun eigen schenkkring om elkaar te steunen. Deze vereniging is te vinden op www.aovoorzzp.nl Marianne van den Bos
Dominique Maandag, 13 mei 2019
Als aanstichter van dit artikel (ik ben de persoon waar Jan een mail van kreeg) vind ik het belangrijk om even te reageren. Ten eerste vind ik het heftig om te lezen en tevens erg herkenbaar in sommige gevallen hoe andere ondernemers de hulp van hun verzekering ervaren en de machteloosheid die men soms ervaart bij het proberen af te sluiten van een verzekering, het rechtmatig gebruik maken van je verzekering en tevens het communiceren hiermee. Ik heb het geluk dat ik vrij mondig ben en nog voldoende strijdvaardig om hulp te organiseren en tevens een fantastisch team, zorgzame vriendin en twee fantastische compagnons heb die mij de ruimte geven om te herstellen. ik kan me in deze situatie zo goed voorstellen dat er ook meer dan genoeg mensen zijn die helemaal geen energie meer hebben om deze strijd aan te gaan. Door druk vanuit mijn kant en door door te vragen heb ik nu inmiddels een traject aangeboden gekregen via mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering bij de Amersfoortse waar ik blij mee ben. Ook krijg ik na intensief aandringen een coulanceregeling aangeboden waarbij ik grotendeels gecompenseerd word voor uitgebleven uitkeringen. Eind goed al goed hoewel ik durf te stellen dat mijn herstel een deuk heeft opgelopen door de gang van zaken en zeer waarschijnlijk ook minder snel gegaan is dan mogelijk en dat ik er helaas nog lang niet ben. (Werk nu 5x3..) Ik zou het fantastisch vinden als er een collectief komt wat uitgebreider is dan de broodfondsen en waarbij er ook ruimte is om ziekte te verzekeren die langer duurt dan 2 jaar zodat iedereen de hulp kan krijgen die hij of zij nodig heeft en ondernemers (ook die diabetes hebben of zoals mijn compagnon een spierziekte waardoor wanneer hij nu in mijn situatie zou komen geen enkel recht heeft, geen geld, geen hulp). Ik wil iedereen die in op welke wijze dan ook in de problemen zit in ieder geval adviseren niet schromen om contact op te nemen met inretail. Ik heb me gesteund gevoeld en het is altijd fijn als iemand met je mee denkt die wellicht handvatten geeft waarmee je weer een stap in de goede richting komt)
Jaap Vrijdag, 10 mei 2019
Beste Jan, Uit eigen ervaring merk ik weinig tot geen verschil tussen de Inretail verzekeringsdienst ( schouten ) en een andere makelaar in verzekeringen. Bij verzekeringen is het helaas vaak zo, dat de ( beschermende ) paraplu beschikbaar is bij zon en opeens niet meer te vinden is wanneer het regent.
Ali Veldman Donderdag, 09 mei 2019
Er zijn hier 2 discussiepunten: 1 de verplichting om je te verzekeren en 2 hoe de verzekeringsmaatschappijen handelen. Ik denk dat de focus moet liggen op het verplicht verzekeren. Kan de overheid de ondernemers en ZZP-ers verplichten zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid? Volgens mij zou iedereen zichzelf hier dan voor moeten verzekeren anders discrimineert de overheid toch....? Hoe zit dit wet-technisch? Iets met rechtsgelijkheid?
Edith Woensdag, 08 mei 2019
Heb tot aan mijn 52 altijd in loondienst gewerkt en was via mijn ziekteverzuim verzekering liep via mijn werkgever. Was 52 en nam een bedrijf over met 10 werknemers. Ziekteverzuimverzekering voor alle werknemers geen probleem al zijn zij terminaal . Maar wel voor mezelf alleen de Amersfoortse heeft voor 50 plus ondernemers een verzuimverzekering. Maar je moet wel door een strenge keuring. En je betaald de hoofdprijs. Als werkgever mag je niets vragen als het over ziekte en zwangerschap gaat. Dat mag dus wel door de ziekteverzuimverzekeraar als je een verzekering wilt afsluiten. EEN GROVE VORM VAN DISCRIMINATIE!!!! Maar wij ondernemers lossen het zelf wel op het roodfonds is er inmiddels en de verzekeraar krijgt het nakijken.
Bart van de Rijt Woensdag, 08 mei 2019
Beste Jan, Toen ik ruim 30 jaar geleden begon heb ik een AOV afgesloten, nooit van gebruik hoeven maken, gelukkig als ik de andere schrijnende verhalen lees. Destijds dachten we rond de 60 wel te kunnen stoppen en gaan genieten na een werkzaam leven van 40 jaar, de tijden hebben anders uitgewezen en ik moet nog door tot mijn 67e. Niet erg, maar ook niet verzekerbaar, omdat ik diabeet ben en op mijn eigen wijze aantoon dat onder controle te kunnen houden, zonder huisarts. Bij navraag van de maatschappij bij die huisarts blijkt die een negatief relaas over mij te hebben afgegeven. Weg mogelijkheden om de AOV te verlengen. Dit zal waarschijnlijk wel voor meer 'aandoeningen' gelden. Hoe staat de Inretail verzekeringsdienst hierin?
Rik Dinsdag, 07 mei 2019
Beste is denk ik gewoon bij uwv zitten zoals iedereen in nl zit Minder kosten en hopelijk beter regeling nu betaal je blauw en hopen dat je ooit iets krijgt. Maar geen verzekering weet je het zeker dat je niks krijgt
Jan Mes Dinsdag, 07 mei 2019
ik lees net dat er wel compensatie regelingen zijn, en wel 100% zijn voor ambtenaren, dit is wel heel erg wrang. lamzakken ( oftewel klerken ) die betaald worden door de belasting betalende meute. de moed zakt mij in de schoenen.
Jan Mes Dinsdag, 07 mei 2019
Hallo Jan, Hoe zit het dan met mij, ik heb meer dan 30 jaar betaald voor een A.O.V, ik werd vorig jaar in 60 jaar in augustus 2018, en werd er uitgedonderd bij nationale nederlanden, geen compensatie regeling van 2 jaar, daar deden ze niet aan. Ondanks het feit dat ik 2 jaar langer moet werken, dankzij ali baba kabinet Rutte en consorten, dit onderwerp is ook een paar keer in tv progamma Rader geweest (200.000 slachtoffers). Helaas zonder resultaat, Rutte had hier ook weer eens niks voor gedaan voor de kleine middenstander en ZZPer, zei de advocaat van de rechtsbijstand van de DAS, dit was geregeld in het bekende achterkamertje . Ik heb een herseninfarct gekregen in december vorig jaar en heb mijn pand moeten verkopen en mijn voorraad in een opheffingsverkoop moeten gooien waar ik nu nog mee bezig ben. Moet revalideren en krijg geen rooie cent van rijk of gemeente. Vreet maar eerst je eigen geld op, en dan kun je misschien nog een bijstandsuitkering op basis van je eigen huis krijgen, die later wordt verrekent. Bestaat er nog iemand die mij helpt, in deze bananen republiek. IK BEN BOOS, HEEL ERG BOOS. HELP MIJ.
Allard Dinsdag, 07 mei 2019
Beste Jan, Een aantal maanden geleden met jullie verzekeringsdienst gemaild omtrent deze problematiek. Als Inretail echt een vuist wil maken tegen de verzekeraars die de MKB ondernemer als een gouden melkkoe zien, zou er nagedacht kunnen worden over het broodfonds voor MKB ondernemers aangesloten bij Inretail. De premie kan door de ondernemers zelf bepaald worden afhankelijk van het gewenste inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Een gezamenlijk fonds beheerd door de onafhankelijke deskundigen van Inretail. Toch het onderzoeken waard zou je zeggen.
Harrie Posthumus Dinsdag, 07 mei 2019
Een heel triest verhaal om te lezen hierboven. Bij mij in de familie zijn meerdere leden zelfstandig ondernemer en 1 daarvan heeft ook het bovenstaande meegemaakt. De rest is niet verzekerd door soortgelijke verhalen van andere ondernemers. Zelf heb ik 15 jaar terug een burnout gehad en ben er een aantal maanden uit geweest. Mijn vrouw heeft de zaak toen gerund. En ik denk dat ik mede door onze keuze om niet een beroep op een verzekering te doen sneller hersteld ben dan als wij bovenstaande zouden moeten meemaken (dat helpt echt niet). Nu 15 jaar later staat onze dochter bij ons op de loonlijst (na 6 jaar in een andere branche gewerkt te hebben wilde ze het eerst één jaar proberen of het wat voor haar was, zo samen in een familie bedrijf) Ze is nu al ruim een jaar uit het werk, ook wegens een soort van een burnout. Wat er nu op ons afkomt in dit traject is een bevestiging van bovenstaand verhaal. Je wordt geacht om na 3 maanden weer met je werk te beginnen. Er wordt alleen maar cijfermatig naar je gekeken. Tevens blijkt er dan ineens een potje te zijn van €4.000,- voor re-integratiehulp (dit dien je eerst ook nog zelf voor te schieten) En na 2 "speciale" consulten van een half uur is de grootste helft al op, €2.050,- Met als uitkomst: "uw behandelplan die u nu hanteert is correct, ga op de zelfde weg door"! Tevens wordt je onder druk gezet om aan alle voorwaarden te voldoen: dossier opbouwen, re-integratiehulp, etc,... onder dreiging van het verlies van recht op uitkering (dit helpt echt niet) Het loopt ons dan ook over de schoenen, alle bijkomende stress. In plaats van de verwachte extra hulp in de winkel en de verjonging die bij ons zeker op z'n plaats was hebben wij heel veel zorg om de gezondheid van onze dochter (het gaat gelukkig weer een beetje de goede kant op, ze draait weer een uurtje in de week mee) en heel veel stress en rompslomp van de verzekeraar...... Je zou er bijna zelf weer een burnout van krijgen :-(
D.Havenaar Dinsdag, 07 mei 2019
Ook ik heb negatieve ervaring met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Na een afgescheurde achillespees kreeg ik na een week de vraag wanneer ik dacht weer te gaan werken. Neem aan dat iedere ondernemer op dat moment denkt: krijg allemaal het heen en weer. Dit slaat werkelijk alles. Als je personeel ziek is dan gelden er andere regels. Het toeval deed zich voor dat een maand later mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering afliep en heb deze dan ook onmiddellijk opgezegd. Ben daarna met al mijn verzekeringen overgestapt naar de In Retailverzekeringsdienst. Dit is mij tot nu toe prima bevallen en er wordt met je meegedacht als je ze nodig hebt. Geen eindeloze discussie maar daadkracht. Dus Jan het is geen promotiepraatje van je maar gewoon de waarheid kan ik uit ervaring spreken. Handen af van verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Greetje Offringa Dinsdag, 07 mei 2019
Ik was jaren langs verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid . Toen ik een burn-out kreeg , kreeg ik bijna niets uitgekeerd . Ik zou er niet van rond kunnen komen in die tijd . Van compleet niets meer kunnen wilde ze met 3 maanden weer aan het werk hebben . Ik was zo teleurgesteld in deze dure verzekering dat ik deze daarna direct heb opgezegd , waardeloos Maar je medewerkster kunnen zich wel jaren ziekmeldingen en jou je bedrijf laten verzieken . En nu wil regering zelfs opleggen . Inretail ga aub in verweer , waar bemoeien ze zich mee .

Reageer