Geen vraag te gek
088 973 06 00

12 shifts | Inspiratiecases

Weten welke bewegingen bepalend zijn voor de ontwikkeling van de retail richting 2030? Dit zijn de 12 shifts met per shift verschillende inspiratiecases.

                   

Het onderzoek van INretail bestaat uit een Retail DNA model (Drivers, Needs en Acces). Dit model produceert continue nieuwe shiftsDe 12 shifts zijn verschuivingen die plaatsvinden, zoals 'van bezit naar gebruik'. De retailshifts maken duidelijk dat we in een gouden tijdperk van vernieuwing leven. Er zijn volop kansen om retail leuker, makkelijker en relevanter te maken voor de klant. 

Bewust consumeren

Controle

Digitalisering

Shift 1. besteden & bijdragen Shift 4: timeslot & timefit Shift 7: check-out & check-in
Shift 2: wegwerpen & doorgeven Shift 6: eindgebruiker & vormgever Shift 8: social networks & social (influenced) commerce
Shift 3: bezit & gebruik Shift 10: massacommunicatie en & maatwerk op het juiste moment Shift 9: aankoop & algoritme 
Shift 5: transactie & attractie   Shift 11: keyboard & sensory interface
    Shift 12: winkels & Ecosystemen

*deze inhoud is uitsluitend bestemd voor jou als geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van INretail.