Geen vraag te gek
088 973 06 00

Samen sterk in de winkelstraat

Vanuit INretail denken we ook mee met jouw belang in de winkelstraat. Zo hebben we hard gewerkt met Platform De Nieuwe Winkelstraat, de Retailagenda en andere partijen aan een handreiking om veiligheid en winkelen samen te laten gaan. Op deze pagina houden we je op de hoogte van onze activiteiten die we doen voor jouw locatie(s) in de Nederlandse winkelgebieden.

Handreiking veilige bezoek winkelgebieden

INretail heeft samen met DNWS, de Retailagenda, het Vakcentrum, NRW en Detailhandel Nederlanden hard gewerkt aan een handreiking voor veilige winkelgebieden. Daaraan is grote behoefte omdat consumenten gelukkig de winkels weer opzoeken en winkelgebieden de veiligheid willen garanderen. Om de bezoekersstromen in goede banen te leiden zijn nu richtlijnen opgesteld. 

Onderzoek: consument wil levendige winkelstraat 

Twee op drie Nederlanders vinden een levendige winkelstraat in hun woonplaats essentieel, blijkt uit representatief onderzoek van I&O Research in samenwerking met INretail. Bijna even veel consumenten (64%) maken zich zorgen om het voorbestaan van winkels in zijn of haar woonplaats. Op deze pagina vind je het volledige rapport van I&O Research.

Transitieplan voor winkel- en centrumgebieden

Dat de coronacrisis de retailtransitie in een versnelling brengt is een feit. Ook dat er veel gaat veranderen in winkelgebieden. Wat is de impact op winkelgebieden op korte termijn, enkele maanden en de langere termijn? In samenwerking met Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS), Retailinsiders (beiden initiatieven van INretail) en de Retailagenda ontwikkelen we een stappenplan, waarmee verschillende stakeholders aan de slag gaan met de transitie die nodig is om winkelgebieden een nieuw leven in te blazen. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de status van het stappenplan. Verwachting is dat deze in mei wordt gepubliceerd.

Samen online als winkelgebied

Hoewel winkels weer langzaam open gaan, zijn winkelgebieden naarstig op zoek naar manieren om toch omzet te generen. Winkelgebieden kiezen er steeds vaker voor om samen op te trekken en gezamenlijk online gaan. Maar hoe doe je dit? En waar kies je voor: een website waar winkels met hun webshop op staan? Of weet je de stap te maken richting een lokaal platform.

Voorbeelden van mooie samenwerkingen in winkelgebieden

Sinds de start van de crisis, vindt INretail het belangrijk dat we overzicht hebben van verschillende initiatieven en samenwerkingen in de winkelstraat. Hoe realiseren gemeenten de landelijke maatregelen die lokaal worden uitgerold? Wat doet de gouden driehoek ‘ondernemers + gemeente + vastgoedeigenaren’? Vanuit INretail delen we alle voorbeelden die we ook van onze leden krijgen via platform De Nieuwe Winkelstraat.  Laat je hier inspireren door anderen winkelgebieden.

Kennisuurtje (elke vrijdag) van Platform De Nieuwe Winkelstraat

Hoe meer kennis er in jou winkelgebied is om door te ontwikkelen, hoe beter dat is voor jouw locatie. Vanuit INretail zetten we in op kennisdeling via DNWS. Ons platform DNWS organiseert elke vrijdagochtend een digitale kennissessie.

In deze sessies komen onderwerpen aan bod, zoals protocollen voor een veilig winkelgebied en hoe vind je als vastgoedsector een betere aansluiting met lokale stakeholders? Elke week nodigt DNWS een expert uit om te vertellen over zijn of haar ervaringen. Er is ruimte voor kennisdeling en het stellen van vragen. Heb je interesse om hierbij aanwezig te zijn? Neem dan contact op met Jorge van Vliet via: j.vanvliet@dnws.nl. Stuur dit gerust door naar je ondernemersvereniging, centrummanagementorganisatie en/of gemeente contact en zorg dat jouw locatie elke dag beter wordt.

Steunakkoord huursector

Hoe verloopt de samenwerking met jouw verhuurder? Heb je problemen? Lees dan snel verder en vind houvast. Heb je verder vragen, dan dan contact op via 088 973 06 00 en vraag naar onze juristen.

Na weken van intensieve onderhandelingen is INretail tevreden met het afgesproken steunakkoord vanuit de vastgoedsector over huurbetalingen voor de retail. Het helpt de effecten van de coronacrisis in de retail aan te pakken.

Belangrijk uitgangspunt is dat beide partijen (retail en vastgoed), met steun van de banken en de overheid, samen de financiële pijn verdelen van de huurkosten door het vrijwel wegvallen van de omzet in een groot deel van de winkels door de coronacrisis. Het Steunakkoord is een bodemafspraak die ruimte biedt voor maatwerkoplossingen per retailer, per verhuurder en/of per locatie. Op deze pagina vind je meer informatie over het steunakkoord.