Geen vraag te gek
088 973 06 00

PERSBERICHT: Sport profiteert van de toegenomen populariteit van thuissporten maar dit zorgt nog niet voor een plus in het eerste halfjaar.

Sport sluit het eerste halfjaar van 2020 af met een omzetdaling van 8,1% ondanks de toegenomen populariteit van thuissporten.

Dit blijkt uit cijfers van de INretail SportMonitor. Het is positief voor de sportbranche dat sport en bewegen een van de belangrijkste en gezondste vrijetijd invullingen zijn geworden gedurende de afgelopen zes maanden. Desalniettemin wordt het tweede kwartaal afgesloten met min van 7,5%.

Sinds de afkondiging van de intelligente lockdown sloeg Nederland massaal aan het thuissporten, denk aan wandelen, hardlopen, skaten of thuisfitness. De artikelen die voor deze sporten benodigd waren zorgen ervoor dat de productgroep sporthardwaren het minst slecht presteerde met een negatieve omzetontwikkeling van 2,6% over het eerste halfjaar. De gemiddelde besteding per aankoop binnen de productgroep sporthardwaren nam wel toe met 10% en ook het aantal gekochte artikelen noteert een plus van 8%.

Ook voor sportkleding en sportschoenen geldt dat de gemiddelde besteding per aankoop en het aantal gekochte artikelen per aankoop is gestegen. Desalniettemin noteren de productgroepen sportkleding en sportschoenen onder aan de streep na het tweede kwartaal een omzetdaling door een stevige afname in aantal transacties. Voor sportkleding betreft dit een min van 11,8% en voor sportschoenen komt dit uit op een afname van 4,2%.

Delen