Vragen?

088 973 06 00

Overzicht steunmaatregelen


NOW

Tegemoetkoming personeelskosten, aan te vragen via het UWV. Op dit moment staat er geen aanvraagperiode open.

  NOW 3 NOW 4 NOW 5
Periode: 1 oktober tot en met 31 december 2020 1 januari tot en met 31 maart 2021 1 april tot en met 30 juni 2021
Vereiste omzetdaling: 20% 20% 20%
Maximale vergoedingspercentage: 80% van de loonsom 85% van de loonsom 85% van de loonsom
Opslagpercentage: 40% 40% 40%
Loonsomvrijstelling: 10% 10% 10%
(Beoogde) aanvraagperiode: 16 november tot en met 27 december 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021

Let op: de omzetdaling is ten opzichte van een gemiddeld kwartaal 2019. 

Meer informatie over de NOW lees je hier


TVL

Tegemoetkoming vaste lasten en de opslag voor de voorraadvergoeding, aan te vragen via RVO. De aanvraag voor Q4 staat open tot 29 januari om 17:00.

  TVL Q4 2020 TVL Q1 2021
Subsidieperiode okt-dec 2020 jan-mrt 2021
Minimale bedrag € 750  € 1.500 
Maximale bedrag € 90.000  € 330.000 
Subsidiepercentage 50-70% 85%
Minimale omzetverlies 30% 30%
Minimale vaste lasten € 3.000  € 3.000    €1.500
Opslag voorraad - minstens 2,8% VGD
- voor non-food detailhandel
- 21% opslag op het vaste lasten percentage
- De opslag kent een eigen maximumvergoeding van € 200.000 en valt buiten de hierboven aangekondigde verhoogde maximumvergoeding van € 330.000.

Let op: Er is verwarring over de vergelijking voor TVL Q1. De omzet van kwartaal 1 van 2021 wordt vergeleken met de omzet van kwartaal 1 van 2019.

In 2021 volgen nog 2 TVL openstellingen:

  • TVL Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021. Meer informatie lees je hier.
  • TVL Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021

Meer informatie over de TVL voor Q4 lees je hier.


Andere steunmaatregelen:

TOZO

Inkomstenondersteuning voor ondenemers/ZZPers

Meer informatie over de TOZO kan je hier vinden.

TONK

De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens, die door de crisis te maken krijgen met terugval in inkomen en daardoor noodzakelijke kosten van bestaan niet meer kunnen betalen. Hierbij valt onder meer te denken aan de volgende situaties:

  • Huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar tegelijkertijd met een dusdanige terugval in inkomsten geconfronteerd worden dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen zelfstandigen zijn die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, maar ook flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen en ook werkenden die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen.
  • Huishoudens die terugvallen op een uitkering en daardoor dusdanig achteruitgaan in inkomsten dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen.
  • Huishoudens waar een of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht op een uitkering. Daardoor kunnen zij een dusdanige terugval in inkomsten ervaren dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen.

Nadere uitwerking van de tijdelijke regeling TONK volgt in samenwerking met gemeenten (streefdatum 1 maart 2021).

Bijzonder uitstel belastingen:
De mogelijkheid om voor de eerste keer belastinguitstel aan te vragen of verlenging van dit uitstel is verlengd tot en met 30 juni 2021. Het terugbetalen van de belastingschuld start vanaf 1 oktober 2021 met een betalingsregeling van 36 maanden. Je kunt uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Voor verlenging van uitstel kan je gebruikmaken van een online formulier.