PERSBERICHT

PERSBERICHT: Retail bestrijdt corona en vreest voor toekomst

7 oktober 2020

Uit een representatieve peiling die INretail afgelopen maandag deze week hield, blijkt dat veel ondernemers hun verantwoordelijkheid nemen in de coronabestrijding.

Zo adviseert of verplicht 56% van de ondernemers hun klanten en medewerkers een mondkapje te dragen, 27% biedt zelfs gratis mondkapjes aan.

Veiligheidsvoorschriften

Naast het al goed werkende protocol ‘veilig winkelen’ heeft 64% van de winkelondernemers nog eens de veiligheidsvoorschriften aangescherpt naar aanleiding van het mondkapjes advies en de oproep tot streng deurbeleid.

Van de ondernemers constateert 58% een (zeer sterke) daling van de bezoekersaantallen en omzet door het landelijke mondkapjes advies en de oproep van premier Rutte om vooral alleen te winkelen. Dat spreekt een eerder bericht tegen van bureau RMC dat het aangescherpte beleid geen effect zou hebben.

Deze terugloop is enorm wrang want corona helpen bestrijden, kost hen klanten en omzet en levert ook nog eens discussie op in de winkels. Bijna 30% van de ondernemers geeft aan discussies met klanten te hebben over het mondkapjesbeleid. Maar ondernemers willen geen handhavers zijn, die verantwoordelijkheid ligt bij de overheid.

Van de ondernemers in de moderetail geeft 40% aan (heel erg) bezorgd te zijn over het voortbestaan van het bedrijf door de gevolgen van het coronavirus. Bij sportretailers is dit 38%.

Persvragen?

Heb je een vraag over dit persbericht? Neem dan contact met mij op via ptgrotenhuis@inretail.nl of bel 06-51385669.

Contacteer de adviseur Bel ons
Paul te Grotenhuis

Paul te Grotenhuis

Pers en woordvoering

Ik wil graag lid worden

Leden kunnen altijd rekenen op juridisch en zakelijk advies op maat, zij krijgen toegang tot een groot bestand aan voorbeelddocumenten en contracten, trainingen en evenementen.