Geen vraag te gek
088 973 06 00

We zitten er kort op

De winter was weliswaar kort, maar hij kwam op het juiste moment. De sneeuwval en strenge vorst vielen perfect samen met de eerste week waarin click & collect was toegestaan. Dat heeft zijn uitwerking op de sportretail niet gemist. Sportwinkeliers die hier goed op inspeelden hebben in de afgelopen week nog heel wat truien, jacks, handschoenen, mutsen, snowboots en – niet te vergeten – schaatsen kunnen verkopen. Het zegt veel over de flexibiliteit en ondernemersgeest in onze branche.

Verdere versoepeling

Door alert te reageren heeft de Nederlandse sportretail veel landgenoten kunnen helpen aan waar op dat moment ineens een grote behoefte bestond. Met deze kortstondige opleving is het tot dan toe dramatisch verlopen winterseizoen natuurlijk niet gered. Maar het was wel even een fijne opsteker aan de vooravond van – hopelijk – een verdere versoepeling van de lockdown voor de detailhandel. Want dat is waarop INretail keihard inzet: de winkels weer veilig open op 3 maart.

Alle denkbare maatregelen

Dat deze broodnodige versoepeling prima mogelijk is, staat buiten kijf. Al voordat de lockdown voor zogenoemde niet-essentiële winkels medio december werd afgekondigd, had de sportretail al alle denkbare maatregelen genomen om klanten op een veilige manier te ontvangen. Net zoals de collega’s in vele andere sectoren. Uit onderzoek bleek ook dat het winkelbezoek slechts in zeer geringe mate bijdroeg aan de verspreiding van het coronavirus. En toch moesten we dicht.

Spreken uit één mond

Nu er positieve berichten zijn over een afname van de verspreiding en we voorzichtig afstevenen op een verdere versoepeling van de lockdown zit INretail er kort bovenop om te bewerkstelligen dat onze winkels op 3 maart weer open mogen. Belangrijk is wél dat we als retail uit één mond blijven spreken. Helaas vinden bepaalde sectoren, winkelketens en retailorganisaties dat ze voorrang moeten krijgen bij de versoepeling van de lockdown. Bij INretail zijn we ervan overtuigd dat dit averechts werkt en misschien wel tot vertraging leidt. Het is nu belangrijk om alle neuzen dezelfde kant op te houden.

Delen