Geen vraag te gek
088 973 06 00

Stappenplan financiering aanvragen

Welke acties moet ik ondernemen om mijn financieringsaanvraag in te dienen?

Stappenplan financieringsaanvraag

Hierbij een stappenplan met actiepunten voor een financieringsaanvraag.

 1. Lever bij de financieringsaanvraag een overzicht aan met alle in gang gezette maatregelen met mogelijke kostenbesparingen en benoem deze ook. Geef aan wat wel of niet gerealiseerd is: NOW, uitstel belastingenoverleg met vastgoedpartijen over huur, aanvraag inkomensondersteuning (Tozo). INretail heeft voor de verschillende maatregelen die getroffen (moeten) worden praktische hulpmiddelen beschikbaar gesteld, die je hier kunt bekijken.
   
 2. Welke maatregelen heb je als ondernemer al genomen met betrekking tot de onderneming. Is er sprake van een winkelsluiting of hanteer je beperkte openingstijden? Welke commerciële extra activiteiten zet je in voor je klanten? Geef kort weer wat je hebt gedaan en wat je visie is voor de komende maanden.
   
 3. Verzamelen en aanleveren van alle benodigde informatie voor de bank: Eisen van de bank.
   
 4. Een prognose opstellen voor 2020 inclusief een liquiditeitsprognose. INretail heeft hier een handleiding voor opgesteld die je hiervoor kunt gebruiken: Indienen van financieringsaanvraag
   
 5. Hier verwoord je kort wat je kredietbehoefte is, hoe lang je deze minimaal nodig hebt en wanneer je verwacht dit terugbetaald te kunnen hebben. Dit kun je onderbouwen door te verwijzen naar de prognose die je hebt opgesteld.

Verkorte aanvraag en geen onnodige wachttijden aan telefoon

Vind je het lastig om je aanvraag op te stellen? Maak dan gebruik van de kennis van de bedrijfsadviseurs van INretail. Neem contact op met de afdeling bedrijfsadvies door contact op te nemen via bedrijfsadvies@inretail.nl en 088 973 06 54. Er wordt dan op zeer korte termijn contact met je opgenomen. Om de kosten voor INretail leden in deze tijden zo veel mogelijk te beperken, wordt er voor een Corona gerelateerde financieringsaanvraag een zeer scherp tarief gehanteerd: voor het opstellen en indienen van de aanvraag € 295,- exclusief btw. Dit zijn de kosten die ook Inretail moet afdragen. Indien de aanvraag toegekend wordt er een succesfee berekend van € 295,- exclusief btw. Uiteraard geldt hierbij wel dat we alle gegevens in één keer juist aangeleverd krijgen en dat er meerkosten in rekening worden gebracht als er sprake is van het opstellen van prognoses voor meerdere vestigingen.               

INretail heeft met alle traditionele banken (Rabo, ING en ABN AMRO, maar ook bijvoorbeeld Qredits) een goede samenwerking. Daarbij maakt INretail gebruik van een financieringstool, waarmee de aanvraag direct in het systeem van de bank ingeschoten wordt. Onnodige wachttijden en vertraging in de aanvraag worden hiermee voorkomen.

Bijdrage INretail aan maatregelen overheid inzake Corona

INretail blijft knokken voor nog betere oplossingen op het gebied van financiering.

INretail helpt ondernemers ook door haar ervaringen met financieringen mee te nemen in de contacten met het kabinet over verbetermaatregelen om het Corona tijdperk te overbruggen, zodat we ondernemers op een betere manier door deze crisis heen kunnen helpen. Denk hierbij aan uitstel belastingen, de NOW regeling, de Tozo regeling, maar ook afspraken met verhuurders.