Meer transparantie in kledingproductie

Vragen?
Bel ondernemersservice!
088 973 06 00

Bedrijven die een jaar geleden het textielconvenant hebben ondertekend, maken samen bekend in welke fabrieken hun productie plaatsvindt.

Een jaar geleden werd het kleding- en textielconvenant gesloten. Onder andere door tientallen leden van INretail en veel betrokken partijen, waaronder INretail zelf. Op 4 juli j.l. maakten bedrijven voor het eerst samen bekend in welke fabrieken zij hun kleren produceren. Het is een concrete stap om verbeteringen in gang te zetten op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en milieu.

Dit is het resultaat van de samenwerking in het kleding- en textielconvenant die precies een jaar geleden startte. Er is aan een structuur gewerkt om risico’s in kaart te brengen en verbeteringen in gang te zetten. Bedrijven hebben plannen ingeleverd met concrete doelen en komend jaar moet het echte werk beginnen. De looptijd van het convenant is vijf jaar.

Convenant

In 2016 sloot een veelheid aan uiteenlopende partijen het convenant Duurzame Kleding en Textiel. Doel is de omstandigheden in de sector duurzaam te verbeteren. Dat is een uitdaging in de complexe, internationale en veelomvattende sector. Eén individueel bedrijf lukt het niet om oplossingen te vinden. Alleen door samenwerking via de convenant aanpak kan dit slagen. Nu is er sprake van een gezamenlijke agenda waaraan gewerkt wordt. Over vier jaar moeten zaken substantieel verbeterd zijn.

Meer bedrijven

Inmiddels telt het convenant 64 deelnemende bedrijven. Die vertegenwoordigen samen zo’n 80 consumentenmerken in kleding en textiel. Bij de start vorig jaar tekenden 55 ondernemers. De deelnemers in het convenant zijn samen goed voor ruim 35% van de textielomzet in Nederland. De ambitie voor volgend jaar ligt op 50%. En moet in de jaren daarna doorgroeien naar 80%.

Het textielconvenant is de Nederlandse aanpak van OESO richtlijnen voor internationaal verantwoord ondernemen. De aanpak is uniek in de wereld en trekt de aandacht van andere Europese landen.

De productielocaties

Op het moment dat de 64 bedrijven het textielconvenant ondertekenden, hebben zij aan de Sociaal Economische Raad (SER) gemeld waar de productielocaties van de organisatie zich bevinden. Deze adressenlijst is vandaag openbaar gemaakt en op die manier kan de SER sneller bedrijven aanspreken op gemelde misstanden.

Tags
Contactpersoon
Paul te Grotenhuis
Paul te Grotenhuis
Pers & Woordvoering
06 513 856 69 / 088 973 06 58

Gerelateerd aan dit artikel

Delen