Persbericht

PERSBERICHT: Extra TVL-regels dreun voor grote Nederlandse ondernemingen

20 mei 2021

Grote Nederlandse bedrijven worden zwaar gedupeerd door extra regels die het ministerie van Economische Zaken aan hen oplegt bij de aanvraag voor een TVL-vergoeding voor het eerste kwartaal van 2021. Sinds kort geldt de regeling ook voor deze bedrijven, maar extra criteria dwarsbomen het groene licht voor een vergoeding voor de vaste lasten en de VGD. “Een bedrijf dat zwaar getroffen is door corona loopt per kwartaal zo € 900.000 aan tegemoetkoming mis. Dat is te gek voor woorden,” vindt INretail-directeur Udo Delfgou.

Berekening per werkmaatschappij realistischer

“We knokken voor passende vergoedingen voor alle door corona getroffen kleine èn grote bedrijven. Nu krijgen ondernemingen die niet aan dertig procent omzetverlies op concernniveau komen helemaal niets. Dit groepsniveau-criterium heeft het ministerie van Economische Zaken geïntroduceerd. Het geldt niet voor de NOW-steun van het ministerie van SZW, waar per werkmaatschappij het omzetverlies berekend mag worden. Dat is veel realistischer.” 

Onderbouwen met accountsverklaringen

“Door de extra regels komen ondernemingen nu niet voor een vergoeding in aanmerking. Dat is het paard achter de wagen spannen, want tegemoetkomingen zijn juist nodig om zwaar getroffen ondernemingen door de crisis te loodsen.  Als dit is bedacht uit angst voor mogelijke fraude dan is er sprake van een fantoomspook, want met accountantsverklaringen moeten alle aanvragen nauwkeurig  onderbouwd worden,” telt Delfgou.  

Meer vertrouwen en uniformiteit

INretail pleit voor meer vertrouwen en meer uniformiteit door de NOW-methode aan te houden. “Dan worden veel meer ondernemingen echt geholpen. Dat is keihard nodig, want na meer dan vier maanden zijn de winkels weliswaar weer open, maar nog steeds dreigt een kaalslag in de winkelstraten en het verlies van vele duizenden banen.” 

Persvragen?

Heb je een vraag over dit persbericht? Neem dan contact met mij op via ptgrotenhuis@inretail.nl of bel 06-51385669.

Contacteer de adviseur Bel ons
Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.