Vragen?

088 973 06 00

Overzicht steunmaatregelen

Uitbetaling TVL en VGD Q1
Al eerder hebben wij met jullie gedeeld dat de RVO het tweede voorschot met de verhoogde TVL en VGD aan het uitkeren is. Veel van jullie wachten namelijk met smart op deze hoognodige steun. Maar ook veel leden hebben het tweede voorschot nog niet ontvangen. Op de site van de RVO staat nu aangegeven dat deze eind april wordt uitgekeerd. Ervaring leert dat 90% het dan ook snel op de rekening heeft.

Overzicht steunmaatregelen
Onze adviseurs krijgen veel vragen over de steunmaatregelen. Denk aan: voor welke steunmaatregelen kom ik in aanmerking, vraag ik wel alle relevante steunmaatregelen aan, wanneer wordt de steun uitbetaald of wanneer moet ik terugbetalen? En terecht dat deze vragen er zijn want inmiddels is het behoorlijk complex geworden. Daarom willen we jullie helpen met dit overzicht.

Door in te loggen in de systemen van de uitkeringsinstanties heb je zelf het meeste inzicht in de status van de steunmaatregelen. Maar zeker inzake de uitkering van de TVL en VGD voor het eerste kwartaal van dit jaar is er nog onduidelijkheid. Ons advies is om dan te chatten met de RVO en niet te bellen! Mocht je er behoefte aan hebben dat onze adviseurs voor jou uitzoeken wat de status is van de steunmaatregelen en welke acties je nog moet nemen dan kan dat zeker. Deze dienstverlening is wel betaald tegen een ledentarief van €125,- per uur exclusief BTW


NOW

Tegemoetkoming personeelskosten, aan te vragen via het UWV. Op dit moment staat er geen aanvraagperiode open.

  NOW 1 NOW 2 NOW 3
Periode: 1 maart tot en met 31 mei 2020 1 juni tot en met 31 augustus 2020 1 oktober tot en met 31 december 2020
Vereiste omzetdaling: 20% 20% 20%
Maximale vergoedingspercentage: 90% van de loonsom 90% van de loonsom 80% van de loonsom
Opslagpercentage: 30% 40% 40%
Loonsomvrijstelling: geen geen 10%
(Beoogde) aanvraagperiode: 6 april t/ 5 juni 2020 6 juli t/m 31 augustus 2020 16 november tot en met 27 december
Aanvraagperiode definitieve berekening 7-10-2020 t/m 31-10-2021 15-3-2021 t/m 5-1-2022 4-10-2021 t/m 26-6-2022
  NOW 4 NOW 5  
Periode: 1 januari tot en met 31 maart 2021 1 april tot en met 30 juni 2021  
Vereiste omzetdaling: 20% 20%  
Maximale vergoedingspercentage: 85% van de loonsom 85% van de loonsom  
Opslagpercentage: 40% 40%  
Loonsomvrijstelling: 10% 10%  
(Beoogde) aanvraagperiode: 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021  
Aanvraagperiode definitieve berekening 31-1-2022 t/m 23-10-2022 31-1-2022 t/m 23-10-2022  

Let op: de omzetdaling is ten opzichte van een gemiddeld kwartaal 2019. 

Meer informatie over de NOW lees je hier

Uitbetaling verrekening voorschot en vaststelling:
beslissing in principe 12 weken na aanvraag vaststelling en daarna spoedige uitbetaling (UWV heeft 52 weken de tijd voor nemen van de beslissing).

Terugbetaling verrekening voorschot en vaststelling:
betalingsregeling: 12 termijnen en als dat niet mogelijk is een persoonlijke betalingsregeling.


TVL

TVL: tegemoetkoming vaste lasten en de opslag voor de voorraadvergoeding, aan te vragen via RVO. De aanvraag voor Q1 2021 staat open tot 18 mei om 17:00

  TVL 1 2020 (zomer 2020) TVL Q4 2020
Subsidieperiode juni-sept 2020 okt-dec 2020
Minimale bedrag € 750  € 750 
Maximale bedrag € 50.000  € 90.000 
Subsidiepercentage 50% 50-70%
Minimale omzetverlies 30% 30%
Minimale vaste lasten € 4.000  € 3.000 
Opslag voorraad Geen minstens 5,6% VGD
voor non-food detailhandel, maximaal €20.160
Aanvraagperiode 30-6-2020 t/m 30-10-2020 25-11-2020 t/m 29-1-2021
Aanvraagperiode definitieve vaststelling: 1-2-2021 t/m 31-3-2021 na mail RVO Voor 1-7-2021 doorgeven definitieve omzet, binnen 16 weken beslissing en uitbetaling op basis hoge percentage TVL en VGD (uitbetaling 90% binnen 3 weken)
  TVL Q1 2021 TVL Q2 2021
Subsidieperiode jan-mrt 2021 April – juni 2021
Minimale bedrag € 1500 € 1500
Maximale bedrag € 550.000 / € 600.000 voor niet-mkb bedrijven € 550.000 / € 600.000 voor niet-mkb bedrijven
Subsidiepercentage 85% 100%
Minimale omzetverlies 30% 30%
Minimale vaste lasten € 1500 € 1500
Opslag voorraad

21% opslag op het vaste lasten percentage

De opslag kent een eigen maximumvergoeding van € 300.000.
Geen VGD
Aanvraagperiode 15-2-2021 t/m 18 mei 2021 (eind april openstelling voor niet MKB) verwachting vanaf half mei
Aanvraagperiode definitieve vaststelling: Naar verwachting voor 1-10-2021 doorgeven definitieve omzet, binnen 16 weken beslissing en uitbetaling op basis hoge percentage TVL en VGD (uitbetaling 90% binnen 3 weken) Nog niet bekend

Let op: Er is verwarring over de vergelijking voor TVL Q1. De omzet van kwartaal 1 van 2021 wordt vergeleken met de omzet van kwartaal 1 van 2019. 

Meer informatie over de TVL voor Q4 lees je hier.


Andere steunmaatregelen:

TOZO

Inkomstenondersteuning voor ondenemers/ZZPers

Meer informatie over de TOZO kan je hier vinden.

TONK

De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de crisis te maken krijgen met terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten van bestaan niet meer kunnen betalen. Hierbij valt onder meer te denken aan de volgende situaties:

  • Huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar tegelijkertijd met een dusdanige terugval in inkomsten geconfronteerd worden dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen zelfstandigen zijn die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, maar ook flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen en ook werkenden die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen.
  • Huishoudens die terugvallen op een uitkering en daardoor dusdanig achteruitgaan in inkomsten dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen.
  • Huishoudens waar een of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht op een uitkering. Daardoor kunnen zij een dusdanige terugval in inkomsten ervaren dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen.

Nadere uitwerking van de tijdelijke regeling TONK volgt in samenwerking met gemeenten (streefdatum 1 maart 2021).

Bijzonder uitstel belastingen:
De mogelijkheid om voor de eerste keer belastinguitstel aan te vragen of verlenging van dit uitstel is verlengd tot en met 30 juni 2021. Het terugbetalen van de belastingschuld start vanaf 1 oktober 2021 met een betalingsregeling van 36 maanden. Je kunt uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Voor verlenging van uitstel kan je gebruikmaken van een online formulier.