Geen vraag te gek
088 973 06 00

Wouter de dappere

De week van Jan Meerman | Week 45 | 2018

De week van Jan Meerman | week 45 | 2018

 “Je hebt mooi lullen Jan, maar wanneer gebeurt er nou eens wat met die wet loondoorbetaling bij ziekte?” vroeg een ondernemer me. Hij stond in de deuropening en keek naar me alsof ik zijn zojuist lek gereden fietsband was. Op mijn antwoord ging hij niet in. “Ach weet je wat het is Jan, die Wouter is geen koolmees maar een schijtlijster.” De ondernemer verdween met een daverende lach de gang op.

Radicaal einde

Toen ik de oplossing voor de wet loondoorbetaling bij ziekte met de minister deelde, ruim voor het zomerreces van de Tweede Kamer, was hij enthousiast en optimistisch over de vervolgstappen. Hij complimenteerde ons met de eenvoud van de oplossing, waarin een zieke werknemer zo snel mogelijk wordt begeleid door deskundigen van verzekeraars en de re-integratie van een zieke niet meer bij de werkgever ligt. Een radicaal einde dus aan twee jaar lang doorbetalen en mogelijke boetes.

De minister stelde echter twee voorwaarden: Eén, de oplossing dient financieel waterdicht te zijn en twee, de nieuwe opzet mocht geen negatief effect hebben op de onderhandelingen met de vakbonden over het pensioenakkoord. Ze zouden een goedkeuring voor ons plan – omdat ze niet hebben mee ondertekend, maar ook geen bezwaren geuit – kunnen opvatten als een overwinning van de werkgevers en dit gebruiken in de verdere onderhandelingen over het pensioenakkoord.

Inmiddels is het november en lijkt een oplossing over een vernieuwing van het pensioensysteem verder weg dan ooit.

Goed nieuws voor ons plan

Dat betekent goed nieuws voor ons plan. De minister kan nu immers bewegen zonder vakbonden voor het hoofd te stoten. Die zijn toch al boos en ontevreden. Misschien is het voor de minister zelfs een overweging om überhaupt naar nieuwe gesprekspartners te zoeken. Alternatieve vertegenwoordigers die de belangen van werknemers op een moderne manier vertegenwoordigen. Een keuze die INretail enorm heeft geholpen bij de totstandkoming van de cao voor de non-food retail. Daarin zijn afspraken gemaakt die passen bij de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt.

Wie weet.

In ieder geval maakte Premier Rutte eind vorige week bekend, dat het kabinet deze week met meer nieuws komt over veranderingen in de wetgeving omtrent arbeidscontracten. Die gaan volgens de minister-president minder vast worden en meer flexibel. In dat kielzog zou Koolmees heel snel met een verrassing kunnen komen. In Zeist staat de champagne alvast klaar om het glas te heffen op het behaalde succes. En op Wouter natuurlijk, de dappere.  

Jan Meerman

Delen

Reacties

Theo van der Ploeg Maandag, 05 november 2018
“Daarin zijn afspraken gemaakt die passen bij de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt” Ben ik niet met je eens als het gaat over de clausule “Recht op aanpassing arbeidsduur” voor medewerkers die 10 jaar of minder verwijdert zijn van hun AOW gerechtigde leeftijd. Hoe kan Inretail daarmee ingestemd hebben in een tijd waarin we ouderen niet op de werkvloer kunnen missen en in een tijd waarin ouderen fitter zijn dan ooit tevoren? Bovendien kan je iemand van 56 niet als oud betittelen. Gaat ook niet helpen voor de betrokkenen bij het vinden van een nieuwe baan als dat nodig is. Ik zie alleen maar nadelen aan deze regeling zowel voor de werkgevers alsook voor de betrokken werknemers. Hoe gaan jullie deze idiote regeling ooit nog van tafel krijgen?

Reageer